Tauragės biuras

Kaip pas mus atvykti?

Stoties g. 15,
72263, Tauragė
Tel. (8 446) 72 377, 72 179
Faks.(8 446) 72 377

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovas Petras Kulikauskas Augalininkystės konsultantas (8 446) 72 377 8 620 80 618
Gintarė Ciganė Ekonomikos konsultantė (8 446) 72 377 8 610 15 431
Reda Pliuskytė Ūkio apskaitos konsultantė (8 446) 72 179 8 640 38 295
Odeta Bičkuvienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 446) 72 377 8 649 43 059
Dainora Zeveckė Ūkio apskaitos konsultantė (8 446) 72 179
Diana Valuckienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 446) 72 377
Birutė Flederžinskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 446) 72 377 8 610 15 451
Regina Musteikienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 446) 72 377 8 610 15 498

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT Tauragės rajono biure šiuo metu dirba  konsultantai Birutė Flederžinskienė, Regina Musteikienė, Petras Kulikauskas, Gintarė Ciganė, Reda Pliuskytė, Dainora Zeveckė ir Diana Valuckienė.

Tvarkoma apskaita

Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Birutę Flederžinskienę,  Reginą Musteikienę, Redą Pliuskytę, Dainorą Zeveckę ir Dianą Valuckienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami veslo planai ES paramai gauti

Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Gintarę Ciganę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.

Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

Augalininkystės konsultantas Petras Kulikauskas žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Bendraujant su ūkininku, svarbiausia suprasti, ko jis nori, o ne primygtinai siūlyti savo tiesą. Žmogus turi išsakyti savo problemas, o konsultantas jam rekomenduoti galimą sprendimą, nukreipti jį tinkama linkme. Taigi sprendimą turi priimti pats ūkininkas“, – sako biuro vadovas Petras Kulikauskas. 

Tauragės rajono biuro konsultantai iš kairės sėdi: Diana Valuckienė, Dainora Zeveckė, Regina Musteikienė, stovi: Petras Kulikauskas, Gintarė Ciganė, Birutė Flederžinskienė,  Reda Pliuskytė. 2017

 Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovą.

Tauragės rajono biure dirba nauja ūkio apskaitos konsultantė

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Dainora Zeveckė. Ji sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio apskaitos konsultantė Dainora Zaveckė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Tauragės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Stoties g. 15, 72263, Tauragė. Ūkio apskaitos konsultantei Dainorai Zaveckei galima skambinti tel. (8 446) 72 179.

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbių labui, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, biurai plečiasi, kaskart juos papildo nauji darbuotojai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Odeta Bičkuvienė. Ji sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat gali sutvarkyti apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 Ūkio apskaitos konsultantė Odeta Bičkuvienė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Tauragės  rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas. Biuras įsikūręs adresu Stoties g. 15, Tauragė. Ūkio apskaitos konsultantei Odetai Bičkuvienei galima skambinti tel. (8 446)72 179.

 

Tauragės rajono respondentinių ūkių 2015 m. apžvalga ir analizė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biure 2015 m. atlikta 36 respondentinių ūkių analizė.

Bendras respondentinių ūkių žemės plotas 2014 m. Tauragės r. buvo 138,45 ha, o 2015 m. – 93,78 hektaro.

Remiantis respondentinių ūkių pateiktais duomenimis, grikių, žieminių rapsų ir cukrinių runkelių rajono respondentiniuose ūkiuose 2014 m. ir 2015 m. neauginta.

Taip pat į 2014 m. analizę nebuvo įtrauktas ūkis, auginęs lauko daržovės. 2015 m. šiame ūkyje daržovių derlingumas buvo 27,73 t/ha, o 2014 m. vidurkis Lietuvoje siekė 18,91 t/ha.

2015 m. buvo palankesni žemdirbiams – visų augalų derlingumas padidėjo (1 lentelė).

1 lentelė. 2014 m. ir 2015 m. derlingumo palyginimas Tauragės r. respondentiniuose ūkiuose, t/ha

Tauragės r. labai mažuose ūkiuose 2015 m. laikyta nuo 1 iki 11 karvių. Didžiausiame ūkyje galvijų skaičius siekė 239 vnt. Palyginus Tauragės r. 2014 m. ir 2015 m. vidutinius rodiklius, matyti, kad karvių skaičius nekito. Melžiamų karvių 2014 m. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose buvo vidutiniškai 4,1, o 2015 m. Tauragės r. – 43 vnt. Pagal šiuos rodiklius matome, kad rajone vyrauja gyvulininkystės ūkiai.

2015 m. viename ūkyje primelžta vidutiniškai po 258 t pieno, t. y. 10 t daugiau negu 2014 metais Primilžis iš vienos karvės 2015 m. buvo 5,43 t, o vidutiniškai Lietuvoje 2014 m. – 5,22 t (1 pav.).

1 pav. Primilžis iš karvės, t

Atlikus 2015 m. analizę Tauragės r. ūkiuose, paaiškėjo, kad iš augalininkystės 1 ūkis gavo vidutiniškai 34840 Eur pajamų, vidutinės gyvulininkystės pajamos buvo 50522 Eur.

Tauragės r. respondentiniuose ūkiuose didesnę bendrosios produkcijos dalį sudaro gyvulininkystės pajamos (2 pav.).

Gamybinės produkcijos pelnas 2015 m. rajono ūkiuose buvo 3437 Eur vienam ūkiui, 2014 m. Lietuvoje buvo patirta vidutiniškai 1059 Eur nuostolio.

2 pav. Bendrosios produkcijos struktūra ūkyje, proc.

Ūkiuose 2015 m. kapitalo pakankamumas buvo 86,42, 2014 m. vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių – 84,3, bendrasis įsiskolinimas 0,14, o 2014 m. vidutinis Lietuvoje – 0,16. Bendrasis mokumas – 65,55, o 2014 m. vidutinis Lietuvoje – 4,03. Grynasis pelningumas siekė 0,35, 2014 m. vidutinis šalies respondentiniuose ūkiuose – 0,04. Turto apyvartumas – 0,20, 2014 m. vidutinis Lietuvoje – 0,28. Rajono ūkiuose didelę dalį sudarė subsidijos. Jų gamybai dalis pajamose buvo 45,41 proc., o 2014 m. Lietuvoje – 23.93 proc. (3 pav.).

3 pav. Subsidijų dalis pajamose, proc.

Tauragės rajono biuro
ūkio apskaitos konsultantė Dainora Zeveckė

tel.: (8446) 72 179, 8 655  56 578