Varėnos biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vasario 16-osios g. 7-7,
65191, Varėna
Tel. (8 310) 54 987
Faks.(8 310) 54 987

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovas Audrius Stoškus Augalininkystės konsultantas (8 310) 54 987 8 612 70 693
Jurgita Moliejienė Ekonomikos konsultantė (8 310) 54 987 8 616 34 905
Ingrida Baublienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 310) 54 987 8 640 62 775
Sigita Žėkaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 310) 54 987 8 616 34 903
Agnė Ažalskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 310) 54 987

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

    LŽŪKT  Varėnos r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Ingrida Baublienė, Sigita Žėkaitė ir Agnė Ažalskaitė.
    Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas.        Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. 
    Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantus gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

    Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Jurgitą Moliejienę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantas  ir biuro vadovas Audrius Stoškus žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

    Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovą.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos rajono biuras plečia veiklą

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Agnė Ažalskaitė.
 

kio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Varėnos biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vasario 16-osios g. 7-7, Varėna.

Ūkio apskaitos konsultantei Agnei Ažalskaitei skambinkite tel. (8 310) 54 987. Laukiame Varėnos rajono biure!

LŽŪKT informacija

 

Biure dirba nauja ūkio apskaitos konsultantė

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Sigita Žėkaitė. Ji sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat gali sutvarkyti apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio apskaitos konsultantė Sigita Žėkaitė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Varėnos rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vasario 16-osios g. 7-7, Varėna. Ūkio apskaitos konsultantei Sigitai Žėkaitei galima skambinti tel.: (8 310) 54 987.

Varėnos rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų apžvalga

Įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką Europos Sąjungos (ES) šalyse, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Stebėjimui atlikti, kiekviena ES narė duomenis apie savo ūkių gamybinę ir finansinę veiklą privalo teikti į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT). Analizuojant surinktus duomenis, identifikuojama rinkos situacija, ES ūkininkų pajamos, kaimo plėtros problemos ir priimami sprendimai joms spręsti. Tai turi įtakos ES narių ūkių subsidijavimui, o ŪADT surinkti ir teikiami duomenys aktualūs ūkininkams, žemės ūkio bendrovių ir įmonių atstovams, norintiems palyginti savo veiklos rezultatus su bendrais šalies ūkių rodikliais.

Į ŪADT teikiami ūkių duomenys atrinkti taikant statistinės atrankos metodą. Varėnos r. biure į duomenų tinklą pateko ir buvo užpildyta 12 respondentinių ūkių anketų, kurių duomenys naudojami 2016 m. rajono duomenų apžvalgai. Bendras respondentinių ūkių žemės plotas pateikiamas 1 paveiksle.

1 pav. Bendras žemės ūkio plotas, ha

2016 m. vidutinis respondentinio ūkio dydis rajone buvo 179,44 ha, t. y. 4,23 karto didesnis negu šalies respondentinių ūkių vidurkis, kuris 2015 m. buvo 42,40 hektaro. Mažiausias dirbamas žemės plotas tarp respondentinių ūkių 2016 m. buvo 22,92 ha, didžiausias – 483,79 hektaro. Tai rodo, kad vis daugiau dėmesio skiriama smulkiesiems ūkiams.

Augalininkystės duomenys

Atlikta Varėnos r. respondentinių ūkių grūdinių augalų derlingumo analizė parodė, kad ūkininkai daugiausia augino avižų, rugių, grikių, kviečių, kvietrugių, miežių, grūdinių mišinių ir rapsų. Kadangi Varėnos r. žemės priskiriamos didelio nepalankumo vietovėms, daugelio žemės ūkio augalų derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose buvo mažesnis nei šalies respondentinių ūkių vidurkis 2015 m. ir svyravo nuo 0,56 t/ha iki 3,59 t/ha. Varėnos r. 2016 m. tik grikių iš hektaro kulta daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje 2015 metais. Augalų derlingumo Varėnos r. ūkiuose duomenys pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Varėnos r. respondentinių ūkių augalų derlingumas 2016 m., t/ha

Apžvelgus 2016 m. duomenis, pastebima, kad didžiausias buvo kviečių derlingumas (2,09 t/ha), o mažiausias rapsų (0,71 t/ha).

Tarp Varėnos r. respondentinių ūkių pateko 8 bulves auginantys ūkiai. Apžvelgus duomenis, pastebėta, kad Varėnos r. ūkių bulvių derlingumas 2016 m. svyravo ir siekė vidutiniškai 14,50 t/ha (2 pav.).

2 pav. Bulvių derlingumas, t/ha

Lietuvoje vidutinis bulvių derlingumas 2015 m. buvo 17,84 t/ha, t. y. 0,81 karto didesnis nei Varėnos r. 2016 metais. Mažiausias bulvių derlingumas buvo 5 t/ ha, o didžiausias – 25,53 t/ha.

Gyvulininkystės duomenys

7 ūkiai iš 12 dalyvavusių apklausoje ūkių buvo mišrūs, 5 iš jų vertėsi augalininkyste ir pienine gyvulininkyste, 2 – augalininkyste ir mėsine gyvulininkyste. Atrinktuose ūkiuose 2016 m. pabaigoje laikyta nuo 3 iki 16 melžiamų ir nuo 2 iki 20 mėsinių karvių. 

2 lentelė. Varėnos r. respondentinių ūkių gyvulių skaičiaus ir produktyvumo palyginimas su Lietuvos respondentinių ūkių duomenimis

Vidutinis melžiamų karvių skaičius 2016 m. rajono respondentiniuose ūkiuose – 9, mėsinių karvių – 11, t. y. 4,9 melžiamos karvės daugiau nei šalies vidurkis 2015 m. (4,1 karvės) ir net 10,4 mėsinės karvės daugiau nei šalies vidurkis 2015 m. (0,6 karvės). Iš vienos karvės rajone primelžta vidutiniškai 3,75 t pieno per metus, tuo metu šalies vidurkis iš vienos melžiamos karvės 2015 m. buvo 5,04 t pieno per metus.

Bendrosios produkcijos struktūra ir pelnas

Atlikta respondentinių ūkių bendrosios produkcijos struktūros apžvalga parodė, kad Varėnos r. augalininkystės bendroji produkcija sudarė 79,63 proc., gyvulininkystės – 19,75 proc. ir kitos veiklos – 0,62 proc. Grafiniai duomenys pateikiami 3 paveiksle.

3 pav. Bendrosios produkcijos struktūra Varėnos r. respondentiniuose ūkiuose, proc.

Nagrinėjant 12 atrinktų ir užpildytų ūkių anketų duomenis, pastebėta, kad tik 2 ūkiai 2016 m. gavo gamybinės komercinės veiklos pelno. Varėnos r. gamybinis komercinis nuostolis buvo vidutiniškai 25689,00 Eur, t. y. 16,14 karto didesnis nei 2015 m. šalies vidurkis, kuris buvo 1592 Eur.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Atliekant Varėnos r. respondentinių ūkių apžvalgą, skaičiuoti ūkio veiklos ekonominiai rodikliai, jų rezultatai pateikiami 4 paveiksle.

4 pav. Varėnos r. ūkių veiklos ekonominiai rodikliai

Grynojo pelningumo rodiklio vidurkis rajone 2016 m. buvo –0,66, tai rodo, kad žemės ūkio produkcijos gamybos sąnaudos viršijo pajamas. Taip pat svarbu paminėti, kad žemės ūkio gyvybingumas didele dalimi priklauso nuo gaunamų subsidijų. Varėnos r. ūkių gaunamų subsidijų dalis pajamose 2016 m. sudarė vidutiniškai 56,17 proc., t. y. 29,91 proc. daugiau nei 2015 m. Lietuvos vidurkis.

Turto apyvartumo rodiklis buvo 0,13, tai reiškia, kad 1 turto euras uždirbo 0,13 Eur pajamų. Šis rodiklis gerokai žemesnis už šalies vidurkį, kuris yra 0,24.

Bendrojo mokumo rodiklis rodo ūkio pajėgumą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Varėnos r. respondentinių ūkių šio rodiklio reikšmė 2016 m. buvo 69,94, o Lietuvos 2015 m. – 4,38. Tai reiškia, kad vidutinis Varėnos r. respondentinis ūkis buvo sukaupęs daugiau apyvartinių lėšų, lyginant su vidutiniu Lietuvos respondentiniu ūkiu, ir buvo pajėgesnis turimu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Bendrasis įsiskolinimo rodiklis 2016 m. viršijo 2015 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidutinį bendrojo įsiskolinimo rodiklį ir sudarė 0,21, tačiau rodiklio reikšmė laikoma žema ir reiškia, kad ūkiai nelinkę skolintis ir turto finansuoti skolintomis lėšomis.

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokią dalį turto sudaro nuosavas kapitalas. Taigi, kaip matyti iš 4 pav., Varėnos r. nuosavas kapitalas sudarė vidutiniškai 78,62 proc. respondentinių ūkių turto, t. y. 4,93 proc. mažiau nei vidutiniškai Lietuvos respondentinių ūkių turto 2015 metais.

Varėnos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Agnė Ažalskaitė,
tel.: (8 310) 54 987, 8 616  34 903