Šalčininkų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vilniaus g. 28,
17108, Šalčininkai
Tel. (8 380) 51 505
Faks.(8 380) 51 505

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Lilija Voitechovičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 380) 51 505 8 698 12 872
Ana Jarmolovič Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 380) 51 505
Eugenijus Lukoševičius Augalininkystės konsultantas (8 380) 51 030 8 655 35 359
Aneta Kulevičienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 380) 51 505
Janina Savel Ūkio apskaitos konsultantė (8 380) 51 030 8 698 12 872
Genrik Kolendo inžinierius konsultantas (8 380) 56 037 8 686 53 710
Juzefa Matuizo Ūkio apskaitos konsultantė (8 380) 56 037 8 686 53 710

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Šalčininkų rajono biure šiuo metu dirba  konsultantai: Janina Savel, Genrik Kolendo,  Juzefa Matuizo,  Lilija Voitechovičienė, Eugenijus Lukoševičius ir Ana Jarmolovič.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į  Janiną Savel, Juzefą Matuizo, Liliją Voitechovičienę ir Aną Jarmolovič. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  
Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ir užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į konsultantę Aną Jarmolovič, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, tobulina savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Inžinerinės paslaugos

   Jei kyla neaiškumu dėl ūkio inžinerinių sprendimų – statinių projektavimo, ūkio infrastruktūros, technologijų pritaikymo, žemės ūkio technikos parinkimo –  ūkininkams patars inžinierius-konsultantas Genrik Kolendo. Jis gali reikiamu tikslumu apskaičiuoti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, padėti įbraižyti laukus ir elektroniniu būdu užpildyti deklaraciją. 

Augalininkystės paslaugos

   Augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

   „Konsultantai – pirmieji žemdirbių pagalbininkai“, – sako biuro darbuotojai ir laukia Jūsų.  Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
  

Šalčininkų r. biuro darbuotojai (iš kairės) sėdi: Juzefa Matuizo, Lilija Voitechovičienė, Janina Savel, stovi: Eugenijus Lukoševičius ir Genrik Kolendo. 2017

 

Šalčininkų rajono 2016 metų respondentinių ūkių analizė

Lietuva į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) kasmet teikia 1000 respondentinių ūkių duomenis.  Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui. Duomenys teikiami pagal ūkininkavimo kryptį, ūkio didį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Analizuojant duomenis, galima palyginti įvairių ūkinių grupių veiklos rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Kiekvienais metais Šalčininkų r. biuras į ŪADT teikia vis daugiau duomenų. 2016 m. surinkti ir išanalizuoti 33 ūkių duomenys (2014 m. – 31 ūkio, 2015 m. – 30). Tarp atrinktų respondentų daugiausia (21) mišrių ūkių.

Bendras analizuotų respondentinių ūkių valdomas žemės plotas 2016 m. buvo 5871,51 hektaro. Didžiausias vieno ūkio deklaruotas plotas – 1162,86 ha (augalininkystės ūkis), o mažiausias – 2,1 ha (ekologinė daržininkystė). Vidutinis rajono vieno respondentinio ūkio dirbamos žemės plotas 2016 m. buvo 177,92 ha, tai yra didesnis nei vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių 2015 m., kuris buvo tik 42,4 hektaro.

Šalčininkų r. žemės mažiau palankios ūkininkauti, derlius negausus, reikalaujantis daug darbo ir išlaidų, todėl skiriasi nuo Lietuvos vidurkio. Kai kurių žemės ūkio augalų derlingumas dvigubai mažesnis nei vidutiniškas Lietuvos respondentiniuose ūkiuose (kviečių, miežių, bulvių).

Augintų žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

1 pav. Karvių skaičiaus respondentiniuose ūkiuose palyginimas, vnt.

2 pav. Primilžio iš karvės palyginimas, t

3 pav. Primilžio iš vienos karvės palyginimas, t

Iš 33 respondentinių ūkių 20 užsiėmė pienine gyvulininkyste. Laikomų karvių vidurkis Šalčininkų r. respondentiniuose ūkiuose 2016 m. buvo beveik 4 kartus didesnis nei Lietuvos vidurkis. Šalčininkų r. laikomų karvių skaičius – 20 vnt., kai Lietuvos vidurkis – tik 5 vnt. Primelžto pieno taip pat daugiau – beveik 81 t, kai Lietuvoje primelžta vidutiniškai 20,66 tonos. Vidutinis primilžis iš vienos karvės Lietuvos respondentiniuose ūkiuose didesnis – 5,04 t, o Šalčininkų r. – 4,43 tonos.

4 pav. Šalčininkų r. ūkių veiklos rodikliai

Kaip matome pateiktame grafike, daugiausia Šalčininkų r. ūkininkai gavo augalininkystės pajamų, t. y. vidutiniškai 52941 Eur, tai sudaro 66,57 proc. visų pajamų. Gyvulininkystės pajamos sudarė vidutiniškai 20951 Eur ( 29,02 proc.), paslaugų buvo suteikta visdutiškai už 13620 Eur (2,36 proc.). Tai pat 2016 m. Šalčininkų r. suteikta agroturizmo paslaugų vidutiniškai už 26140 Eur, jos sudaro 2,04 proc. visų pajamų.

Kadangi Šalčininkų r. yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, žemės nederlingos, ūkininkai kiekvienais metais patiria didelių sąnaudų. Kintamos respondentinio ūkio sąnaudos Šalčininkų r. buvo vidutiniškai 33382 Eur (vidutiniškai Lietuvoje 2015 m. – 12190 Eur), pastovios – 28343 Eur (vidutiniškai Lietuvoje – 8723 Eur).

5 pav. Kintamų ir pastovių sąnaudų palyginimas

Apžvelgta ir subsidijų dalis pajamose. Kaip matyti 6 pav., Šalčininkų r. subsidijų gamybai dalis sudarė vidutiniškai 51,73 proc., kai Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2015 m. vidutiniškai 26,26 procento. Šis rodiklis rodo, kad be žemės ūkiui teikiamų subsidijų, t. y. nuosavomis lėšomis, ūkininkai negalėtų išsiversti.

6 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Apibendrinus surinktus duomenis, galima teigti, kad Šalčininkų r. respondentiniai ūkiai dirbo stabiliai, nors išlaidos daug didesnės negu vidutinės Lietuvos respondentiniuose ūkiuose ir subsidijų dalis pajamose beveik dvigubai didesnė negu Lietuvoje. Ūkininkai turi sunkumų, nes ūkininkauja nepalankiose šiam verslui vietovėse.

Rajono žemdirbiams didelė pagalba, jei dalyvauja investiciniuose projektuose ir įsigyja reikalingos ūkiui technikos ir įrangos.

Ūkio apskaitos konsultantė Ana Jarmolovič,
tel.: (8 380) 51 505, 8 693  62 448