Prienų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Laisvės a. 4,
59126, Prienai
Tel. (8 319) 53 856
Faks.(8 319) 53 856

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovas Mindaugas Norkevičius Ūkio apskaitos konsultantas, teikiantis ir verslo ekonomikos paslaugas (8 319) 53 856 8 699 03 135
Asta Vaitkevičienė Ekonomikos konsultantė (8 319) 53 856
Loreta Klibinskaitė-Martišienė Augalininkystės konsultantė (8 319) 53 856 8 656 05 699
Vilma Kazlauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 319) 53 856 8 686 25 119
Eglė Navickaitė-Brazaitienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 319) 53 856 8 685 14 259
Lina Simonaitienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 319) 53 856 8 686 25 119

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT Prienų rajono biure dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Eglę Navickaitę-Brazaitienę, Liną Simonaitienę, Mindaugą Norkevičių ir Vilmą Kazlauskienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ir užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro  konsultantus Astą Vaitkevičienę ir Mindaugą Norkevičių, kurie turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantai atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

Augalininkystės konsultantė Loreta Klibinskaitė-Martišienė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.
  „Kaimui mūsų reikia“, – sako biuro konsultantai ir yra pasirengę Jums patarti įvairiausiais žemės ūkio klausimais.

Prienų rajono biuro konsultantai: sėdi biuro vadovas Mindaugas Norkevičius, stovi iš kairės Lina Simonaitienė, Eglė Navickaitė-Brazaitienė, Vilma Kazlauskienė ir Asta Vaitkevičienė, 2016

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovą.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – augalininkystės konsultantė Loreta Klibinskaitė-Martišienė.

Augalininkystės konsultantė Loreta Klibinskaitė-Martišienė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Prienų rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Laisvės a. 4, Prienai.

Augalininkystės konsultantei Loretai Klibinskaitei-Martišienei skambinkite tel.: (8 319) 53 856, 8 656  05 699. Laukiame Prienų rajono biure!

LŽŪKT informacija

Prienų r. biuras organizavo susitikimą su savivaldybės, žemės ūkio organizacijų atstovais ir seniūnijų žemės ūkio specialistais
2016-12-02

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro konsultantų iniciatyva suorganizuotas susitikimas, kuriame rajono savivaldybės, Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio rūmų atstovams ir seniūnijų žemės ūkio specialistams pristatyta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veikla, biuro veiklos rezultatai, aptarta rajono situacija ir galimybės bendromis jėgomis padėti ūkininkaujantiems plėtoti verslą.

Susitikimą pradėjo naujasis Prienų r. biuro vadovas Mindaugas Norkevičius. Jis supažindino su biuro komanda, kurią šiuo metu sudaro ūkio apskaitos konsultantės Vilma Kazlauskienė, Eglė Navickaitė-Brazaitienė, Lina Simonaitienė. Tai pat pristatė nuo gruodžio 5 d. biure pradėjusią dirbti ekonomikos konsultantę Astą Vaitkevičienę.

Šiuo metu Prienų rajono biuras teikia paslaugas rajono ūkininkams, kaimuose įsikūrusioms įmonėms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą.

„Nežiūrint į tai, kad biure dirba tik apskaitos ir ekonomikos konsultantai, rajono ūkininkai gali kreiptis ir dėl kitų jiems reikalingų paslaugų – augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, miškininkystės, aplinkosaugos. Pareiškus pageidavimą, bus kreipiamasi į kitų rajonų biurų konsultantus arba centrinės buveinės specialistus ir paslauga ar konsultacija tikrai bus suteikta,“ – sakė Mindaugas Norkevičius.

Tai, kad klientams suteikta įvairių paslaugų, įrodo 2016 m. veiklos rezultatai, kuriuos pateikė biuro vadovas: sudarytos 104 ūkio apskaitos tvarkymo sutartys; parengta 13 paraiškų, verslo planų ES paramai gauti (visų projektų bendra prašoma parama viršija 500000 Eur); ištirta 220 karvių ankstyvam veršingumui nustatyti; parengta 10 tręšimo planų; suorganizuota 17 mokymų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 180 klausytojų.

Mindaugą Norkevičių papildė susitikime dalyvavę Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinės buveinės specialistai – Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus pardavimo vadovė Žydrė Kažukalovienė, Augalininkystės skyriaus l. e. p. vadovė Kristina Narvidienė, Darbų saugos grupės specialistas Saulius Kavaliauskas. Jie akcentavo, kad Konsultavimo tarnyba daugiau nei 20 metų dirba vardan žemdirbių ir jos tikslas yra teikti klientams nešališkas ir kokybiškas paslaugas, įsigilinant į ūkio situaciją ir duodant racionaliausius patarimus.

 Su susitikimo dalyviais bendrauja biuro vadovas Mindaugas Norkevičius ir Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus pardavimo vadovė Žydrė Kažukalovienė 

Konsultavimo tarnybos augalininkystės paslaugas pristato Augalininkystės skyriaus l. e. p. vadovė Kristina Narvidienė

Viena iš Konsultavimo tarnybos veiklos sričių – darbų saugos specialistų paslaugos. Apie tai kalba darbų saugos specialistas Saulius Kavaliauskas

Akcentuota nešališkų konsultacijų nauda ir paslaugų kokybė

Naujam biuro vadovui ir jo komandai sėkmės linkėjo renginyje dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, akcentavęs, kad nepriklausomų konsultantų konsultacijos ir paslaugos yra didelis privalumas.

Biuro konsultantus sveikina Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

Susitikime kalbėjęs Prienų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis džiaugėsi ilgamečiu bendradarbiavimu su biuru, keitimusi informacija ir siekiu teikti klientams kuo kokybiškesnes paslaugas. Jis išsamiau aptarė kai kuriuos atvejus, kai paraiškas ir verslo planus ES paramai gauti rengusių firmų darbas buvo nekokybiškas. Pasak Donato Šimukonio, Konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro konsultantams šiuo metu nauja paslaugų niša – vietos veiklos grupių projektai.

Biuro darbuotojams sėkmės linki Prienų r. sav. žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis

Kalbėdamas apie augalininkystės sritį, Žemės ūkio skyriaus vadovas taip pat akcentavo nešališkų konsultacijų naudą, nes firmos reklamuoja savo produktus ir siūlo tik juos.

Prienų r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius prisiminė Konsultavimo tarnybos veiklos pradžią, kuri, pasak jo, buvo labai svarbi ūkininkams ir konsultantams pereinant prie vakarietiškų technologijų.

„Konsultantai turi eiti dviem žingsniais priekyje komercinių įmonių, kurios ieško vienadienės naudos. Ūkininkams vis dėl to reikėtų burtis po Konsultavimo tarnybos vėliava,“ – sakė Martynas Butkevičius

Pasak jo, šiuo metu keičiasi situacija kaime – sparčiai mažėja karvių skaičius, ūkiai stambėja, 50 karvių turinčių šeimos ūkių ateitis sudėtinga. „Visi nori išgyventi, todėl svarbu ūkininkus įtikinti, kad viena iš išeičių yra kooperuotis,“ – savo įžvalgomis dalinosi Ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Biurui ir jo naujam vadovui sėkmingo darbo linkėjo kredito unijos „Prienų taupa“ vadovas Rimas Slavinskas

Susitikimo akimirka

Taigi renginio tikslas buvo pasiektas – pristatyti biuro nuveikti darbai, aptarta rajono žemės ūkio situacija, galimybės toliau bendradarbiauti.

LŽŪKT informacija

 

Prienų rajono 2016 m. respondentinių ūkių analizė

Europos Sąjungos (ES) ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 m., ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti ŪADT. Pagrindinė ŪADT paskirtis – apskaičiuoti Europos žemės ūkio pajamas ir rengti verslo analizes. Ūkininkų dalyvavimas ŪADT savanoriškas.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai (EK) teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis.

Keičiantis rinkos sąlygoms, kinta ūkių struktūra, todėl norint žinoti realią padėtį periodiškai atliekami ūkio struktūros tyrimai, kaupiami duomenys apie žemės ūkio subjektų auginamų augalų pasėlių plotus ir gyvulių skaičių.

Prienų r. ūkių duomenų analizė

Prienų r. biuro konsultantės pateikė 23 ūkių respondentines anketas apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2016 metais. Didesnę dalį, t. y. 15 ūkių (65,22 proc.) sudarė ūkiai, kurių pagrindinė veikla buvo gyvulininkystė, 7 (30,43 proc.) ūkiai vertėsi augalininkyste ir 1 (4,35 proc.) augino uogas.

Tyrime dalyvavusių ūkių dydis svyravo nuo 6,63 iki 212,88 hektaro. Vidutinis dirbamos žemės plotas 2016 m. buvo 97,6 ha, t. y. beveik 2 kartus didesnis nei vidurkis Lietuvoje (42,4 ha) 2015 metais.

Analizuojant ūkius, matyti, kad javų derlingumas šiek tiek, lyginant su 2015 m. vidutiniu derlingumu Lietuvoje, sumažėjęs.

Net 73,91 proc. respondentų 2016 m. augino kviečius, kurių ir 2015 m. Lietuvoje auginta daugiausia. Prienų r. apklaustų ūkininkų ūkiuose kviečių derlingumas 2016 m. buvo 4,21 t/ha, kai vidutiniškai Lietuvoje 2015 m. ūkininkai kūlė daugiau kaip 1,47 t/ha. Dar auginta miežių, rugių, avižų, kvietrugių, rapsų ir bulvių.

1 pav. Javų vidutinis derlingumas Prienų r. 2015–2016 m., t/ha

Bulves augino 34,78 proc. visų ūkių. Rajono respondentiniuose ūkiuose augintų bulvių derlingumas, lyginant su vidutiniu Lietuvos 2015 m., buvo panašūs.

Analizuojant duomenis, matyti, kad 2016 m. rajono respondentams buvo prastesni nei 2015 metai. Tai labiausiai lėmė prastos oro sąlygos.

Didžiosios dalies respondentų (65,22 proc.), besiverčiančių gyvulininkyste, pagrindinis pajamų šaltinis buvo pienininkystė (56,52 proc.), nors tame skaičiuje 23,07 proc. respondentų laikė ir kiaules.

Vienam rajono ūkiui 2016 m. teko vidutiniškai 21 karvė, kai Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis 2015 m. buvo 4,1 vnt. Ūkiai, dalyvavę apklausoje, laikė tik po kelias karves, o vidurkis (21 vnt.) buvo dėl to, kad keliuose ūkiuose karvių skaičius viršijo 80. Todėl ir vidutinis primilžis iš karvės nedidelis, kadangi investicijos į šią šaką minimalios. Vidutiniškas primilžis iš karvės nesiekė 2015 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkio, nors vienas ūkis, laikantis 44 karves, viršijo šį vidurkį, pasiekdamas 7,78 t primilžį. Diagramoje matyti vidutiniai 2016 m. Prienų r. ir 2015 m. Lietuvos respondentinių ūkių primilžio iš vienos karvės rodikliai.

2 pav. Primilžis iš karvės, t

3 pav. Bendroji produkcija, proc.

Iš analizės matome, kad augalininkystė sudarė didesniąją dalį visos bendrosios produkcijos ir šis rodiklis nedaug skyrėsi nuo respublikos rodiklio.

Gamybinės komercinės veiklos pelno rodiklio analizė rodė, kad 69,56 proc. ūkių dirbo nuostolingai, iš jų 40 proc. augalininkystės ūkių. Pelningai dirbo 2 augalininkystės ir kiti ūkiai, kurie užsiėmė mišria veikla.

Rajono ŪADT ūkiuose didelę dalį pajamų sudarė subsidijos – net 39,34 proc., kai 2015 m. Lietuvoje subsidijų dalis buvo 26,26 procento.

Remiantis 2016 m. apklausos duomenimis, matyti, kad Prienų r. ūkiai gana stabilios būklės, kurią patvirtina kapitalo pakankamumo rodiklis, siekiantis 82,60 procento. Pagal bendrojo įsiskolinimo rodiklį (0,17) finansinė rizika taip pat maža.

ŪADT duomenimis paremtos analizės naudingos suinteresuotosioms šalims (juridiniams asmenims ar individualiems ūkininkams), norinčioms palyginti savo ir kitų padėtį. Pavyzdžiui, ūkininkai gali palyginti savo ir kitų sektoriaus arba regiono ūkininkų ūkių struktūrą ir veiklos rezultatus arba sužinoti, ar jų sąnaudos konkurencingos. Pagal šią informaciją galima nustatyti, kuriose srityse reikia patobulinimų. Ūkininkų dalyvavimas tinkle labai svarbus siekiant aukštos duomenų kokybės. Šie duomenys tiesiogiai prisideda prie geresnio žemės ūkio politikos formavimo, išsamesnių mokslinių tyrimų, geriau orientuotų inovacijų ir, žinoma, prie Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymosi užtikrinimo.

Parengta pagal Prienų r. respondentinių ūkių analizę.

Prienų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Vilma Kazlauskienė, tel.: (8 319) 53 856, 8 686  25 119