Varėnos biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vasario 16-osios g. 7-7,
65191, Varėna
Tel. (8 310) 54 987
Faks.(8 310) 54 987

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovas Audrius Stoškus Augalininkystės konsultantas (8 310) 54 987 8 612 70 693
Jurgita Moliejienė Ekonomikos konsultantė (8 310) 54 987 8 616 34 905
Ingrida Baublienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 310) 54 987
Sigita Žėkaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 310) 54 987 8 616 34 903
Agnė Ažalskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 310) 54 987

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

    LŽŪKT  Varėnos r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės  Sigita Žėkaitė ir Agnė Ažalskaitė.
    Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas.           Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. 
    Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantus gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

    Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Jurgitą Moliejienę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantas  ir biuro vadovas Audrius Stoškus žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

    Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovą.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos rajono biuras plečia veiklą

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Agnė Ažalskaitė.
 

kio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Varėnos biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vasario 16-osios g. 7-7, Varėna.

Ūkio apskaitos konsultantei Agnei Ažalskaitei skambinkite tel. (8 310) 54 987. Laukiame Varėnos rajono biure!

LŽŪKT informacija

 

Biure dirba nauja ūkio apskaitos konsultantė

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Sigita Žėkaitė. Ji sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat gali sutvarkyti apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio apskaitos konsultantė Sigita Žėkaitė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Varėnos rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vasario 16-osios g. 7-7, Varėna. Ūkio apskaitos konsultantei Sigitai Žėkaitei galima skambinti tel.: (8 310) 54 987.

Varėnos rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – vieninga Europos Sąjungos šalių informacinė sistema. Ji skirta patogiam žemės ūkio produkcijos gamintojų finansinės ir ekonominės veiklos vertinimui. Duomenis į ŪADT privalo teikti kiekviena ES valstybė narė. Pagrindinė duomenų vartotoja yra Europos Komisija ir kitos institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio bei kaimo plėtros problemas.

Į duomenų tinklą 2015 m. pateko 15 Varėnos r. ūkių, iš kurių: 8 buvo mišrūs, 7 augalininkystės ūkiai. Vidutinis respondentinio ūkio dydis rajone – 142,39 ha, t. y. 3,29 karto didesnis negu šalies vidurkis 2014 m. (43,27 ha), mažiausias ūkis – 39,92 ha, didžiausias 474,60 hektaro. Galime teikti, kad į ŪADT tyrimą 2015 m. rajone pateko stambesni ūkiai.

Augalininkystė

Varėnos r. žemės priskiriamos didelio nepalankumo vietovėms, todėl daugelio žemės ūkio augalų derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose yra mažesnis nei šalies respondentinių ūkių vidurkis.

1 pav. Žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Varėnos r. respondentiniuose ūkiuose didesnis vidutinis derlingumas buvo rugių – 2,60 t/ha, avižų – 2,39 t/ha, grikių – 1,14 t/ha, t. y. tradiciniai žemės ūkio augalai, kurie dažniausiai auginami nederlingose pietryčių Lietuvos žemėse. Iš visų atrinktų ūkių du ūkiai 2015 m. augino žieminius rapsus, kurių auginimas vis dar gana retas reiškinys Varėnos r., jų derlingumas buvo 2,52 t/ha, t. y. šiek tiek viršijo šalies vidurkį (2,44 t/ha). Kitų žemės ūkio augalų derlingumas buvo mažesnis negu šalies vidurkis: žieminių kviečių derlingumas buvo 3,80 t/ha (šalies vidurkis – 4,95 t/ha), vasarinių miežių vidutinis derlingumas Varėnos r. respondentiniuose ūkiuose – 2,56 t/ha (šalies vidurkis 2014 m. buvo 4,01 t/ha). Beveik visi Varėnos respondentiniai ūkiai augino žieminius kvietrugius, kurių vidutinis derlingumas buvo 2,53 t/ha (šalies vidurkis – 3,15 t/ha). Bulvių vidutinis derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose buvo 9,72 t/ha (šalies vidurkis 2014 m. buvo 17,81 t/ha). Mažesnius vidutinius derlius nei šalies vidurkis lėmė nederlingos žemės ir nepalankos meteorologinės sąlygos.

Gyvulininkystė

8 ūkiai iš 15 dalyvavusių apklausoje vertėsi mišriu žemės ūkiu, t. y. augalininkyste ir pienine gyvulininkyste. Atrinktuose ūkiuose 2015 m. pabaigoje laikyta nuo 1 iki 13 melžiamų karvių.

1 lentelė. Varėnos r. respondentinių ūkių gyvulių skaičius ir produktyvumas

Lygindami 2014 m. šalies vidurkio ir Varėnos r. 2015 m. duomenis, matome, kad viename repondentiniame ūkyje laikytos vidutiniškai 6 melžiamos karvės, t. y. 1,9 karvės daugiau negu šalies vidurkis (4,1 karvės). Iš vienos karvės rajone primelžta vidutiniškai apie 3,19 t pieno per metus, tuo metu šalies vidurkis – 5,22 t per metus iš vienos melžiamos karvės. Varėnos r. savivaldybė vis dar įtraukta į afrikinio kiaulių maro buferinę zoną, todėl 2015 m. nebuvo nei vieno respondentinio ūkio, kuris augintų kiaules.

Bendroji produkcija ir pelnas

Dauguma respondentinių ūkių vertėsi augalininkystės arba mišria augalininkystės ir pieninės gyvulininkystės veikla.

2 pav. Varėnos r. respondentinių ūkių bendrosios produkcijos struktūra 2015 m., proc.

Apklausoje dalyvavusių ūkių bendrosios produkcijos struktūroje augalininkystės produkcija sudarė vidutiniškai 85,97 proc., gyvulininkystės produkcija – 13,39 proc., paslaugų pajamos – 0,64 procento.

Iš 15 apklausoje dalyvavusių ūkių gamybinės komercinės veiklos pelno gavo tik 7 ūkiai. Rajone gamybinės komercinės veiklos nuostolis buvo vidutiniškai 2199,00 Eur, t. y. 2,08 karto didesnis nei šalies vidurkis 2014 m. (–1059 Eur).

Ekonominiai veiklos rodikliai

Atlikus Varėnos r. respondentinių ūkių analizę, apskaičiuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai.

2 lentelė. Ūkio veiklos ekonominiai rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 82,63 – tik šiek tiek mažesnis nei šalies vidurkis, tai rodo, kad ūkiuose turtas valdomas nuosavybės teise.

Bendrasis įsiskolinimo rodiklis buvo gana žemas – 0,17 artimas šalies vidurkiui 2014 m., tai rodo, kad ūkiai nelinkę skolintis ir turto finansuoti skolintomis lėšomis.

Bendrojo mokumo koeficiento vidurkis tarp respondentinių ūkių – 47,31, gerokai aukštesnis nei šalies vidurkis 2014 m., t. y. 4,03. Tai rodo, kad ūkiai turi pakankamai trumpalaikio turto padengti trumpalaikiams įsipareigojimams.

Grynojo pelningumo rodiklio vidurkis rajone buvo lygus 0,00, t. y. pardavimo pajamos 2015 m. neuždirbo jokio pelno, bet ir ūkiai nepatyrė nuostolio.

Turto apyvartumo rodiklis buvo 0,18, t. y. 1 turto euras uždirbo 0,18 Eur pajamų. Šis rodiklis gerokai žemesnis už šalies vidurkį (0,28).

Subsidijų dalis pajamose sudarė 50,46 proc., tai reiškia, kad pusė Varėnos r. ūkių pajamų sudarė gaunamos subsidijos. Šalies ūkiuose subsidijos sudarė vidutiniškai mažiau nei ketvirtadalį pajamų (23,93 proc.).

Varėnos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Sigita Žėkaitė,
tel.: (8 310) 54 987, 8 616  34 903