Kupiškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Maironio g. 2,
40130, Kupiškis
Tel. (8 459) 35 186, 35 130

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Aušra Petronytė Ekonomikos konsultantė (8 459) 35 186 8 612 31 438
Iniolia Grubienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 130 8 615 24 643
Gintas Jakštonis Augalininkystės konsultantas (8 459) 35 130 8 687 59 509
Dalia Mulokienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 130 8 615 24 647
Giedra Čepelienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 186 8 618 86 515
Vilma Gaidienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 186 8 685 44 396
Kristina Braknytė Ūkio apskaitos konsultantė (8 459) 35 130 8 640 23 684

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Kupiškio r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Aušra Petronytė, Iniolia Grubienė, Dalia Mulokienė, Giedra Čepelienė, Vilma Gaidienė ir Kristina Braknytė.
  Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
  Dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis ir mažų bei vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Aušrą Petronytę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
  Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses. 

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantas Gintas Jakštonis žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Ūkininkas be konsultanto – kaip kaimas be bažnyčios,– sako biuro konsultantai ir laukia Jūsų. 

Kupiškio r. biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Aušra Petronytė, Gintas Jakštonis, Iniolia Grubienė, stovi: Vilma Gaidienė, Giedra Čepelienė, Kristina Braknytė, Ivanas Rotkinas ir Dalia Mulokienė. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Kupiškio r. biuras 2016 m. pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Vadovaujantis klientų pasitenkinimo anketų duomenimis, didžiausią pasitikėjimą 2016 m. pelnė Kupiškio rajono biuras.

Kupiškio r. biuro vadovė Aušra Petronytė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

 

Praėjusių metų darbas įvertintas apdovanojimu

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Kristina Braknytė.

Konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultanto paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kupiškio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas.

Biuras įsikūręs adresu Maironio g. 2, Kupiškis. Konsultantams galima skambinti telefonu (8 459) 35 186.

LŽŪKT informacija

 

Kupiškio rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Kupiškio r. duomenis apie 2015 m. gamybinę finansinę veiklą į ES Ūkių apskaitos duomenų tinklą pateikti iš 40 ūkių. Pagal žemės plotą rajone vyravo vidutiniai ūkiai. Vidutinis vieno respondento ūkio plotas buvo 122,25 hektaro.

Augalininkystė

Kupiškio r. žemės nederlingos, bet įvairių žemės ūkio augalų derlingumas respondentiniuose ūkiuose buvo labai panašus į vidutinį Lietuvos respondentiniuose ūkiuose.

1 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas, t/ha

1 pav. Kupiškio r. augintų žemės ūkio augalų vidutinio derlingumo 2015 m. palyginimas su pasiektu Lietuvoje 2014 m., t/ha

Gyvulininkystė

Rajono gyvulininkystės respondentiniuose ūkiuose vidutinis melžiamų karvių skaičius buvo 24 vnt. Išanalizavę Kupiškio r. gyvulių produktyvumo duomenis matome, kad vidutinis primilžis iš karvės rajone (4,79 t) yra 0,43 t mažesnis nei Lietuvoje (5,22 t).

Didžiausiame ūkyje laikyta 115 karvių, primilžis iš vienos karvės – 5,94 t per metus. Mažiausiame laikyta 1 karvė ir primilžis – 3,94 t per metus.

Veiklos efektyvumas

Skaičiuojant 2015 m. ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, įvertinta respondentų finansinė ir ekonominė būklė.

2 lentelė. Ūkio veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kiek turto ūkis įsigijo savo lėšomis. Iš analizės matyti, kad ūkiai skolinosi nedaug ir bendrasis įsiskolinimas rajone buvo panašus į Lietuvos vidurkį. Bendrasis įsiskolinimo koeficientas – 0,16. Tai rodo, kad rajono ūkiai buvo stabilūs, nes turtui įsigyti naudojo daugiau nuosavų nei skolintų lėšų.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kokią pardavimo dalį sudaro grynasis pelnas. Ir rajono respondentinių ūkių (–0,05), ir vidutiniški Lietuvos respondentinių ūkių (–0,04) rodikliai rodo, kad didėjo sąnaudos kiekvienam grynojo pelno eurui uždirbti arba mažėjo parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų kaina.

Turto apyvartumas parodė, kad 1 euras uždirbo 0,24 euro pajamų.

Subsidijų dalies pajamose rodiklis parodė, kad subsidijų Kupiškio r. ūkininkai gauna daugiau nei Lietuvos vidurkis.

Kupiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Giedra Čepelienė,
tel.: (8 459) 35 186, 8 618  86 515