Kėdainių biuras

Kaip pas mus atvykti?

J.Basanavičiaus g. 47C,
57284, Kėdainiai
Tel. (8 347) 61 776, 57 300

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Irena Navickienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 686 54 986
Janina Barauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 610 13 054
Marija Grybauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 615 65 958
Violeta Paulavičienė Gyvulininkystės konsultantė (8 347) 61 776 8 686 84 351
Lida Ditkevičienė Ekonomikos konsultantė (8 347) 61 776 8 615 65 956
Aurelija Žemaitienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 612 90 604
Nerija Matkuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776 8 616 00 387
Eglė Matulionė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 347) 61 776
Laimis Lapkūnas Augalininkystės konsultantas (8 347) 61 776
Gražina Gerdžiuvienė Ūkio apskaitos konsultantė 8 347 61 776 8 649 45 623

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVRBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT Kėdainių r. biure šiuo metu dirba Irena Navickienė, Janina Barauskienė, Marija Grybauskienė, Violeta Paulavičienė, Lida Ditkevičienė, Aurelija Žemaitienė, Nerija Matkuvienė, Eglė Matulionė, Laimis Lapkūnas ir Gražina Gerdžiuvienė.

Tvarkoma apskaita

Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Ireną Navickienę, Janiną Barauskienę, Mariją Grybauskienę, Aureliją Žemaitienę, Neriją Matkuvienę, Eglę Matulionę ir Gabrielę Visockienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Į konsultantes dėl apskaitos tvarkymo gali kreiptis ir mažų bei vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio verslu.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Lidą Ditkevičienę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė Violeta Paulavičienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Teikaimos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantas Laimis Lapkūnas žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Pažangą ir rezultatus lemia žinios“, – sako biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Nerija Matkuvienė, Gražina Gerdžiuvienė, Irena Navickienė, Marija Grybauskienė, Aurelija Žemaitienė, stovi: Haroldas Sapožnikovas, Violeta Paulavičienė, Laimis Lapkūnas, Lida Ditkevičienė, Janina Barauskienė ir Eglė Matulionė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Kėdainietės ūkininkų konsultantės – vienos geriausių šalyje
  

Kėdainių rajono respondentinių ūkių 2016 m. veiklos analizė

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrąją žemės ūkio situaciją. Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojas yra ES institucijos, nagrinėjančios rinkų, žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik bendri duomenys apie ūkių vidutinius rezultatus.

Apibendrinti 56 respondentų duomenys

Kėdainių r. biuras pateikė 56 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2016 metais. Kadangi rajone žemės derlingos, ūkininkai augina grūdinius augalus, rapsus, cukrinius runkelius, bulves, lauko daržoves.  Vidutinis rajono respondentinio ūkio dirbamos žemės plotas 2016 m. buvo 212,40 hektaro.

Kviečių derlingumas 2015 m. buvo 7,08 t/ha, o 2016 m. – 6,09 t/ha, t. y. 0,99 t/ha mažesnis. Rapsų derlingumas 2015 m. buvo 4,18 t/ha, o 2016 m. – 2,95 t/ha, t. y.  net 1,23 t/ha mažesnis. Bulvių derlingumas 2016 m. buvo 30,13 t/ha, o 2015 m. – 24,26 t/ha, t. y. 5,87 t/ha didesnis. Cukrinių runkelių derlingumas 2016 m. buvo 58,57 t/ha, o 2015 m. – 52,39 t/ha, t. y. net 6,18 t/ha didesnis.

Palyginę 2016 m. rajono respondentinių ūkių vidutinį derlingumą su 2015 m. vidutiniu Lietuvos respondentinių ūkių derlingumu, matome, kad visų žemės ūkio augalų derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose 2016 m. buvo didesnis už 2015 m. vidutinį Lietuvos respondentiniuose ūkiuose pasiektą derlingumą.

Žemės ūkio augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Iš 56 respondentinių ūkių 11-oje laikytos karvės. Per 2016 m. iš karvės primelžta vidutiniškai 5,77 t pieno, o 2015 m. – 6,1 t pieno, t. y. 0,33 t mažiau, nors 2016 m. primilžis buvo didesnis už 2015 m. Lietuvos vidutinį primilžį.

Išanalizavus 2016 m. Kėdainių r. ūkių veiklos ekonominius rodiklius, matyti, kad vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas rajone buvo 19183 Eur, tačiau net 20 ūkių metus baigė nuostolingai.

Išanalizavę 2016 m. ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, matome, kad rajono ūkiai gana stabilūs. Vidutinis kapitalo pakankamumo rodiklis – 72,62. Tai rodo, kad 72,62 proc. turto ūkiai įsigijo nuosavomis lėšomis. Vidutinis bendrojo įsiskolinimo koeficientas – 0,27. Jis rodo, kad nedidelė turimo turto dalis (27 proc.) finansuota skolomis. Bendrojo mokumo koeficientas – 13,4. Tai rodo, kad ūkiai turėjo pakankamai sukaupę apyvartinių lėšų. Subsidijų dalis pajamose Kėdainių r. tik 16,44 proc., kai tuo metu vidutiniškai Lietuvoje 2015 m. buvo 26,26 procento.

Rezultatų analizės pateikiamos ūkininkams, kad galėtų palyginti veiklos rezultatus, plėsti ūkius.

Kėdainių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Aurelija Žemaitienė,
tel. :(8 347) 61 776, 8 612  90 604