Kėdainių biuras

Kaip pas mus atvykti?

J.Basanavičiaus g. 47C,
57284, Kėdainiai
Tel. (8 347) 61 776, 57 300

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Irena Navickienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 686 54 986
Janina Barauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 610 13 054
Marija Grybauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 615 65 958
Violeta Paulavičienė Gyvulininkystės konsultantė (8 347) 61 776 8 686 84 351
Lida Ditkevičienė Ekonomikos konsultantė (8 347) 61 776 8 615 65 956
Aurelija Žemaitienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 612 90 604
Nerija Matkuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 616 00 387
Eglė Matulionė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 649 45 623
Laimis Lapkūnas Augalininkystės konsultantas (8 347) 61 776
Gražina Gerdžiuvienė Ūkio apskaitos konsultantė 8 347 61 776

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT Kėdainių r. biure šiuo metu dirba Irena Navickienė, Janina Barauskienė, Marija Grybauskienė, Violeta Paulavičienė, Lida Ditkevičienė, Aurelija Žemaitienė, Nerija Matkuvienė, Eglė Matulionė, Laimis Lapkūnas ir Gražina Gerdžiuvienė.

Tvarkoma apskaita

Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Ireną Navickienę, Janiną Barauskienę, Mariją Grybauskienę, Aureliją Žemaitienę, Neriją Matkuvienę, Eglę Matulionę ir Gabrielę Visockienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Į konsultantes dėl apskaitos tvarkymo gali kreiptis ir mažų bei vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio verslu.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Lidą Ditkevičienę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė Violeta Paulavičienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Teikaimos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantas Laimis Lapkūnas žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Pažangą ir rezultatus lemia žinios“, – sako biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Nerija Matkuvienė, Gražina Gerdžiuvienė, Irena Navickienė, Marija Grybauskienė, Aurelija Žemaitienė, stovi: Haroldas Sapožnikovas, Violeta Paulavičienė, Laimis Lapkūnas, Lida Ditkevičienė, Janina Barauskienė ir Eglė Matulionė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Kėdainietės ūkininkų konsultantės – vienos geriausių šalyje
 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Gražina Gerdžiuvienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Ūkio apskaitos konsultantė Gražina Gerdžiuvienė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kėdainių rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu J. Basanavičiaus g. 47C, Kėdainiai.

Ūkio apskaitos konsultantei Gražinai Gerdžiuvienei skambinkite tel. (8 347) 61 776 . Laukiame Kėdainių rajono biure!

LŽŪKT informacija

Kėdainių rajono biure dirba naujas augalininkystės konsultantas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių rajono biuro kolektyvą papildė naujas darbuotojas – augalininkystės konsultantas Laimis Lapkūnas. Jis pasirengęs konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantas padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kėdainių rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs J. Basanavičiaus g. 47C, 57284, Kėdainiai. Konsultantams galima skambinti telefonu (8 347) 61 776.

LŽŪKT informacija

 

Kėdainių rajono respondentinių ūkių 2015 m. veiklos apžvalga

ES šalyse veikia Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT), skirtas prekinę produkciją gaminančių žemės ūkio subjektų veiklos rezultatams tirti. Ūkiai skirstomi pagal požymius: ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės naudmenų našumo balą, gamybos ekologiškumą.

Kėdainių r. konsultavimo biuras pateikė 51 respondentinio ūkio duomenis apie jų 2015 m. gamybinę ir finansinę veiklą. Rajone derlingos žemės, todėl ūkininkai-respondentai dažniausiai augino grūdinius augalus: kviečius, rapsus, miežius.  Vidutinis rajono ūkio dirbamos žemės plotas buvo apie 254,56 hektaro. Išnagrinėjus derlingumo duomenis ir palyginus su 2014 m. augalų derlingumu, pokytis nebuvo didelis: kviečių 2014 m. 6,77 t/ha, o 2015 m. 7,08 t/ha; miežių 2014 m. 5,07 t/ha, 2015 m. 4,41 t/ha; rapsų 2014 m. 2,85 t/ha, 2015 m. 4,18 t/ha. Kviečių derlingumas padidėjo 4,6 proc., miežių sumažėjo 13 proc., tik rapsų šoktelėjo beveik 47 procentais.

Pav. Žemės ūkio augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Iš 45 respondentinių ūkių 9 laikė karves, iš karvės primelžta vidutiniškai 6100 kg pieno, 2014 m. – 6000 kg. Primilžis, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo tik 1,7 procento.

Išanalizavus Kėdainių respondentinių ūkių veiklos ekonominius rodiklius, matyti, kad gamybinės veiklos pelnas 2015 m. – 84435 Eur, tik 6 ūkininkai metus baigė nuostolingai. Nuostolį lėmė blogos oro sąlygos, aukštos trąšų ir pesticidų kainos.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo ūkio gebėjimą turtu padengti turimus įsipareigojimus. Šis rodiklis respondentiniuose ūkiuose svyruoja nuo 0,01 iki 1,07. Žema rodiklio reikšmė rodo, kad ūkis nėra finansiškai stabilus. Aukštesnis rodiklis rodo, kad ūkiai efektyviai naudoja trumpalaikį turtą.

Subsidijų gamybai dalis pajamose mūsų rajone 2015 m. buvo 13,97 proc., kai visoje Lietuvoje –23,93.

Palyginus visus Kėdainių respondentinių ūkių rodiklius su šalies rodikliais, mūsų rajonas mažai kuo skyrėsi, kai kurie rezultatai didesni. Norint efektyviai ūkininkauti ir plėsti veiklą, ūkiams reikia kaupti ir analizuoti kiekvienų metų duomenis.

Duomenys į ŪADT surenkami laikantis konfidencialumo principo. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Rezultatų analizės pateikiamos ūkininkams, kad galėtų palyginti veiklos rezultatus, numatyti tolesnę plėtrą.

Kėdainių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Nerija Matkuvienė,
tel. (8 347) 51 587