Mažeikių biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vydūno g. 7A,
89225, Mažeikiai
Tel. (8 443) 25 422, 25 421
Faks.(8 443) 25 422

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Dalia Pociuvienė Augalininkystės konsultantė (8 443) 25 422 8 612 77 174
Irma Barauskė Ekonomikos konsultantė (8 443) 25 422 8 612 10 237
Jolanta Beniušienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 443) 25 421 8 655 56 576
Lina Tuminienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 443) 25 421 8 618 77 501
Virginija Dapšienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 443) 25 421 8 641 786 87
Danutė Balsienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 443) 25 421 8 615 77 913

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Mažeikių r. biure šiuo metu dirba  Danutė Balsienė, Dalia Pociuvienė, Jolanta Beniušienė, Lina Tuminienė, Irma Barauskė ir Virginija Dapšienė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Danutę Balsienę, Jolantą Beniušienę, Liną Tuminienę ir Virginiją Dapšienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ir užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Irmą Barauskę, kuri  turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

Augalininkystės konsultantė Dalia Pociuvienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Darbo įvertinimas – geri atsiliepimai, einantys iš lūpų į lūpas“,– sako biuro konsultantės  (iš kairės) Dalia Pociuvienė, Jolanta Beniušienė, Irma Barauskė,  Lina Tuminienė, Danutė Balsienė ir laukia Jūsų.

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Mažeikių r. biuras 2016 m. pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Vadovaujantis klientų pasitenkinimo anketų duomenimis, didžiausią pasitikėjimą 2016 m. pelnė Mažeikių rajono biuras.

Mažeikių r. biuro vadovė Dalia Pociuvienė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mažeikių rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mažeikių rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Virginija Dapšienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Mažeikių rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vydūno g. 7A, Mažeikiai.

Ūkio apskaitos konsultantei Virginijai Dapšienei skambinkite tel. (8 443) 25 422. Laukiame Mažeikių rajono biure!

LŽŪKT informacija

 

Mažeikių rajono respondentinių ūkių veiklos 2016 m. rezultatų analizė

Lietuvoje ūkių veiklos rezultatų tyrimai vykdomi jau 20 metų.  Ji, kaip ir kitos ES šalys, yra ES Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) narė, Europos Komisijai teikianti respondentinių ūkių duomenis.ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis.

ŪADT duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos, nagrinėdamos rinkų (javų, mėsos, pieno ir kt.), žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas. Šio duomenų tinklo naudotojai yra ir šalių valstybinės bei nevalstybinės institucijos, žemės ūkio ministerijos, universitetai, mokslinio tyrimo institutai, profesinės organizacijos, atstovaujančios žemės ūkio produkcijos gamintojams, ir pan.

Mažeikių r. respondentinių ūkių duomenų analizė

Mažeikių r. 2016 m. surinkti ir išanalizuoti 26 respondentinių ūkių duomenys. Tarp atrinktų respondentų daugiausia (15) mišrių ūkių.

Bendras analizuotų respondentinių ūkių valdomas žemės plotas 2016 m. buvo 2721,61 hektaro.

Rajone ūkiai nėra labai stambūs. Didžiausias vieno ūkio deklaruotas plotas – 300,21 ha, o mažiausias – 11,82 hektaro. 42 proc. sudarė ūkiai, kurie dirba per 100 ha žemės. Vidutinis rajono vieno respondentinio ūkio dirbamos žemės plotas 2016 m. buvo 125,6 ha, tai yra didesnis nei vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių 2015 m., kuris buvo tik 42,4 hektaro.

1 pav. Mažeikių r. respondentinių ūkių dirbamos žemės plotai 2016 m.

Pagal gautus Mažeikių r. respondentinių ūkių duomenis 2016 m. atlikta analizė ir palyginta su 2012–2016 m. duomenimis. Pateiktoje lentelėje matome, kaip rajono ūkiuose kito derlingumas, bendrosios produkcijos ir ekonominiai rodikliai.

Mažeikių rajono respondentinių ūkių 5 m. rodiklių palyginimas

Išanalizavę Mažeikių r. respondentinių ūkių duomenis, matome, kad ūkininkai 2016 m. daugiausia augino žieminių kviečių, kvietrugių, vasarinių miežių, avižų, bulvių.

Analizuodami paveiksle patiektus duomenis, matome, kaip kito 4 dažniausiai augintų žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas. Bendras augintų žemės ūkio augalų derlingumas, lyginant 5 m. duomenis, išliko panašus.

2 pav. Mažeikių r. augintų žemės ūkio augalų derlingumas 2012–2016 m., t/ha

Mažeikių r. žemė nėra itin derlinga, todėl vyrauja mišrūs ūkiai. Analizuodami respondentinių ūkių duomenis, matome, kad rajone iš 26 respondendinių ūkių karves augino 11. 

3 pav. Mažeikių r. respondentinių ūkių vidutinis melžiamų karvių skaičius

Mažeikių r. pienininkystės ūkių nėra daug, vyrauja mišrūs ūkiai. Respondentinių ūkių duomenimis, vidutinis karvių produktyvumas 2016 m. buvo 5,02 t iš vienos karvės ir tai yra tik 0,4 proc. mažiau už Lietuvos vidurkį 2015 m. (5,04 t pieno iš karvės).

Mažeikių r. ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Kuo jis didesnis, tuo didesnė finansinė rizika. Analizuojamuose ūkiuose šio rodiklio vidurkis 2016 m. buvo 0,14 (Lietuvos vidurkis 2015 m. – 0,16). Tai reiškia, kad Mažeikių r. ūkininkai nelinkę rizikuoti ir didžiąją dalį turto finansuoja nuosavomis lėšomis.

Bendrojo mokumo rodiklis rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Ypatingai aukštas Mažeikių r. respondentinių ūkių vidutinis bendrojo mokumo rodiklis rodo, kad ūkiai pajėgūs savo trumpalaikį turtą paversti pinigais ir likviduoti trumpalaikius įsipareigojimus. Rajone 2016 m. šis rodiklis siekė net 81,60, kai Lietuvoje 2015 m. vidutinis rodiklis buvo tik 4,38.

Grynojo pelningumo rodiklis pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimų eurui tenka grynojo pelno. Rajone 2016 m. grynojo pelningumo rodiklis buvo 0,05 (Lietuvos vidurkis 2015 m. 0,07).

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Analizuojamuose ūkiuose šio rodiklio vidurkis 2016 m. buvo 0,24, t. y. toks pat, kaip Lietuvos vidurkis. Kuo didesnis rodiklis, tuo greitesnis apyvartumas ir efektyviau valdomas turtas.

4 pav. Veiklos efektyvumo rodikliai

Apskaičiavę subsidijų dalį pajamose, matome, kad Mažeikių r. respondentiniuose ūkiuose jos sudarė net 35,41 proc., kai Lietuvos vidurkis buvo 26,26 procento.

5 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Lyginant Lietuvos mastu, analizuojamiems rajono respondentiniams ūkiams 2016 m. buvo pakankamai geri.

Parengta pagal LŽŪKT Mažeikių r. biuro 2016 m. respondentinių ūkių veiklos analizės duomenis. 

Mažeikių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Lina Tuminienė,
tel.: (8 443) 25 421, 8 618  77 501

 

  

Sėkmės garantas – abipusis pasitikėjimas