Radviliškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Gedimino g. 8,
82174, Radviliškis
Tel. (8 422) 53 212, 53 783

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Irena Janulienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 422) 53 212 8 612 95 363
Rita Samalionienė Gyvulininkystės konsultantė (8 422) 53 212 8 682 45 565
Vida Gailiūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 422) 53 212 8 615 16 984
Violeta Šimkuvienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 422) 53 783 8 682 45 537
Tomas Kriuklis Ūkio apskaitos konsultantas (8 422) 53 212 8 613 23 340
Sigita Balinskienė (Kasmetinės atostogos ) Augalininkystės konsultantė (8 442) 53 212
Rasa Dambrauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 422) 53 783
Jolanta Stalygienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 422) 53 212

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT Radviliškio r. biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituoti, nuolat kvalifikaciją keliantys konsultantai Vida Gailiūnienė, Irena Janulienė, Tomas Kriuklis, Violeta Šimkuvienė, Rasa Dambrauskienė ir Jolanta Stalygienė. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
  Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla. 

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Jolantą Stalygienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantė Sigita Balinskienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Gyvulininkystės konsultantė Rita Samalionienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Taip pat konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

„Viena iš didžiausių biuro vertybių – sugebėjimas bendrauti, įsiklausyti ir suprasti klientų pageidavimus“, – sako konsultantai ir laukia žingeidžių žemdirbių.

 

Radviliškio r. biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Irena Janulienė ir Violeta Šimkuvienė, stovi: Tomas Kriuklis, Vida Gailiūnienė, Sigita Balinskienė, Rita Samalionienė ir Simona Andriuškaitė-Krasauskienė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Jolanta Stalygienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Radviliškio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Gedimino g. 8, Radviliškis.

Ūkio apskaitos konsultantei Jolantai Stalygienei skambinkite tel.: (8 422) 53 783, 8 657  57 815. Laukiame Radviliškio rajono biure!

LŽŪKT informacija

   

Radviliškio rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis ES ūkių pajamų ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo duomenų šaltinis. Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veikos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m., o ES ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 metų.

Duomenys pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtrą ir priimti atitinkamus sprendimus. Išsamiausiai nagrinėjamos gamybos sąnaudos, pelnas ir produktyvumas. Informacija, susijusi su konkretaus ūkio veikla, neskelbiama. Anketoje nėra ūkininko pavardės – kiekvienas ūkis turi kodą, pagal kurį gali matyti savo rezultatus.

Apibendrinti rajono respondentinių ūkių duomenys

LŽŪKT Radviliškio r. biuras į ŪADT 2016 m. pateikė duomenis iš 33 rajono ūkių. Pagal bendrą žemės plotą rajone vyravo vidutiniai ūkiai. Vidutinis ūkio dydis – 209,54 ha, mažiausias ūkis –17,26 ha; didžiausias – 815,08 hektaro.

Bendras žemės ūkio plotas, ha

Lygindami duomenis matome, kad bendras žemės plotas rajone didėja, ūkiai stambėja.

1 pav. Augalininkystės kultūrų vidutinis derlingumas, t/ha

Iš pateiktų diagramos duomenų matosi, kad kai kurių žemės ūkio augalų derliai mažesni nei 2015 metais. Mažesniam derlingumui įtakos turėjo pavasarinė sausra ir nepalankios derliaus nuėmimo sąlygos. Pagrindiniai augalai: kviečiai, miežiai, rapsai.

2 pav. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Rajono respondentiniuose pienininkystės ūkiuose didžiausias karvių skaičius – 148, o primilžis – 7,07 tonos. Iš 33 ūkių karves augino 11 ūkių, vidutinis karvių kaičius – 50, o vidutinis primilžis iš karvės – 4,93 tonos.

3 pav. Ūkio veiklos ekonominiai rodikliai

Iš pateiktos diagramos matome, kad 2015 m. ūkių pajamos, lyginat su 2016 m., sumažėjo 0,85 proc. ir daugelis ūkių dirbo nuostolingai. Pajamų mažėjimui įtakos turėjo žieminių ir vasarinių žemės ūkio augalų auginimo sąlygos, grūdų kokybė ir supirkimo kainos.

Ūkių  veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, kiek turto ūkis įsigijęs nuosavomis lėšomis. Kuo didesnė reikšmė – tuo ūkis stabilesnis. Iš lentelės matome, kad rajono ūkiai buvo stabilūs.

Bendrojo įsiskolinimo koeficiento rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Rajono ūkiai nerizikingi. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė ir finansinė rizika.

Bendrojo mokumo koeficientas rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Iš rodiklių matome, kad rajono ūkiai mokūs ir patrauklūs kreditoriams, nes turi apyvartinių lėšų perteklių.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek vienam pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Rajono ūkių rodiklis blogas, tai reiškia, kad yra kainodaros ir gamybos išlaidų problemų.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip ūkiai efektyviai naudoja visus išteklius, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Kuo didesnis rodiklis, tuo efektyviau valdomas turtas.

Rajono respondentiniai ūkiai gauna mažesnes subsidijas negu Lietuvos vidurkis.

Parengta pagal 2016 m. Radviliškio r. respondentinių ūkių duomenis.

Radviliškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Vida Gailiūnienė,
tel.: (8 422) 53 212, 8 615  16 984