Jurbarko biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vydūno g. 19,
74118, Jurbarkas
Tel. (8 447) 71 027

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Kristina Gakienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 447) 71 027 8 687 52 687
Daiva Vabalienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 447) 71 027 8 686 84 356
Sandra Girulytė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 447) 71 027 8 650 15 011
Aurida Kunciuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 447) 51 042 8 686 84 356
Antanas Petraitis Augalininkystės konsultantas (8 447) 71 027 8 659 76 051
Viktorija Radavičiūtė-Domeikienė Ekonomikos konsultantė (8 447) 51 042 8 687 52 689
Ramutė Mockevičienė Ekonomikos konsultantė (8 447) 51 042 8 620 80 614

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Jurbarko rajono biure šiuo metu dirba Laimutė Stravinskienė, Ramutė Mockevičienė, Kristina Gakienė, Daiva Vabalienė, Sandra Girulytė, Aurida Kunciuvienė, Antanas Petraitis irViktorija Radavičiūtė-Domeikienė.

Tvarkoma ūkio apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Laimutę Stravinskienę, Kristiną Gakienę, Daivą Vabalienę, Sandrą Girulytę ir Auridą Kunciuvienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Taip pat dėl buhalterinės apskaitos į konsultantes gali kreiptis ir ne žemės ūkio veiklą vykdantys verslininkai, mažų ir vidutinių įmonių savininkai.

Jurbarko r. biuro konsultantai iš kairės: sėdi Laimutė Stravinskienė, Sandra Girulytė, Kristina Gakienė, Aurida Kunciuvienė, stovi Daiva Vabalienė, Antanas Petraitis, Laima Andriuškevičiūtė, Viktorija Radavičiūtė-Domeikienė ir Ramutė Mockevičienė.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti
   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Ramutę Mockevičienę, Viktoriją Radavičiūtę-Domeikienę ir Sandrą Girulytę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą. 
Konsultantės atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.


Kreipkitės dėl augalininkystės paslaugų
   Augalininkystės konsultantas Antanas Petraitis žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Jurbarko r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Jurbarko rajono biurui.

Jurbarko r. biuro vadovė Kristina Gakienė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Jurbarko rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

ES šalyse įgyvendinant BŽŪP, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai padeda daryti Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Iš jo galima gauti svarbios ir naudingos informacijos apie ūkių verslo rezultatus kiekviename žemės ūkio sektoriuje ir pagal ūkinių vienetų dydžio kategorijas. Taip pat remiantis ŪADT duomenimis atliktų socialinių ir ekonominių tyrimų rezultatai padeda kurti naujas politikos kryptis, geriau pritaikytas ūkininkų ir kaimo bendruomenių poreikiams, prisideda prie kaimo vietovių plėtros.Jurbarko r. respondentinių ūkių duomenys

Jurbarko r. į 2016 m. ŪADT atrinkti 63 respondentiniai ūkiai. Analizuoti ir smulkūs, ir dideli ūkiai, pagal dirbamos žemės plotą nuo 2,97 ha iki 1296,09 hektaro. Daugiausia buvo nedidelių ūkių, dirbančių iki 50 ha žemės, t. y. 49,21 proc., po 19,05 proc. sudarė ūkiai, valdantys 50–100 ha ir 100–200 ha žemės, likusieji, dirbantys daugiau kaip 300 ha, sudarė tik 12,7 proc. visų respondentinių ūkių. Remiantis duomenimis, Jurbarko r. 2016 m. vyravo specializuoti ir mišrūs augalininkystės ūkiai.

Daugiausia respondentiniuose ūkiuose auginta kviečių, miežių, kvietrugių, bulvių ir grūdinių augalų mišinių, dažniausiai skirtų gyvuliams šerti.

1 pav. Jurbarko r. respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Nagrinėjant Jurbarko r. vidutinį 2016 m. derlingumą Lietuvos 2015 m. derlingumo atžvilgiu, pastebėta, kad didžiausias teigiamas atotrūkis nuo šalies vidurkio yra bulvių ir grūdinių mišinių, kurių derlius atitinkamai 1,93 proc. ir 0,6 proc. didesnis už vidutinį, 2015 m. pasiektą Lietuvos respondentiniuose ūkiuose.

Tuo metu lauko daržovių ir žieminių kviečių vidutinis derlingumas 2016 m. Jurbarko r. respondentiniuose ūkiuose, lyginant su šalies vidurkiu 2015 m., buvo atitinkamai 2,38 proc. ir 1,08 proc. mažesnis. Galima daryti prielaidą, kad pasėlių derlingumą daugiausia veikė klimato sąlygos (ypač nuimant derlių), tręšimo ir augalų apsaugos priemonių naudojimas ūkiuose, žemės našumas.

Jurbarko r. respondentiniai gyvulininkystės ūkiai vis dar labiau specializuojasi pieninėje galvijininkystėje, 41 ūkyje laikytos melžiamos, o 7 – mėsinės karvės.

2 pav. Jurbarko r. respondentinių ūkių struktūra pagal melžiamų karvių skaičių ir vidutinis primilžis iš karvės 2016 m., t

Pagal 2 paveikslėlio duomenis tarp Jurbarko r. respondentų daugiausia smulkių ūkių, kurie laikė 1– 4 melžiamas karves, taip pat nemažą dalį užėmė ūkiai, laikantys 21–50 karvių. Nagrinėjamo rajono respondentiniuose ūkiuose 2016 m. laikytos vidutiniškai 29 melžiamos karvės, o tai yra net 7 kartus daugiau nei 2015 m. Lietuvos respondentų vidurkis. Reikia pastebėti, kad reikšmingai skiriasi smulkių ir vidutinių ūkių vidutinis primilžis iš karvės, lyginant su dideliais ūkiais, kurie laiko daugiau nei 101 melžiamą karvę (skirtumas svyruoja nuo 0,66 t iki 1,42 t primilžio iš karvės). Tuo metu vidutinis primilžis iš karvės 2016 m. Jurbarko r. buvo tik 0,14 proc. didesnis nei vidutinis Lietuvos primilžis ir siekė 5,18 t iš karvės. Lemiamą poveikį turėjo gyvulių priežiūra, pašarų kokybė ir sveikatingumas.

Jurbarko r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Būtina paminėti, kad lyginant 2016 m. Jurbarko r. bendrosios produkcijos rodiklį vienam respondentiniam ūkiui su bendru Lietuvos 2015 m. rodikliu, jis buvo beveik 5 kartus didesnis ir siekė 137,35 tūkst. Eur. 1 lentelė rodo, kad 63,49 proc. apklaustų Jurbarko r. ūkių pagal 2016 m. bendrąją produkciją daugiau specializavosi augalininkystės sektoriuje. Veiklos rodikliai rodo, kad iš pastarojo sektoriaus tik 12 Jurbarko r. respondentinių ūkių, t. y. 30 proc. dirbo pelningai, tuo metu analizuojant gyvulininkystės sektorių – 11 ūkių, t. y. 52,38 procento.

1 lentelė. Jurbarko r. respondentinių ūkių pajamų pasiskirstymas pagal žemės ūkio sektorius ir gamybinės veiklos pelnas 2016 m.

Vis dėl to didesnis gamybinės komercinės veiklos pelnas specializuojant respondentinius ūkius pagal bendrąją produkciją gautas augalininkystės ūkiuose ir, lyginant su gyvulininkyste, davė 92,17 tūkst. Eur daugiau gamybinio komercinio veiklos pelno.

Toliau analizuoti 2016 m. grynojo pelningumo ir subsidijų gamybos dalies pajamose rodikliai Jurbarko r. respondentiniuose ūkiuose, ir palyginti su 2015 m. gautais šalies respondentinių ūkių rezultatais.

Vienas svarbiausių finansinį rezultatą ir veiklos efektyvumą nusakančių rodiklių yra grynasis pelningumas. Jurbarko r. respondentinių ūkių grynasis pelningumas buvo 0,28 proc. mažesnis nei šalies vidurkis. Kadangi Jurbarko r. rodiklis neigiamas, galima daryti išvadą, kad ūkiai veikė neefektyviai, pernelyg išaugo pagamintos produkcijos savikaina, gamybos išlaidos ir patiriamos pastovios išlaidos.

Analizuojant subsidijų gamybai dalį pajamose, galima daryti išvadą, kad Jurbarko r. ūkiuose vidutiniškai 32,80 proc. visų pajamų sudarė gautos tiesioginės išmokos.

2 lentelė. Jurbarko r. respondentinių ūkių grynasis pelningumas ir subsidijų gamybai dalis pajamose 2016 m., proc.

Jurbarko r. respondentinių ūkių subsidijų dalis pajamose 2016 m. net 6,54 proc. didesnis nei šalies vidurkis. Vadinasi nagrinėjamo rajono ūkiai labiau priklausomi nuo ES paramos ir būtų finansiškai pažeidžiamesni, jeigu prarastų žemės ūkiui teikiamas subsidijas.

Atliktos analizės dėka galima daryti išvadą, kad daugiausia Jurbarko r. respondentinių ūkių – specializuoti ir mišrūs augalininkystės ūkiai, kurių pastaroji veikla duoda daugiausia pajamų. Gyvulininkystės ūkiai dažniausiai orientavosi į pieno gamybą, o didžiausias primilžis tuose ūkiuose, kurie laikė per 100 melžiamų karvių, rūpinosi bandos sveikatingumu ir tinkamu pašarų racionu.  Didesnė dalis Jurbarko r. respondentinių ūkių 2016 m. dirbo nuostolingai, vykdyti žemės ūkio verslą tik parduodant produkcija, nesinaudojant ES parama, būtų sudėtinga.

Parengta pagal Jurbarko r. respondentinių ūkių anketas.

Jurbarko r. biuro ekonomikos konsultantė Viktorija Radavičiūtė-Domeikienė,
tel.: (8 447) 51 042, 8 687  52 689
  

Latvijos konsultantai domėjosi žemės ūkio ekonomikos nūdiena

Rimutės ir Vyginto Baršauskų ūkyje varžėsi Jurbarko krašto melžėjai 

Rudeninis arimas – būsimo derliaus pagrindas

LŽŪKT Jurbarko biuras – 20 metų rajono ūkininkus vienijanti gija