Kretingos biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vilniaus g. 18,
97104, Kretinga
Tel. (8 445) 55 299
Faks.(8 445) 55 299

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Gražina Poškienė Ekonomikos konsultantė (8 445) 55 299 8 682 16 193
Laimutė Brazdžiuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 445) 55 299 8 612 68 123
Rasa Kumpytė Ūkio apskaitos konsultantė (8 445) 55 299 8 687 97 703
Asta Dalangauskienė Augalininkystės konsultantė (8 445) 55 299 8 659 084 31
Giedrė Nakvosienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 445) 55 299 8 640 65 871

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Kretingos r. biure šiuo metu dirba konsultantės: Gražina Poškienė, Laimutė Brazdžiuvienė, Rasa Kumpytė, Asta Dalangauskienė, Giedrė Nakvosienė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Gražiną Poškienę, Laimutę Brazdžiuvienę, Rasą Kumpytę ir Giedrę Nakvosienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Dėl apskaitos į konsultantes taip pat gali kreiptis mažų ir vidutinių įmonių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantė Asta Dalangauskienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti 

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į  konsultantes Gražiną Poškienę ir Giedrę Nakvosienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Biuro konsultantės (iš kairės) sėdi: Rasa Kumpytė, Gražina Poškienė, Asta Dalangauskienė, stovi: Laimutė Brazdžiuvienė ir Giedrė Nakvosienė vadovaujasi posakiu „Tik stipri ir darni komanda gali tikslingai dirbti“ ir laukia Jūsų. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Arimo pamoka Kretingos rajone – žinių ir praktinių gebėjimų tobulinimo renginys 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos rajono biuro iniciatyva ūkininkai buvo pakviesti į jau tradicinį renginį – arimo pamoką. Ūkininko Raimondo Grabio augalininkystės ūkio laukuose organizuotame renginyje dalyvavo per 50 rajono ūkininkų ir ūkių artojų.

Ūkininkas Raimondas Grabys jau ne pirmą kartą pritaria Kretingos r. biuro iniciatyvai, 2014 m. tame pačiame lauke vyko Kretingos rajono artojų varžybos.

Arimo pamokos dalyviai – atidūs klausytojai

„Šaunu turėti tokius klientus, kurie ne tik naudojasi biuro teikiamomis paslaugomis, bet ir sutinka savo laukuose priimti kolegas, supranta, kad nuolat reikia tobulinti žinias ir praktinius įgūdžius“, – sakė Kretingos r. biuro augalininkystės konsultantė Asta Dalangauskienė.

 

Augalininkystės konsultantė Asta Dalangauskienė primena svarbiausias gero arimo taisykles

Konsultantė ūkininkus supažindino su svarbiausiomis arimo taisyklėmis, o arimo meno juos praktiškai mokė ūkininkas Antanas Duoblys. Kretingos rajoną jau ne vienerius metus garsinantis, puikiai ariantis ūkininkas pernai Respublikinėse artojų varžybose netobulintų apverčiamųjų 2–5 korpusų plūgų grupėje buvo antras, o šiemet pripažintas geriausiu. Akivaizdu, kad iš tokio artojo yra ko pasimokyti.

Atsakingai renginio organizavimo ratą sukusi biuro komanda stengėsi, kad į pamoką atvykę žemdirbiai gautų kuo daugiau praktinių žinių. „Šį kartą dėmesį kreipėme ne tik į profesionalų arimą. Pamokos dalyviams pristatėme dirvožemio ėminių paėmimo paslaugą“, – sakė biuro vadovė Gražina Poškienė.

 Apie dirvožemio tyrimo naudą kalbėjo ir praktiškai keturračio, skirto iš skirtingų lauko vietų paimti dirvožemio mėginius, darbą demonstravo LŽŪKT Augalininkystės skyriaus specialistas Gintautas Klevinskas. 

 Stebima, kaip imami dirvožemio ėminiai

„Keturračiu jau atlikome paslaugas didesniuose ūkiuose, norėjosi, kad apie tokią galimybę sužinotų ir ūkininkaujantys mažesniuose,“– akcentavo Asta Dalangauskienė.

Aria Antanas Duoblys ir Kretingos r. biuro vadovė Gražina Poškienė

Renginio metu techniką pristatė ir išbandyti leido renginio rėmėjai, UAB „Dotnuva Baltic“ atstovai.

LŽŪKT informacija

MEDALIS – IR KRETINGIŠKEI

Aleksandro Stulginskio universitete Kaune 10 šalies žemdirbių savivaldos atstovų, mokslininkų, specialistų apdovanoti nominacijos „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ ordinais ir medaliais. Medalis įteiktas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos rajono biuro vadovei Gražinai Poškienei.

Gražinai Poškienei apdovanojimą įteikė Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis.

Gražinai Poškienei apdovanojimą įteikė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis.
Siekiant žmones pagerbti už jų reikšmingus darbo rezultatus, šias nominacijas prieš 4 metus įsteigė Aleksandro Stulginskio universitetas, Baltijos agroverslo institutas, ARVI įmonių grupė ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Kandidatus apdovanojimams siūlo steigėjų susirinkimas.

Keturiolika metų Konsultavimo tarnyboje dirbanti G. Poškienė įvertinta už aktyvią veiklą, organizacinius gebėjimus bei kaimo reikalų išmanymą.

Ji yra baigusi tuometinį Klaipėdos buhalterijos technikumą, vėliau – Klaipėdos kolegiją, o galiausiai – ir Šiaulių universitetą. Šioje aukštojoje universitetinėje mokykloje studijavo ekonomiką.

„Mano darbo biografija prasidėjo Darbėnuose – miestelyje, kur ir dabar gyvenu. Dirbau seniūnijos žemės ūkio specialiste“,– pasakojo Gražina.

Apdovanojimo iškilmėse Kaune dalyvavo ir kretingiškę pasveikino rajono meras Juozas Mažeika, Žemės ūkio skyriaus vedėja Ženeta Seniūnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kretingos skyriaus pirmininkas Antanas Stonkus, ūkininkai Juozas Butkevičius ir Gintaras Liebus.

Audronė GRIEŽIENĖ
„Pajūrio naujienos“ 

Kretingos rajono respondentinių ūkių veiklos 2015 metais apžvalga

Kretingos rajono biuras 2016 m. į Europos Sąjungos ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) pateikė 24 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2015 m., o per visą Lietuvą pateikti apie 1305 respondentinių ūkių duomenys.

Pateikusių duomenis 24 rajono respondentų vidutinis žemės plotas 2015 m. buvo 96,54 ha, mažiausias – 0,01 ha, didžiausias – 261,46 hektaro. Vidutinis Lietuvoje 2014 m. respondentinio ūkio plotas – 43,27 hektaro.

Vadovaudamiesi Kretingos rajono respondentinių ūkių analizės duomenimis matome, kad vidutinis augalų derlingumas rajono ūkiuose buvo: kviečių – 4,61 t/ha, rugių – 3,90 t/ha, miežių – 3,90 t/ha, avižų – 3,50 t/ha, kvietrugių – 3,97 t/ha, grūdinių mišinio – 3,93 t/ha, grikių – 2,50 t/ha, bulvių – 19,05 t/ha.

Vidutinis rajono 2015 m. derlingumas, palyginti su vidutiniu Lietuvos 2014 m. derlingumu, didesnis: rugių – 1,63 t/ha, avižų – 1,32 t/ha, grūdinių mišinių – 1,73 t/ha, grikių – 1,57 t/ha, bulvių – 1,24 t/ha. Žieminių kviečių, kvietrugių ir vasarinių miežių derlingumas labai panašus.

1 pav. Vidutinis augalų derlingumas 2015 m. Kretingos r. ir 2014 m. Lietuvoje, t/ha

Vidutinis 2015 m. karvių skaičius Lietuvos respondentiniuose ūkiuose buvo tik 4 vnt., o Kretingos rajono ūkyje vidutinis karvių skaičius – 36 vnt.

Vidutinis primilžis iš karvės rajone – 5650 kg per metus, o 2014 m. Lietuvos respondentinių ūkių mažesnis, t. y. 5220 kg. Vidutiniškai 2014 m. Lietuvoje primelžta 21,4 t pieno, o rajone – 221,24 tonos.

Iš 24 rajono respondentinių ūkių 15 laiko karves, 1 ūkis – kiaules, 1 ūkis – bites.

2 pav. Vidutinis karvių skaičius ir produktyvumas 2015 m. Kretingos r. ir 2014 m. Lietuvoje

Veiklos ekonominiai rodikliai

Didžiausią pajamų dalį – 64,58 proc. – sudaro pajamos už augalininkystės produkciją, gyvulininkystės – 35,16 proc., kitos veiklos pajamos – 0,16 procento.

Rajono bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 76026 Eur, iš jų augalininkystės – 50284, gyvulininkystės – 39271, nuomos pajamos – 240. Kintamosios sąnaudos vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 41745 Eur, pastoviosios sąnaudos – 20292 Eur.

3 pav. Vidutinė bendroji produkcijos struktūra 2015 m. Kretingos r. ir 2014 m. Lietuvoje, proc.

Veiklos ir efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis parodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, t. y., kiek turto ūkis yra įsigijęs nuosavomis lėšomis. Kuo reikšmė didesnė – tuo didesnis ūkio stabilumas. Rajone 2015 m. šis rodiklis buvo 77,73, o 2014 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis buvo 84,3.

Bendrojo įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika. Normalu, kai šis rodiklis yra nuo 0,4–0,6. Palyginus su Lietuvos 2014 m. vidurkiu, Kretingos rajone šis rodiklis padidėjo 0,06.

Bendrasis mokumo koeficientas rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklis didesnis, tuo ūkis patrauklesnis kreditoriams ir yra likvidesnis. Jei reikšmė mažesnė už 1, reiškia, kad ūkis negali atsiskaityti už trumpalaikius įsipareigojimus. Jei didesnė nei 2,5 – gali reikšti, kad ūkininkas yra sukaupęs tiek apyvartinių lėšų, jog nepajėgia jų visų panaudoti. Mūsų rajono respondentinių ūkių bendrasis mokumo koefeicientas 2015 m. – 16,02, o vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m. buvo 4,03.

Grynasis pelningumas pinigine išraiška rodo, kiek vienam pardavimo litui tenka grynojo pelno. Žemesnė nei 0,5 rodiklio reikšmė laikoma bloga, normalia – apie 1, didesnė nei 2 – gera. Rajone 2015 m. šis rodiklis buvo 0,12, o 2014 m. Lietuvos vidurkis buvo – 0,04.

Turto apyvartumas rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. 2015 m. turto apyvartumo rodiklis rajone buvo vidutiniškai  0,34, lyginant su 2014 m. Lietuvos vidurkiu, padidėjo 0,06 procento.

Subsidijų dalis pajamose rodo, kad Kretingos rajono respondentai yra priklausomi nuo paramos. Rajono ūkiuose subsidijų dalis pajamose sudaro 26,65 proc., kai tuo tarpu vidutiniškai Lietuvoje – 23,93 procento.

4 pav. Vidutiniai ūkių veiklos efektyvumo rodikliai 2015 m. Kretingos r. ir 2014 m. Lietuvoje

Duomenys patenka į ES ŪADT

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose. Respondentinių ūkių yra beveik visuose šalies rajonuose ir savivaldybėse. Jie įkurti skirtingose gamtinėse zonose ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis Europos Sąjungos ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už reikiamų ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, jų duomenų surinkimą ir pateikimą institutui.

Vadovaujamasi priimant ES žemės ūkio politikos sprendimus

ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis – ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis. Tinkle kaupiami fiziniai ir ekonominiai duomenys. Visi jie yra be PVM mokesčio.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik agreguoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Parengta pagal Kretingos rajono respondentinių ūkių analizę.

Informaciją parengė ūkio apskaitos konsultantė Rasa Kumpytė,
tel. (8 445)55 299 

Arimo pamoka Kretingos rajone

Mokantys turi mokyti

Svarbu sutarti ir susitarti