Rokiškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Kauno g. 7,
42115, Rokiškis
Tel. (8 458) 31 008, 31 335
Faks.(8 458) 31 335

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Birutė Spundzevičienė (Kasmetinės atostogos ) Gyvulininkystės konsultantė (8 458) 31 008 8 612 37 820
Renata Kibildienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 458) 31 335 8 640 23 088
Jurgita Sadauskienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 458) 31 335 8 620 15 405
Dovilė Joneliūkštienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 458) 31 335 8 612 02 786
Liolė Buidovienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 458) 31 335 8 655 56 570
Vaclovas Tička Augalininkystės konsultantas (8 458) 51 173 8 650 73 391
Asta Urbonienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 458) 31 008
Rasa Jurkštienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 458) 31 335
Valda Blinova Ekonomikos konsultantė (8 458) 31 335 8 612 37 786

Šiuo metu vadovą pavaduojantis darbuotojas : Valda Blinova
Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Rokiškio rajono biure šiuo metu dirba Valda Blinova, Renata Kibildienė, Birutė Spundzevičienė, Dovilė Joneliūkštienė, Liolė Buidovienė, Vaclovas Tička, Asta Urbonienė ir Rasa Jurkštienė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Renatą Kibildienę, Dovilę Joneliūkštienę, Liolę Buidovienę, Astą Urbonienę ir Rasą Jurkštienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.  

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Valdą Blinovą ir Liolė Buidovienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, nuolat tobulina  kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė Birutė Spundzevičienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantas Vaclovas Tička žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

   „Mūsų žinios, o ūkininkų sėkmė“, – sako biuro konsultantai ir yra pasirengę Jums patarti. Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Rokiškio r. biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Liolė Buidovienė, Birutė Spundzevičienė, Valda Blinova, stovi: Asta Urbonienė, Vaclovas Tička, Rasa Jurkštienė, Renata Kibildienė, ir Dovilė Joneliūkštienė.2017

 

 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Rasa Jurkštienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Rokiškio biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Kauno g. 7, Rokiškis.

Ūkio apskaitos konsultantei Rasai Jurkštienei skambinkite tel. (8 458) 31 335. Laukiame Rokiškio rajono biure!

LŽŪKT informacija

 

Rokiškio rajono respondentinių ūkių 2015 metų duomenų analizė

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. atliekama ūkininkų veiklos finansinė ir ekonominė analizė. Tai daroma analizuojant Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenis. Kiekviena ES narė privalo teikti duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis teikia savanoriškai. Į tinklą pateko 29 Rokiškio r. respondentinių ūkių 2015 m. duomenys.

Rokiškio r. žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimuose dalyvavo 29 ūkininkai. Ūkiai skyrėsi ūkine veikla, dydžiu ir struktūra. Pagal ūkinę veiklą atrinkta 17 augalininkystės, 1 gyvulininkystės ir 11 mišria ūkine veikla užsiimančių ūkių.

Bendras dirbamos žemės plotas sudarė 5531,24 ha, vidutinis ūkio dydis – 190,73 ha; mažiausias ūkis – 18,06 ha, didžiausias – 854,32 ha. Vidutinis ūkio dydis 2014 m. buvo 173,35 ha. Vidutinis Rokiškio r. respondentinių ūkių dirbamos žemės plotas 2015 m. didesnis nei Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m., kuris buvo 43,27 ha.

1 pav. Bendras žemės plotas, ha

Augalininkystė

Rokiškio r. žemės nederlingos, priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti. Respondentinių ūkių vidutinis augintų žemės ūkio augalų derlingumas 2015 m. buvo: kviečių – 4,56 t/ha, rugių – 3,33 t/ha, miežių – 3,84 t/ha, avižų – 3,09 t/ha, kvietrugių – 3,5 t/ha, grikių – 1,35 t/ha, rapsų – 1,85 t/ha. Lyginant su respondentinių ūkių turimos žemės plotu, 2015 m. rugių, avižų, kvietrugių ir grikių  derlingumas viršijo Lietuvos vidurkį. Kviečių, miežių ir rapsų derlingumas 2015 m. buvo mažesnis nei Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis. Palyginus kviečių, rugių ir rapsų 2015 m. vidutinį derlingumą su 2013 m. ir 2014 m. vidutiniu derlingumu matyti, kad visų augalų vidutinis derlingumas buvo didesnis. Tačiau, kaip matome diagramoje, 2015 m. vidutinis kviečių ir rapsų derlingumas dar nepasiekė vidutinio šių augalų derlingumo Lietuvoje 2014 metais. Vidutinis rugių derlingumas 2015 m. buvo didesnis už vidutinį jų derlingumą Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2014 metais.

2 pav. Javų derlingumas, t/ha

Gyvulininkystės situacija

Rajono respondentiniuose ūkiuose vidutinis karvių skaičius 2015 m. – 25 vnt. Viename iš didžiausių ūkių – 64 melžiamos karvės.

Laikomų karvių skaičius (vidutiniškai rajone) 2015 m., lyginant su 2014 m. ir 2013 m., sumažėjo. 2013 m. laikomų karvių skaičius (vidutiniškai rajone) buvo 42 vnt.,  2014 m. – 40 vnt., o 2015 m. – 25 vnt. Lygindami 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. duomenis, matome, kad 2015 m. melžiamų karvių skaičius respondentiniuose ūkiuose labai sumažėjo. Įtakos turėjo tai, kad mažėjant pieno supirkimo kainoms dalis pienininkyste užsiimančių ūkių veiklą pakeitė į augalininkystę arba mėsinę gyvulininkystę.

3 pav. Karvių skaičius, vnt.

Vidutinis primilžis iš karvės 2015 m. Rokiškio r. respondentiniuose ūkiuose buvo 4,78 t. Vidutinis primilžis iš karvės 2014 m. – 5 t. Lyginant su 2014 m., primilžis iš vienos karvės buvo 0,22 t mažesnis. Vidutinis primilžis Lietuvoje 2014 m. buvo 5,22 t.

4 pav. Primilžis iš karvės, t

Bendrosios produkcijos struktūra

Dauguma respondentų 2015 m. vertėsi augalininkyste arba mišria ūkine veikla. Ūkio bendrosios produkcijos struktūroje augalininkystė sudarė 75,49 proc., o gyvulininkystė – 23,60 proc. Tai lėmė valstybės ekonominė politika.

Iš gamybinės komercinės veiklos 2015 m. pelno gavo tik 9 respondentiniai ūkiai.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Turto apyvartumo koeficientas rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Rokiškio r. respondentinių ūkių turto apyvartumas 2015 m. buvo vidutiniškai 0,23. Šis Lietuvos respondentinių ūkių rodiklis 2014 m. buvo vidutiniškai 0,28.

Bendrojo respondentinių ūkių įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. 2015 m. respondentinių ūkių vidutinis bendrojo įsiskolinoimo koeficientas – 0,17. Lietuvoje šis rodiklis 2014 m. buvo vidutiniškai 0,16.

Rokiškio r. 2015 m. subsidijų gamybai dalis pajamose sudarė 39,32 proc. ir 15,39 proc. lenkė vidutinę Lietuvoje 2014 m., taip pat buvo 16,61 proc. didesnė už 2014 m. rajono rodiklį.

5 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Parengta pagal Rokiškio r. 2015 m. respondentinių ūkių analizę. 

Rokiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Asta Urbonienė,
tel.: (8 458) 51 568, 8 620  15 405