Prienų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Laisvės a. 4,
59126, Prienai
Tel. (8 319) 53 856
Faks.(8 319) 53 856

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovas Mindaugas Norkevičius Ūkio apskaitos konsultantas, teikiantis ir verslo ekonomikos paslaugas (8 319) 53 856 8 699 03 135
Asta Vaitkevičienė Ekonomikos konsultantė (8 319) 53 856
Loreta Klibinskaitė-Martišienė Augalininkystės konsultantė (8 319) 53 856
Vilma Kazlauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 319) 53 856 8 686 25 119
Eglė Navickaitė-Brazaitienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 319) 53 856 8 685 14 259
Lina Simonaitienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 319) 53 856 8 686 25 119

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT Prienų rajono biure dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Eglę Navickaitę-Brazaitienę, Liną Simonaitienę, Mindaugą Norkevičių ir Vilmą Kazlauskienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ir užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro  konsultantus Astą Vaitkevičienę ir Mindaugą Norkevičių, kurie turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantai atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.
  
„Kaimui mūsų reikia“, – sako biuro konsultantai ir yra pasirengę Jums patarti įvairiausiais žemės ūkio klausimais.

Prienų rajono biuro konsultantai: sėdi biuro vadovas Mindaugas Norkevičius, stovi iš kairės Lina Simonaitienė, Eglė Navickaitė-Brazaitienė, Vilma Kazlauskienė ir Asta Vaitkevičienė, 2016

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovą.

Prienų rajono biure dirba nauja ekonomikos konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Didėjant ekonominių paslaugų poreikiui, LŽŪKT Prienų rajono biure pradėjo dirbti nauja ekonomikos konsultantė Asta Vaitkevičienė. Taigi naujuoju Europos Sąjungos paramos teikimo laikotarpiu reikalingomis ekonominėmis paslaugomis galės pasinaudoti dar daugiau Prienų rajono žemdirbių.

LŽŪKT ekonomikos konsultantai atlieka ūkio finansinę analizę,  tai yra nustato ir įvertina ūkio mokumą, veiklos efektyvumą, konkurencingumą, įsiskolinimo lygį, investavimo galimybes, stipriąsias ir silpnąsias ūkio veiklos sritis. Atlikę išsamią analizę, jie rengia ir administruoja verslo projektus Europos Sąjungos paramai gauti.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Prienų rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas. Biuras įsikūręs adresu Laisvės a. 4, Prienai. Ekonomikos konsultantei Astai Vaitkevičienei galite skambinti tel. (8 319) 53 856. Laukiame biure!

LŽŪKT informacija

Prienų r. biuras organizavo susitikimą su savivaldybės, žemės ūkio organizacijų atstovais ir seniūnijų žemės ūkio specialistais
2016-12-02

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro konsultantų iniciatyva suorganizuotas susitikimas, kuriame rajono savivaldybės, Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio rūmų atstovams ir seniūnijų žemės ūkio specialistams pristatyta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veikla, biuro veiklos rezultatai, aptarta rajono situacija ir galimybės bendromis jėgomis padėti ūkininkaujantiems plėtoti verslą.

Susitikimą pradėjo naujasis Prienų r. biuro vadovas Mindaugas Norkevičius. Jis supažindino su biuro komanda, kurią šiuo metu sudaro ūkio apskaitos konsultantės Vilma Kazlauskienė, Eglė Navickaitė-Brazaitienė, Lina Simonaitienė. Tai pat pristatė nuo gruodžio 5 d. biure pradėjusią dirbti ekonomikos konsultantę Astą Vaitkevičienę.

Šiuo metu Prienų rajono biuras teikia paslaugas rajono ūkininkams, kaimuose įsikūrusioms įmonėms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą.

„Nežiūrint į tai, kad biure dirba tik apskaitos ir ekonomikos konsultantai, rajono ūkininkai gali kreiptis ir dėl kitų jiems reikalingų paslaugų – augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, miškininkystės, aplinkosaugos. Pareiškus pageidavimą, bus kreipiamasi į kitų rajonų biurų konsultantus arba centrinės buveinės specialistus ir paslauga ar konsultacija tikrai bus suteikta,“ – sakė Mindaugas Norkevičius.

Tai, kad klientams suteikta įvairių paslaugų, įrodo 2016 m. veiklos rezultatai, kuriuos pateikė biuro vadovas: sudarytos 104 ūkio apskaitos tvarkymo sutartys; parengta 13 paraiškų, verslo planų ES paramai gauti (visų projektų bendra prašoma parama viršija 500000 Eur); ištirta 220 karvių ankstyvam veršingumui nustatyti; parengta 10 tręšimo planų; suorganizuota 17 mokymų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 180 klausytojų.

Mindaugą Norkevičių papildė susitikime dalyvavę Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinės buveinės specialistai – Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus pardavimo vadovė Žydrė Kažukalovienė, Augalininkystės skyriaus l. e. p. vadovė Kristina Narvidienė, Darbų saugos grupės specialistas Saulius Kavaliauskas. Jie akcentavo, kad Konsultavimo tarnyba daugiau nei 20 metų dirba vardan žemdirbių ir jos tikslas yra teikti klientams nešališkas ir kokybiškas paslaugas, įsigilinant į ūkio situaciją ir duodant racionaliausius patarimus.

 Su susitikimo dalyviais bendrauja biuro vadovas Mindaugas Norkevičius ir Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus pardavimo vadovė Žydrė Kažukalovienė 

Konsultavimo tarnybos augalininkystės paslaugas pristato Augalininkystės skyriaus l. e. p. vadovė Kristina Narvidienė

Viena iš Konsultavimo tarnybos veiklos sričių – darbų saugos specialistų paslaugos. Apie tai kalba darbų saugos specialistas Saulius Kavaliauskas

Akcentuota nešališkų konsultacijų nauda ir paslaugų kokybė

Naujam biuro vadovui ir jo komandai sėkmės linkėjo renginyje dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, akcentavęs, kad nepriklausomų konsultantų konsultacijos ir paslaugos yra didelis privalumas.

Biuro konsultantus sveikina Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

Susitikime kalbėjęs Prienų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis džiaugėsi ilgamečiu bendradarbiavimu su biuru, keitimusi informacija ir siekiu teikti klientams kuo kokybiškesnes paslaugas. Jis išsamiau aptarė kai kuriuos atvejus, kai paraiškas ir verslo planus ES paramai gauti rengusių firmų darbas buvo nekokybiškas. Pasak Donato Šimukonio, Konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro konsultantams šiuo metu nauja paslaugų niša – vietos veiklos grupių projektai.

Biuro darbuotojams sėkmės linki Prienų r. sav. žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis

Kalbėdamas apie augalininkystės sritį, Žemės ūkio skyriaus vadovas taip pat akcentavo nešališkų konsultacijų naudą, nes firmos reklamuoja savo produktus ir siūlo tik juos.

Prienų r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius prisiminė Konsultavimo tarnybos veiklos pradžią, kuri, pasak jo, buvo labai svarbi ūkininkams ir konsultantams pereinant prie vakarietiškų technologijų.

„Konsultantai turi eiti dviem žingsniais priekyje komercinių įmonių, kurios ieško vienadienės naudos. Ūkininkams vis dėl to reikėtų burtis po Konsultavimo tarnybos vėliava,“ – sakė Martynas Butkevičius

Pasak jo, šiuo metu keičiasi situacija kaime – sparčiai mažėja karvių skaičius, ūkiai stambėja, 50 karvių turinčių šeimos ūkių ateitis sudėtinga. „Visi nori išgyventi, todėl svarbu ūkininkus įtikinti, kad viena iš išeičių yra kooperuotis,“ – savo įžvalgomis dalinosi Ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Biurui ir jo naujam vadovui sėkmingo darbo linkėjo kredito unijos „Prienų taupa“ vadovas Rimas Slavinskas

Susitikimo akimirka

Taigi renginio tikslas buvo pasiektas – pristatyti biuro nuveikti darbai, aptarta rajono žemės ūkio situacija, galimybės toliau bendradarbiauti.

LŽŪKT informacija

 

Prienų rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

ES šalys, įgyvendindamos bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebi situaciją žemės ūkio srityje. Ūkininkų ūkių veiklos ekonominei ir finansinei būklei vertinti sukurta informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą – ŪADT (Ūkio apskaitos duomenų tinklas). 2015 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Prienų r. biuro konsultantai į ŪADT pateikė 28 respondentinių ūkių apibendrintas anketas.

Duomenys apie ūkio subjektus renkami ir sisteminami kiekvienais metais, atsižvelgiant į specialius kriterijus: regioną, ūkių EDV ir ūkininkavimo tipą.

Apibendrinti Prienų r. ūkių duomenys

LŽŪKT Prienų r. biuro konsultantai 2015 m. į ŪADT pateikė apibendrintas 28 respondentinių ūkių anketas. Palyginus paskutinius 5 m., anketų skaičius tolygiai auga.

1 lentelė. LŽŪKT Prienų r. biuro pateiktos anketos

Į ŪADT 2015 m. pateikti 20 augalininkystės, 4 gyvulininkystės ir 4 mišrių ūkių duomenys. Pagal deklaruojamą žemės plotą atrinkti įvairūs respondentai: nuo mažiausiai deklaruojančio – 5,05 ha iki didžiausio – 499,79 hektaro.

1 pav. Respondentų skirstymas pagal deklaruojamą žemės plotą

Tarp Prienų r. augalininkystės ūkių dominavo kviečių, miežių ir bulvių augintojai. Palyginę 2015 m. dažniausiai auginamų žemės ūkio augalų derlingumą mūsų rajone su vidutiniu Lietuvos derlingumu, matome, kad rodikliai labai panašūs. Tik rugių ir kvietrugių derlius Prienų r. daug viršija vidurkį.

2 lentelė. Prienų r. žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas 2015 m. lyginant su vidutiniu 2014 m. Lietuvos vidurkiu.

Pieno ūkių situacija

Analizuodami Prienų r. respondentinių ūkių pienininkystės sektoriaus duomenis matome, kad regione vis dar yra smulkių pieno gamintojų, savo ūkiuose laikančių po kelias karves. Net 84 proc. analizuotų respondentų savo ūkyje laikė iki 5 melžiamų karvių ir tik 2 apklausoje dalyvavę ūkiai laikė 84 ir 94 melžiamas karves. Vidutinis primilžis iš karvės tesiekė 3,89 t pieno per metus, tai daug žemesnis rodiklis, lyginant su Lietuvos vidurkiu, siekiančiu 5,22 t pieno per metus. Didieji pieno ūkiai pieno primelžė akivaizdžiai daugiau. Šis rodiklis siekia 7,43 t ir 5,91 t per metus.

Veiklos ekonominiai rodikliai

Prienų r. vyrauja augalininkystės ūkiai. Vertinant bendrąją apklaustų ūkių produkciją pagal rūšis, augalininkystė sudaro 72 proc. visos bendrosios produkcijos. Antroji sritis – gyvulininkystė – sudaro 26 proc. ūkių gaunamos produkcijos. Likę 2 proc. – pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkio subjektams, ir pajamos, gautos iš žemės ūkio produkcijos perdirbimo bei miškininkystės.

2 pav. Bendroji produkcija, proc.

Apskaičiavus gamybinės komercinės veiklos pelną paaiškėjo, kad iš 28 respondentų 19 ūkių 2015 m. dirbo nuostolingai, 7-iems pelninga buvo augalininkystė, ir tik 2-iem – gyvulininkystė. Taigi 2015 m. Prienų r. gyvulininkystės sektoriui buvo išties sudėtingi.    

Išanalizavę, kokią dalį pajamų sudaro subsidijos, matome, kad Prienų r. respondentai priklausomi nuo ES paramos. Rajono ūkiuose subsidijų dalis pajamose sudarė 30,65 proc., kai tuo metu Lietuvoje vidutiniškai – 23,93 procento.
Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik apibendrinti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Parengta pagal Prienų r. respondentinių ūkių duomenų analizę.

Prienų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
Eglė Navickaitė-Brazaitienė, tel.: (8 319) 53 856, 8 685  14 259