Klaipėdos biuras

Kaip pas mus atvykti?

Naujoji g. 5, Gargždai,
96124, Klaipėdos r.
Tel. (8 46) 45 22 60, 45 26 72
Faks.(8 46) 45 26 72

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Asta Stanevičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 46) 45 22 60 8 659 07 453
Justas Norvilas Augalininkystės konsultantas (8 46) 45 26 72 8 655 56 574
Lina Bieliauskienė (Kasmetinės atostogos ) Ekonomikos konsultantė (8 46) 45 22 60 8 690 22 908
Regina Petrikienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 46) 45 26 72 8 620 61 083
Liuda Venckuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 46) 45 26 72 8 616 37 202
Salomėja Judickienė Ekonomikos konsultantė (8 46) 45 22 60 8 620 61 084
Birutė Jokubauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 46) 45 22 60 8 610 29 596

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Klaipėdos r. biure šiuo metu dirba konsultantai Regina Petrikienė, Liuda Venckuvienė, Salomėja Judickienė, Birutė Jokubauskienė, Asta Stanevičienė, Justas Norvilas ir Lina Bieliauskienė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Reginą Petrikienę, Liudą Venckuvienę,  Birutę Jokubauskienę, Astą Stanevičienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  Dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti  

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Salomėją Judickienę ir Liną Bieliauskienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantas Justas Norvilas žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

    Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

 

  Dirbdamos konsultantės (iš kairės) Birutė Jokubauskienė, Lina Bieliauskienė, Liuda Venckuvienė, Asta Stanevičienė, Salomėja Judickienė, Regina Petrikienė ir Justas Norvilas vadovaujasi posakiu „Kokybė – visų darbų pagrindas“ ir laukia Jūsų. 2015

Klaipėdos rajono biure dirba nauja ekonomikos konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Didėjant ekonominių paslaugų poreikiui, LŽŪKT Klaipėdos rajono biure pradėjo dirbti nauja ekonomikos konsultantė Lina Bieliauskienė. Taigi naujuoju Europos Sąjungos paramos teikimo laikotarpiu reikalingomis ekonominėmis paslaugomis galės pasinaudoti dar daugiau Klaipėdos rajono žemdirbių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekonomikos konsultantė Lina Bieliauskienė

LŽŪKT ekonomikos konsultantai atlieka ūkio finansinę analizę,  tai yra nustato ir įvertina ūkio mokumą, veiklos efektyvumą, konkurencingumą, įsiskolinimo lygį, investavimo galimybes, stipriąsias ir silpnąsias ūkio veiklos sritis. Atlikę išsamią analizę, jie rengia ir administruoja verslo projektus Europos Sąjungos paramai gauti.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Klaipėdos rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas. Biuras įsikūręs adresu Naujoji g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. Ekonomikos konsultantei Linai Bieliauskienei galite skambinti tel. (8 46) 45 22 60. Laukiame biure! 

Klaipėdos rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų apžvalga

Klaipėdos rajono biuras 2015 m. ūkių apskaitos duomenų tinklui (ŪADT) pateikė 27 respondentinių ūkių duomenis. Iš atrinktų respondentų 6 buvo augalininkystės ūkiai, 18 mišrių, 3 specializuoti. Juose auginti šaltalankiai.

Respondentiniai ūkiai pagal dirbamos žemės plotą buvo nuo 18,82 iki 819,30 hektaro. Pagal turimus duomenis atlikta palyginamoji 2011–2015 m. analizė.

1 pav. Vidutinis javų derlingumas 2011–2015 m., t/ha

Lyginant 2015 m. su ankstesniais metais (1 pav.), matyti, kad 2015 m. derlingumas buvo didžiausi. Tam įtakos turėjo palankios oro sąlygos, javų auginimo technologijos, turima ūkių technika. 2015 m. lyginant su 2011 m., kviečių, miežių, kvietrugių derlingumas padidėjo dvigubai, rapsų derlingumas buvo stabilus, o rugių ir avižų padidėjo trečdaliu.

2 pav. Vidutinis karvių skaičius ir produktyvumas

Lietuvoje 2015 m. buvo žemos pieno supirkimo kainos, nežiūrint į tai, vidutinis karvių skaičius Klaipėdos rajono ūkiuose – 88 vnt. Kaip matyti iš 2 pav., primilžis, lyginant 2015 m. su 2011 m,. padidėjo 5,3 procento.

3 pav. Subsidijų dalis pajamose ir kapitalo pakankamumas

Iš kapitalo pakankamumo rodiklio galime spręsti, kad atrinkti respondentiniai ūkiai yra stabilūs ir nuosavu kapitalu gali padengti įsipareigojimus. Kuo reikšmė didesnė – tuo ūkis stabilesnis. Analizuojant subsidijų dalį pajamose, matoma, kad ūkių pajamos priklauso nuo subsidijų. ES parama ūkiams labai svarbi ir be jos būtų sunku išgyventi rinkoje.

Klaipėdos rajono konsultavimo biuro ūkio apskaitos konsultantė Asta Stanevičienė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biurai plečiasi, kaskart juos papildo nauji darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos rajono biuro kolektyvą papildė augalininkystės konsultantas Justas Norvilas.
Augalininkystės konsultantas Justas Norvilas pasirengęs bendradarbiauti su rajono ūkininkais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augalininkystės konsultantas Justas Norvilas pasirengęs konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais.

Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jo darbo sritys. Taip pat konsultantas padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Klaipėdos rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs adresu Naujoji g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. Augalininkystės konsultantui Justui Norvilui galima skambinti tel.: (8 46) 45 26 72, 8 655 56 574.