Pakruojo biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vytauto Didžiojo g. 41,
83156, Pakruojis
Tel. (8 421) 51 487

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Rimutė Burbienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 421) 51 487 8 614 08 674
Jolanta Vaitekūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 421) 51 487 8 616 10 710
Renata Dinevičiūtė (Kasmetinės atostogos ) Ekonomikos konsultantė (8 421) 51 487 8 674 33 643
Nijolė Dikšienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 421) 51 487 8 624 71 779
Greta Rutkauskaitė Ekonomikos konsultantė (8 421) 51 487 8 686 02 813

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Pakruojo r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituotos, nuolat kvalifikaciją tobulinančios konsultantės Rimutė Burbienė, Jolanta Vaitekūnienė, Nijolė Dikšienė.
   Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantes Gretą Rutkauskaitę ir Renatą Dinevičiūtę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
  Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.  

   Biuro kolektyvas vadovaujasi posakiu – „ Mes nesakome – pigiau, mes sakome – geriau“ ir laukia žingeidžių klientų.

Pakruojo r. biuro konsultantės iš kairės: Jolanta Vaitekūnienė, Renata Dinevičiūtė, Rimutė Burbienė, Greta Rutkauskaitė, Viktorija Gecaitė, Nijolė Dikšienė. 2015

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ekonomikos konsultantė Greta Rutkauskaitė.

Ekonomikos konsultantė Greta Rutkauskaitė atliks Jūsų ūkio finansinę analizę, tai yra nustatys ir įvertina ūkio mokumą, veiklos efektyvumą, konkurencingumą, įsiskolinimo lygį, investavimo galimybes, stipriąsias ir silpnąsias ūkio veiklos sritis. Atlikusi išsamią analizę parengs ir administruos verslo projektus Europos Sąjungos paramai gauti. Taigi naujuoju Europos Sąjungos paramos teikimo laikotarpiu reikalingomis ekonominėmis paslaugomis galės pasinaudoti dar daugiau Pakruojo rajono žemdirbių.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Pakruojo rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis.

Ekonomikos konsultantei Gretai Rutkauskaitei galite skambinti tel. (8 421) 51 487, ūkio apskaitos konsultantei Jolantai Šarauskienei – tel. (8 421) 51 487. Laukiame Pakruojo rajono biure!

LŽŪKT informacija

Pakruojo rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų apžvalga

Bendrosios žemės ūkio politikos plėtra ES šalyse reikalauja turėti objektyvią ir reikiamą informaciją apie įvairių kategorijų žemės ūkio valdų pajamas, jų ūkinę veiklą. Tuo tikslu ir buvo sukurta ŪADT – ES šalyse veikianti unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą.

Duomenų tinklo paskirtis yra rinkti apskaitos duomenis, kurių reikia kasmetiniam žemės ūkio valdų pajamų nustatymui ir žemės ūkio valdų veiklos analizei.

ŪADT duomenimis vadovaujasi Europos Komisija, rengdama ataskaitas apie žemės ūkio ir žemės ūkio rinkų padėtį ir pajamas bendrijoje. Ataskaitos kasmet pateikiamos Europos Parlamentui ir Tarybai. Informacija ypač reikalinga kasmet nustatant žemės ūkio produktų kainas, tiesioginėms išmokoms nustatyti, moduliacijai taikyti, gamybos kvotų dydžiui nustatyti.

Pakruojo r. biuras 2016 m. į ŪADT pateikė duomenis apie 27 respondentinių ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą 2015 metais. Ši informacija pateikta remiantis apskaitos duomenimis.

Paskaičiuota subsidijų dalis pajamose. 2015 m. rodiklio reikšmė buvo 21,20 procento. Tai reiškia, kad net 21,20 proc. visų ūkio gaunamų pajamų sudarė subsidija. Lietuvoje 2014 m. šis rodiklis buvo vidutiniškai 23,93 procento.

1 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Rajono respondentinių ūkių veiklos efektyvumas

Atlikta respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Paskaičiuoti bendrojo įsiskolinimo, bendrojo mokumo, grynojo pelningumo, turto apyvartumo rodikliai.

Bendrasis įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Bendrasis įsiskolinimo rodiklis 2015 m. buvo 0,18. Jis didesnis nei vidutiniškas Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m., kuris buvo 0,16. Šio rodiklio reikšmė rodo, kad ūkiai, vykdantys veiklą Pakruojo r., daugiau naudojasi skolintomis lėšomis.

Bendrojo mokumo koeficientas rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio reikšmė 2015 m. buvo 35,74. Kuo ūkių bendrojo mokumo rodiklis didesnis, tuo jie patrauklesni kreditoriams ir yra likvidūs, nes turimu trumpalaikiu turtu sugeba padengti turimus trumpalaikius įsipareigojimus. Lietuvoje 2014 m. vidutinė šio rodiklio reikšmė buvo tik 4,03.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Rodiklio reikšmė 2015 m. buvo tik 0,01. Tai rodo, kad dauguma ūkių iš gamybinės komercinės veiklos patyrė nuostolių.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip efektyviai ūkiai naudoja visus išteklius, t. y. kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Rodiklio reikšmė 2015 m. buvo 0,34. Ji rodo, kad 1 turto euras uždirbo 0,34 Eur pardavimo pajamų. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turimas turtas. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2014 m. vienas turto euras uždirbo vidutiniškai 0,28 Eur pajamų. 

2 pav. Veiklos efektyvumo rodikliai

Atlikę Pakruojo r. respondentinių ūkių augalų derlingumo, gyvulių produktyvumo ir veiklos ekonominių rodiklių analizę, gavome tokius rezultatus:

  • augalų derlingumas: kviečių – 5,31 t/ha, rugių – 4,08 t/ha, miežių – 3,83 t/ha, kvietrugių – 3,01 t/ha, rapsų – 3,18 t/ha, bulvių – 16,61 t/ha;
  • vidutinis karvių skaičius respondentinių ūkių ūkiuose – 12 vnt., per metus iš karvės primelžta 5100 kg pieno;
  • bendroji produkcija 1 rajono respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 96 tūkst./Eur;
  • vieno respondentinio ūkio vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas sudarė 8,9 tūkst./Eur per metus.

Bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, sukurta apklausos anketa, duomenų įvedimo ir kontrolės bei ūkininkų ūkinės veiklos analizės kompiuterinė sistema. Informacija skelbiama LAEI interneto svetainėje.  

Parengta pagal Pakruojo r. respondentinių ūkių anketų duomenis.

Pakruojo r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Jolanta Vaitekūnienė,
tel.:(8 421) 51 487