Radviliškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Gedimino g. 8,
82174, Radviliškis
Tel. (8 422) 53 212, 53 783

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Irena Janulienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 422) 53 212 8 612 95 363
Rita Samalionienė Gyvulininkystės konsultantė (8 422) 53 212 8 682 45 565
Vida Gailiūnienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 422) 53 212 8 615 16 984
Violeta Šimkuvienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 422) 53 783 8 682 45 537
Tomas Kriuklis Ūkio apskaitos konsultantas (8 422) 53 212 8 613 23 340
Sigita Balinskienė Augalininkystės konsultantė (8 442) 53 212
Rasa Dambrauskienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 422) 53 783
Jolanta Stalygienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 422) 53 212

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT Radviliškio r. biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituoti, nuolat kvalifikaciją keliantys konsultantai Vida Gailiūnienė, Irena Janulienė, Tomas Kriuklis, Violeta Šimkuvienė, Rasa Dambrauskienė ir Jolanta Stalygienė. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
  Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla. 

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantę Rasą Dambrauskienę ir Jolantą Stalygienę, kurios turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantai atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantė Sigita Balinskienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Gyvulininkystės konsultantė Rita Samalionienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Taip pat konsultantė stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Ji pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

„Viena iš didžiausių biuro vertybių – sugebėjimas bendrauti, įsiklausyti ir suprasti klientų pageidavimus“, – sako konsultantai ir laukia žingeidžių žemdirbių.

 

Radviliškio r. biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Irena Janulienė ir Violeta Šimkuvienė, stovi: Tomas Kriuklis, Vida Gailiūnienė, Sigita Balinskienė, Rita Samalionienė ir Simona Andriuškaitė-Krasauskienė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Radviliškio rajono biure dirba nauja augalininkystės konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biurai plečiasi, kaskart juos papildo nauji darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja –augalininkystės konsultantė Sigita Balinskienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsultantė Sigita Balinskienė pasirengusi bendradarbiauti su rajono ūkininkais.

Augalininkystės konsultantė Sigita Balinskienė pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Radviliškio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs adresu Gedimino g. 8, Radviliškis. Augalininkystės konsultantei Sigitai Balinskienei galima skambinti tel. (8 442) 53 212.

 

Radviliškio rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

LŽŪKT Radviliškio r. biuro konsultantai į ŪADT 2015 m. surinko duomenis iš 36 prekinių ūkių. Surinkta informacija apie ūkių gamybinę veiklą, pagamintą produkciją, valdytą turtą, skolas ir apskaičiuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai. Gamybos efektyvumą rodo kai kurie santykiniai rodikliai: augalų derlingumas, primilžis iš karvės ir kt.

Bendras Radviliškio r. respondentinių ūkių valdomos žemės plotas 2015 m. – 7394,21 ha, vidutinis ūkio dydis – 205,39 ha, o vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių dydis 2014 m. buvo 43,27 hektaro.

1 pav. Respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Radviliškio r. 2015 m. daugiausia auginta kviečių, miežių, rapsų, kvietrugių ir kt. 1 paveiksle matome, kad ūkininkų ūkiuose 2015 m. derlingumas šiek tiek didėjo. Radviliškio r. žemės derlingos, todėl vidutinis rajono ūkių derlingumas daug didesnis nei vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių.

Tarp Radviliškio r. respondentinių daugiausia augalininkystės ir mišrių ūkių. Mišriuose ūkiuose karves laikė 11 respondentų. Iš karvės gavo vidutiniškai 5470 kg pieno.

2 pav. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Apibendrinus respondentinių ūkių rezultatus, nustatyta, kad dauguma dirbo pelningai. Bendroji produkcija vienam respondentui 2015 m. siekė: augalininkystės – 182,643 tūkst. Eur, gyvulininkystės – 68,268 tūkst. Eur, bendroji produkcija – 217,032 tūkst. Eur. Vidutinis bendrasis gamybinis pelnas 2015 m. sudarė 44,521 tūkst. Eur. Palyginimui Lietuvoje 2014 m. bendroji produkcija buvo 27,926 tūst. Eur, o rajono 2014 m. – 250,725 tūkst. Eur. Sumažėjimą lėmė nukritusios produkcijos supirkimo kainos.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, kiek turto ūkis įsigijęs nuosavomis lėšomis.

Bendrojo įsiskolinimo koeficiento rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė ir finansinė rizika.

Bendrojo mokumo rodiklis rodo ūkio gebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip efektyviai ūkiai naudoja visus išteklius, kiek 1 turto litas sukuria pajamų. Kuo didesnis rodiklis, tuo efektyviau valdomas turtas. Palyginimui duomenys pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Parengta pagal 2015 m. Radviliškio r. respondentinių ūkių duomenis.

Radviliškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
Violeta Šimkuvienė,
tel.: (8 422) 53 783, 8 682  45 537