Kauno biuras

Kaip pas mus atvykti?

Universiteto g. 8 a, Akademijos mstl.,
53345, Kauno rajonas
Tel. (8 37) 31 41 32, 31 09 04
Faks.(8 37) 31 41 32

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Jadvyga Ditkevičienė (8 37) 31 41 32 8 686 54 985
Daiva Žaliauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 09 04 8 686 54 984
Zita Bukauskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 41 32 8 686 08 299
Valdonė Česonienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 41 32 8 615 82 105
Jurgita Karkazienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 31 41 32 8 653 87031
Jolanta Laskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 37) 314 132 8 656 30 406
Birutė Starevičiūtė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 37) 31 41 32 8 651 66 074
Gintarė Vaitiekūnaitė Augalininkystės konsultantė (8 37) 31 41 32 8 640 23 679

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT  Kauno rajono  biure šiuo metu dirba Jadvyga Ditkevičienė, Daiva Žaliauskienė, Zita Bukauskaitė, Valdonė Česonienė, Jolanta Laskienė, Birutė Starevičiūtė, Gintarė Vaitiekūnaitė ir Gabrielė Visockaitė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Daivą Žaliauskienę, Zitą Bukauskaitę, Valdonę Česonienę, Jolantą Laskienę ir Birutę Starevičiūtę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Į konsultantes dėl apskaitos tvarkybo gali kreiptis ir mažų bei vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Birutę Starevičiūtę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Gyvulininkystės konsultantė Jadvyga Ditkevičienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantė Gintarė Vaitiekūnaitė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Su klientu elkis ir bendrauk taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi“, –  šiuo teiginiu vadovaudamiesi Kauno rajono biuro konsultantai laukia Jūsų.

Kauno r. biuro konsultantai iš kairės: sėdi Valdonė Česonienė, Jadvyga Ditkevičienė ir Zita Bukauskaitė, stovi Gintarė Vaitiekūnaitė, Jolanta Laskienė, Birutė Starevičiūtė ir Daiva Žaliauskienė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Jurgita Karkazienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Kauno rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Universiteto 8A-111, Akademijos mstl., 53345 Kauno r. (ASU IV rūmai).

Ūkio apskaitos konsultantei Jurgitai Karkazienei skambinkite tel.: (8 37) 314 132, 8 653  87 031. Laukiame Utenos rajono biure!

LŽŪKT informacija


Kauno rajono biuro vadovė apdovanota už nuopelnus Lietuvos kaimui 

Marijampolėje, viešbučio „Mercure Marijampolė“ konferencijų salėje organizuoto Kovo 11-osios minėjimo metu apdovanoti Lietuvos kaimui nusipelnę žmonės. Tarp jų Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Jadvyga Ditkevičienė.

„Nuo 19 metų pradėjau dirbti su kaimo žmonėmis, žemdirbiais. Visuomet norėjau jiems patarti, padėti, kiek leido mano kompetencija. Iki šiol myliu kaimą, kaimo žmogų, gerbiu žemdirbį. Lietuvos nebus be kaimo. Turime stengtis, kad jis gražėtų ne kasmet, o kasdien“, – sakė ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ apdovanota, daugiau nei 40 darbo metų žemės ūkiui paskyrusi Kauno rajono biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Jadvyga Ditkevičienė.

Konsultantė yra aktyvi, iniciatyvi darbuotoja, žemdirbių švietėja, naujovių propaguotoja. Jadvyga Ditkevičienė ne kartą yra gavusi padėkų ir apdovanojimų už nuoširdų ir profesionalų darbą, 2011 m. išrinkta Metų konsultante. Jos vadovaujamas Kauno rajono biuro kolektyvas ne kartą yra pelnęs geriausio Konsultavimo tarnybos biuro apdovanojimą.
 

Kauno rajono biuro šventė – padėka už profesionalumą ir nuoširdų bendradarbiavimą 

Kauno rajono respondentinių ūkių 2015 metų duomenų apžvalga

Kiekviena Europos Sąjungos (ES) narė Ūkių apskaitos duomenų tinklui (ŪADT) privalo teikti duomenis apie savo ūkių gamybinę ir finansinę veiklą. ES, vykdydama bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), analizuoja surinktus duomenis, identifikuoja problemas ir priima sprendimus joms spręsti. BŽŪP priimami sprendimai daro įtaką ES valstybių ūkių subsidijavimui. Šios subsidijos garantuoja minimalias kainas žemės ūkio produkcijos gamintojams ir užtikrina ūkių veiklos stabilumą.

ŪADT teikiami duomenys taip pat yra aktualūs ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, siekiantiems palyginti veiklos rezultatus su bendra is šalies ūkių rodikliais.

Duomenys apie respondentinių ūkių veiklos rezultatus atspindi visos Lietuvos padėtį, todėl yra svarbu surinkti kiek galima tikslesnius. Už jų surinkimą atsakinga VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Duomenys į ŪADT teikiami savanoriškai, užtikrinant jų konfidencialumą.

Į ŪADT pateko 36 Kauno r. ūkių apibendrinti duomenys

Kauno r. 2015 m. apklausoje dalyvavo 36 respondentiniai ūkiai. Iš apklausoje dalyvavusių ūkių augalininkystės ūkiai sudarė 72 proc., gyvulininkystės – 25 proc. ir kiti ūkiai – 3 procentus.

Per 2013–2015 m. laikotarpį apklausai pasirinktų ūkių bendras žemės plotas mažėjo (1 pav.). Tai rodo, kad vis didesnis dėmesys skirtas smulkiesiems ūkiams. Iš 2015 m. apklausoje dalyvavusių ūkių mažiausias bendras plotas buvo 1,86 ha, o didžiausias – 883,67 hektaro.

1 pav. Kauno r. respondentinių ūkių bendro žemės ploto kitimas, ha

Augalininkystės duomenys

Atlikta Kauno apskrities ūkių javų derlingumo analizė parodė, kad 2015 m. lyginant su 2012 m., kviečių, miežių, avižų, kvietrugių ir rapsų derlingumas padidėjo, o rugių, grūdinių mišinių ir grikių – sumažėjo.

2 pav. Kauno apskrities respondentinių ūkių javų derlingumo kitimas, t/ha
 
Tiriamuoju laikotarpiu didžiausias buvo kviečių derlingumas (2015 m. – 6,3 t/ha), o mažiausias – grikių (2015 m. – 0,78 t/ha).

Kauno apskrities ūkių bulvių derlingumas 2012–2015 m. laikotarpiu svyravo ir siekė vidutiniškai 22 t/ha. Cukrinių runkelių derlingumas 2012–2014 m. laikotarpiu didėjo, tačiau 2015 m. dėl nepalankių oro sąlygų sumažėjo ir siekė 55,7 t/ha. Lauko daržovių derlingumas mažėjo. 2015 m. lyginant su 2012 m., jis sumažėjo 42 proc. ir siekė 21,54 t/ha (3 pav.).

3 pav. Kauno apskrities respondentinių ūkių bulvių, cukrinių runkelių ir lauko daržovių derlingumo kitimas, t/ha
 
Gyvulininkystės duomenys
 
Kauno apskrities ūkiuose vidutinis melžiamų karvių skaičius 2012–2014 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 4,92 iki 2,6 vnt. Tik 2015 m. vidutinis melžiamų karvių skaičius padidėjo iki 3,1 vnt. (žr. 4 pav.). Vidutinis primilžis iš karvės tiriamu laikotarpiu sumažėjo 2,6 proc. ir 2015 m. siekė 5,14 tonos.

4 pav. Vidutinis melžiamų karvių skaičius ir primilžis Kauno apskrityje

Lyginant Kauno apskrities ir Kauno rajono 2015 m. respondentinių ūkių rodiklius, pastebėta, kad Kauno r. vidutinis melžiamų karvių skaičius daug didesnis nei apskrityje ir siekė 40,9 vnt. Tačiau pieno primilžis iš karvės rajone buvo kiek mažesnis nei apskrityje ir siekė 4,75 t per metus.
 
Bendrosios produkcijos struktūra

Atlikta respondentinių ūkių bendrosios produkcijos struktūros analizė parodė, kad Kauno r. augalininkystės bendroji produkcija sudarė 73 proc., gyvulininkystės – 24 proc. ir kitos veiklos – 3 procentus.
 
Lietuvos mastu bendroji augalininkystės produkcija sudarė 66 proc., gyvulininkystės – 31 proc., kitos veiklos – 3 procentus.
5 pav. Kauno r. ūkių bendrosios produkcijos struktūra 2015 m.
6 pav. Kauno r. ūkių bendrosios produkcijos struktūra 2014 m.
 
Ekonominiai rodikliai
 
Kauno r. iš 36 respondentinių ūkių net 13 patyrė nuostolių.

Grynojo pelningumo rodiklio vidutinės reikšmės ir Kauno r., ir Lietuvos repondentinių ūkių buvo blogos ir siekė atitinkamai –0,01 ir –0,04. Tai rodo, kad žemės produkcijos gamybos sąnaudos viršijo pajamas. Taip pat grynojo pelningumo rodiklis patvirtino, kad žemės ūkio gyvybingumas didele dalimi priklauso nuo subsidijų. Subsidijų dalis pajamose Kauno r. buvo 26,70 proc., o Lietuvoje – 23,93 proc. (7 pav.).

6 pav. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Šis koeficientas Kauno r. buvo aukštesnis nei Lietuvoje, tai reiškia, kad Kauno r. ūkininkai savo turimą turtą veikloje naudojo efektyviau ir uždirbo didesnes pajamas nei vidutiniškai Lietuvoje.

Bendrojo mokumo rodiklis rodo ūkio pajėgumą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Šio rodiklio reikšmė Kauno r. buvo 12,58, o Lietuvoje – 4,03. Tai reiškia, kad vidutinis Kauno r. respondentinis ūkis buvo sukaupęs daugiau apyvartinių lėšų, lyginant su vidutiniu Lietuvos ūkiu, ir buvo pajėgesnis turimu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo, kokia turto dalis finansuojama skolintomis lėšomis. Išanalizavus 7 pav. duomenis matyti, kad Kauno r. ir Lietuvos respondentinių ūkių bendrojo įsiskolinimo rodiklių reikšmės panašios. Jos rodo, kad Lietuvos ūkininkai nelinkę rizikuoti ir jų įsipareigojimai sudaro tik apie 16–17 proc. viso turto.

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokią dalį turto sudaro nuosavas kapitalas. Taigi, kaip matyti iš 7 pav., jis sudarė apie 83–84 proc. viso turto. Šio rodiklio reikšmės rodo, kad ūkiai yra stabilūs.

Apibendrinti visos Lietuvos 2015 m. respondentinių ūkių duomenys paskelbti leidinyje „Ūkio veiklos rezultatai 2015“. Šis ir ankstesnių metų leidiniai yra Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto interneto puslapyje www.laei.lt.

Kauno r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Birutė Starevičiūtė,
tel.: (8 37) 31 41 32, 8 651  66 074