Kauno biuras

Kaip pas mus atvykti?

Universiteto g. 8 a, Akademijos mstl.,
53345, Kauno rajonas
Tel. (8 37) 31 41 32, 31 09 04
Faks.(8 37) 31 41 32

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Jolanta Laskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 314 132 8 656 30 406
Birutė Starevičiūtė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 37) 31 41 32 8 651 66 074
Gintarė Vaitiekūnaitė Augalininkystės konsultantė (8 37) 31 41 32 8 640 23 679
Laimutė Stravinskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 41 32 8 620 80 613
Daiva Žaliauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 09 04 8 686 54 984
Zita Bukauskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 41 32 8 686 08 299
Valdonė Česonienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 41 32 8 615 82 105
Jurgita Karkazienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 41 32 8 653 87031

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT  Kauno rajono  biure šiuo metu dirba Jadvyga Ditkevičienė, Daiva Žaliauskienė, Zita Bukauskaitė, Valdonė Česonienė, Jolanta Laskienė, Birutė Starevičiūtė ir Gintarė Vaitiekūnaitė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Daivą Žaliauskienę, Zitą Bukauskaitę, Valdonę Česonienę, Jolantą Laskienę ir Birutę Starevičiūtę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Į konsultantes dėl apskaitos tvarkybo gali kreiptis ir mažų bei vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Birutę Starevičiūtę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Gyvulininkystės konsultantė Jadvyga Ditkevičienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantė Gintarė Vaitiekūnaitė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Su klientu elkis ir bendrauk taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi“, –  šiuo teiginiu vadovaudamiesi Kauno rajono biuro konsultantai laukia Jūsų.

Kauno r. biuro konsultantai iš kairės: sėdi Valdonė Česonienė, Jadvyga Ditkevičienė ir Zita Bukauskaitė, stovi Gintarė Vaitiekūnaitė, Jolanta Laskienė, Birutė Starevičiūtė ir Daiva Žaliauskienė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Jurgita Karkazienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kauno rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Universiteto 8A-111, Akademijos mstl., 53345 Kauno r. (ASU IV rūmai).

Ūkio apskaitos konsultantei Jurgitai Karkazienei skambinkite tel.: (8 37) 314 132, 8 653  87 031. Laukiame Kauno rajono biure!

LŽŪKT informacija


Kauno rajono biuro vadovė apdovanota už nuopelnus Lietuvos kaimui 

Marijampolėje, viešbučio „Mercure Marijampolė“ konferencijų salėje organizuoto Kovo 11-osios minėjimo metu apdovanoti Lietuvos kaimui nusipelnę žmonės. Tarp jų Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Jadvyga Ditkevičienė.

„Nuo 19 metų pradėjau dirbti su kaimo žmonėmis, žemdirbiais. Visuomet norėjau jiems patarti, padėti, kiek leido mano kompetencija. Iki šiol myliu kaimą, kaimo žmogų, gerbiu žemdirbį. Lietuvos nebus be kaimo. Turime stengtis, kad jis gražėtų ne kasmet, o kasdien“, – sakė ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ apdovanota, daugiau nei 40 darbo metų žemės ūkiui paskyrusi Kauno rajono biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Jadvyga Ditkevičienė.

Konsultantė yra aktyvi, iniciatyvi darbuotoja, žemdirbių švietėja, naujovių propaguotoja. Jadvyga Ditkevičienė ne kartą yra gavusi padėkų ir apdovanojimų už nuoširdų ir profesionalų darbą, 2011 m. išrinkta Metų konsultante. Jos vadovaujamas Kauno rajono biuro kolektyvas ne kartą yra pelnęs geriausio Konsultavimo tarnybos biuro apdovanojimą. 

Kauno rajono biuro šventė – padėka už profesionalumą ir nuoširdų bendradarbiavimą 

Kauno rajono respondentinių ūkių 2016 metų duomenų analizė

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) yra Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijų, kurios sudaro apie 50–70 proc. visų Europos Sąjungos išlaidų, teikimo sistema. Subsidijos užtikrina ES žemdirbių ūkių stabilumą ir žemės ūkio produkcijos kokybę.

Tam, kad būtų lengviau vykdyti Europos bendrijų bendrąją žemės ūkio politiką, 1965 m. buvo sukurtas ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT). ŪADT analizių rezultatai labai svarbūs, norint suprasti ūkių pajamų struktūrą ir politikos poveikį įvairiam ūkių verslui.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 metų.

Apibendrinti 38 rajono ūkių duomenys

Kauno r. 2016 m. apklausoje dalyvavo 38 respondentiniai ūkiai, iš jų 14 augalininkystės, 8 gyvulininkystės, 3 mišrūs (augalininkystės ir gyvulininkystės), 1 paukštininkystės, 4 daržininkystės, 2 avininkystės, 3 bitininkystės, 3 uogininkystės ir vaisių ūkiai.

Vidutinis Kauno r. respondentinių ūkių bendras žemės plotas 2016 m. buvo 149, 65 hektaro. Mažiausias apklausoje dalyvavusių ūkių plotas buvo 0,50 ha, didžiausias – 943,26 hektaro. Bendra žemės plotų kitimo tendencija Kauno r. pavaizduota 1 paveiksle.1 pav. Vidutinis Kauno r. respondentinių ūkių bendro žemės ploto kitimas, ha

Atlikę Kauno r. respondentinių ūkių 2016 m. javų derlingumo analizę ir palyginę su 2014–2015 m., pastebime, kad 2015 m. derlingiausi buvo žieminiai kviečiai, rugiai, avižos, kvietrugiai, žieminiai rapsai. Darome prielaidą, kad tokį javų derlingumo sumažėjimą galėjo lemti, javams nepalankios klimato sąlygos.2 pav. Kauno r. respondentinių ūkių javų derlingumas, t/ha3 pav. Kauno r. respondentinių ūkių bulvių, cukrinių runkelių, lauko daržovių derlingumas, t/ha

Nagrinėjant bulvių, cukrinių runkelių ir lauko daržovių derlingumą, matome, kad 2016 m. jų derlingumas, lyginant su 2014–2015 m., buvo didesnis. (3 pav.).

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Lyginant 2016 m. vidutinį melžiamų karvių skaičių su 2015 m., Kauno r. respondentiniuose ūkiuose pastebimas 24 proc. sumažėjimas. Darome išvadas, kad gyvulininkystės ūkiai 2016 m. mažino gamybos apimtis arba apskritai naikinosi, ypatingai smulkieji ūkiai atsisakė tokio ūkininkavimo idėjos, todėl ir primelžto pieno kiekis sumažėjo vidutiniškai 39 proc., lyginant su 2015 m. (4 pav.).4 pav. Vidutinis galvijų skaičius ir primelžto pieno kiekis Kauno r. respondentiniuose ūkiuose, t

Vidutinės augalininkystės ir gyvulininkystės bendrosios produkcijos kitimas 2014, 2015 ir 2016 m. Kauno r. respondentiniuose ūkiuose pavaizduotas 5 paveiksle.5 pav. Vidutinės augalininkystės ir gyvulininkystės bendrosios produkcijos kitimas, proc.

Lentelė. Kauno r respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Grynojo pelningumo rodiklio mažėjimas kiekvienais metais rodo, kad žemės ūkio gyvybingumas didesne dalimi priklauso nuo ES paramos. Tai taip pat atspindi duomenys, susiję su rodikliu – subsidijų gamybai dalis pajamose.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Šis rodiklis, lyginant 2016 m. su 2014 m., kito nežymiai, o 2015 m. jis buvo šiek tiek aukštesnis –13,50 procento.

Bendrasis mokumas rodo ūkio pajėgumą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Lyginant 2016 m. su 2014 m. ir 2015 m., reikia pastebėti, kad jis ženkliai išaugo. Tai reiškia, kad ūkiai turėjo sutaupę daugiau apyvartinių lėšų įsipareigojimams padengti.

Bendrasis įsiskolinimas respondentinių ūkių duomenyse patvirtina, kad ūkininkai vis labiau linksta skolintis, rizikuoti ir toliau vystyti savo ūkius, didinti gamybos apimtis, kelti perspektyvas į ateitį ir konkuruoti rinkoje.

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokią dalį turto sudaro nuosavas kapitalas. Lyginant 2016 m. su 2014 m. ir 2015 m., šis rodiklis sumažėjo apie 6,4 procento.

Kauno r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Jolanta Laskienė,
tel.: (8 37) 31 41 32, 8 656  30 406