Ukmergės biuras

Kaip pas mus atvykti?

Kauno g. 16-5,
20114, Ukmergė
Tel. (8 340) 52 361

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Vilma Kačinskienė Augalininkystės konsultantė (8 340) 52 361 8 650 62 638
Deimantė Bočiūnė Ekonomikos konsultantė (8 340) 52 361 8 690 22 385
Lina Kavaliauskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 340) 52 361 8 699 965 07
Audronė Vaitkuvienė Ekonomikos konsultantė (8 340) 52 361 8 650 43 604
Zuzana Grigalevičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 340) 52 068 8 656 23 892
Gitana Jakubonienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 340) 52 361 8 614 41 915

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

    LŽŪKT  Ukmergės r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituotos, nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Lina Kavaliauskaitė, Audronė Vaitkuvienė, Gitana Jakubonienė ir Zuzana Grigalevičienė.
    Į ūkio apskaitos konsultantes dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
    Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

    Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantes Audronę Vaitkuvienę ir Daimantę Bočiūnę, kurios turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantė Vilma Kačinskienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

    Kolektyvas vadovaujasi posakiu – „Aptarnauk klientą su šypsena“ ir laukia jų, kad drauge aptartų ir padėtų išspręsti atsiradusias problemas ar atsakytų į aktualius klausimus.

    Ukmergės r. biuro konsultantės iš kairės: Gitana Jakubonienė, Vilma Kačinskienė, Audronė Vaitkuvienė, Zuzana Grigalevičienė ir Lina Kavaliauskaitė. 2015

    Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Ukmergės r. konsultavimo biuro komanda klientų laukia naujose patalpose

Kovo 18-ąja vyko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės rajono biuro įkurtuvės naujosiose patalpose. Nuo šiol biuro konsultantų komanda klientų lauks – Kauno g. 16-5.

Biuro vadovė, augalininkystės konsultantė Vilma Kačinskienė, pasitikdama susirinkusius svečius – klientus, bendradarbiaujančių institucijų atstovus – pasidžiaugė, kad biuro įkurtuvės vyksta simbolinės dienos išvakarėse – kovo 19 d. švenčiama tarptautinė Klientų diena. „Naujosios biuro patalpos pritaikytos ne tik darbuotojų poreikiams, jose geriau jausis ir klientai. Erdviose kabinetuose jie galės nevaržomai bendrauti su savo konsultantais, o naujų žinių pasisemti – mokymams ir seminarams pritaikytoje auditorijoje“, – džiaugėsi V. Kačinskienė.

Simbolinę naujųjų biuro patalpų atidarymo juostą perkirpo Ukmergės r. savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys ir Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis. Patalpas pašventino Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas.

Renginio dalyviams suorganizuota mini ekskursija. Jie supažindinti su biuro darbuotojomis ir jų teikiamomis paslaugomis. V. Kačinskienė visiems susirinkusiems pristatė ekonomikos konsultantę Audronę Vaitkuvienę, ūkio apskaitos konsultantes Liną Kavaliauskaitę, Gitaną Jakubonienę ir nė metų biure nedirbančią Zuzaną Grigalevičienę, kuri jau spėjo įgyti Ukmergės rajono ūkininkų pasitikėjimą.

„Atidarydami naujas biuro patalpas Ukmergėje, siekėme, kad gerai jaustųsi ir darbuotojai, ir klientai. Linkiu, kad kuo geriausiai sektųsi bendradarbiavimas tarp biuro ir ūkininkų, kad klientus tenkintų mūsų teikiamų paslaugų kokybė. Svarbiausia, kad žemdirbys, apsilankęs biure, gautų atsakymus į visus jam rūpimus klausimus ir būtų palengvintas kasdienis jo darbas“, – kalbėjo E. Makelis.

„Ukmergės savivaldybė džiaugiasi, kad mūsų mieste veikia Konsultavimo tarnybos biuras, kad jo komanda profesionali, jauna, energinga. Manau, kad biuro veikla – labai prasminga. Jau trečią dešimtmetį žygiuojate kartu su žemdirbiais, su jais pergyvenote visas reformas, jūsų konsultacijų visada reikėjo ir reikės. Linkiu ateityje skleisti inovatyvias idėjas, veržliai žengti pirmyn su pačiomis naujausiomis technologijomis, pristatyti jas mūsų žemdirbiams“, – Ukmergės kolektyvui gerų žodžių negailėjo Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas S. Stimburys.

Daug padėkos žodžių  konsultantėms pasakė klientai. Jie džiaugėsi, kad biuro komanda padeda siekti gerų ūkio rezultatų.

„Mūsų klientai žengia koja kojon su naujovėmis, ūkiuose diegia naujausias technologijas, siekia puikių rezultatų, o mes stengiamės pasiūlyti jiems naujų, reikalingų ir profesionaliai atliekamų paslaugų, atitinkančių besikeičiančius poreikius. Be Jūsų – nebūtų mūsų. Džiaugiamės, kad vertinate mūsų darbą. Gerų biuro rezultatų siekiame kaip vieninga komanda“, – renginio svečiams dėkojo biuro vadovė.

Ukmergės r. biuro komanda (iš kairės): ūkio apskaitos konsultantės Gitana Jakubonienė, Zuzana Grigalevičienė, Lina Kavaliauskaitė, biuro vadovė ir augalininkystės konsultantė Vilma Kačinskienė, ekonomikos konsultantė Audronė Vaitkuvienė

Ukmergės rajono respondentinių ūkių 2015 metų duomenų apžvalga

Ukmergės r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 21 respondentinio ūkio 2015 m. duomenis. Tarp rajono respondentinių ūkių buvo 11 augalininkystės ir 10 mišrių ūkių, kuriuose vyravo melžiamos karvės. Vidutinis bendras Ukmergės r. respondentinių ūkių valdomas žemės plotas buvo 151,02 ha, didžiausias – 507,64 ha, mažiausias – 5,76 ha.

Lyginant respondentiniuose ūkiuose augintų augalų derlingumą Ukmergės r. 2015 m. su Lietuvos respondentinių ūkių augalų derlingumu 2014 m., matyti, jog 2015 m. derlius rajone gausesnis nei praėjusiais metais visoje šalyje. Tam įtakos turėjo palankios gamtinės sąlygos, turima ūkininkų technika ir taikomos auginimo technologijos.

Žieminių kviečių derlius rajono respondentiniuose ūkiuose buvo vidutiniškai 5,39 t/ha, rugių – 3,15 t/ha, vasarinių miežių – 2,42 t/ha, avižų – 2,42 t/ha, žieminių kvietrugių – 4,98 t/ha, žieminių rapsų – 3,35 t/ha, bulvių – 17,84 t/ha. Lyginant grūdinių mišinių derlingumą su 2014 m. Lietuvos duomenimis, derlingumas padidėjo nuo 2,20 t/ha iki 6,06 t/ha, tačiau ženkliai sumažėjo lauko daržovių derlingumas – nuo 18,91 t/ha net iki 1,89 t/ha.

 

1 pav. Ukmergės r. augalų derlingumas, t/ha

Gyvulininkystės situacija

Beveik pusė respondentinių ūkių (10 iš 21) augino galvijus. Visuose respondentiniuose ūkiuose augintos melžiamos karvės. Daugiausia buvo ūkių, auginusių iki 20 galvijų, 2 ūkiai, auginę nuo 30 iki 50 galvijų, ir vienas, auginęs apie 200 galvijų.

Rajone per 2015 m. iš nagrinėjamų respondentinių ūkių gautos 3215,8 t pieno, vidutinis primilžis iš karvės buvo 5,37 tonos. Jis nežymiai skyrėsi nuo vidutinio šalies primilžio 2014 m., kuris buvo 5,22 tonos.

2 pav. Ukmergės r. respondentinių ūkių karvių skaičius ir primilžis iš karvės, t

Nagrinėjant Ukmergės r. respondentinių ūkių bendrosios produkcijos sandarą, matyti, kad daugiausia gauta augalininkystės pajamų – net 73 procentai. Kur kas mažesnės buvo gyvulininkystės pajamos – tik 22 proc., pajamos iš perdirbimo ir miškininkystės – 4 proc., pajamos iš žemės ūkio paslaugų – 1 procentas.

Nors rajone augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių skaičius panašus, tačiau pajamos iš gyvulininkystės buvo kur kas mažesnės, lyginant su augalininkystės. Tam įtakos turėjo sumažėjusios pieno ir mėsos supirkimo kainos.

Pajamos iš žemės ūkio paslaugų, perdirbimo ir miškininkystės rajono respondentiniuose ūkiuose buvo tik papildomos, todėl jų sumos nedidelės.

3 pav. Ukmergės r. respondentinių ūkių bendroji produkcija, proc.

Respondentinių ūkių ekonominės veiklos rodikliai

Žvelgiant į Ukmergės r. respondentinių ūkių veikos rodiklius 2015 m., matyti, jog jie labai panašūs į vidutinius 2014 m. šalies respondentinių ūkių rodiklius.

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kad rajono respondentiniai ūkiai buvo pakankamai stabilūs, nes vidutiniškai 77 proc. turimo turto sudarė nuosavomis lėšomis įsigytas turtas.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis taip pat rodo, kad respondentinių ūkių finansinė rizika nebuvo didelė, skolintomis lėšomis finansuota vidutiniškai 0,23 proc. turimo turto.

Ryškus skirtumas yra tik tarp bendrojo mokumo ir grynojo pelningumo rodiklių. Bendrasis mokumas rajone buvo vidutiniškai 23,59 procento. Šis rodiklis rodo, jog rajono respondentiniai ūkiai buvo sukaupę daug apyvartinių lėšų, kurių nepanaudojo. Tam įtakos turėjo padidėjęs derlingumas ir sumažėjusios produkcijos supirkimo kainos, paskatinusios ūkininkus dalį produkcijos palikti kitų metų pardavimui, viliantis gauti didesnes pajamas. Dėl šių priežasčių rajono respondentinių ūkių grynasis pelningumas siekė vos 0,20 procento. Nors grynojo pelningumo rodiklis rajone buvo žemas, tačiau, lyginat su 2014 m. Lietuvos rodikliu, matomas padidėjimas.

Kalbant apie turto apyvartumo rodiklį rajone, kuris buvo vidutiniškai 0,26 proc., taip pat galima matyti, jog respondentiniai ūkiai ne itin efektyviai valdė turimą turtą.

Subsidijų dalis pajamose rajono respondentiniuose ūkiuose sudarė 31,98 proc. ir buvo 8 proc. didesnė, lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių vidutiniu 2014 m. rodikliu.

4 pav. Ukmergės r. respondentinių ūkių efektyvumo rodikliai, proc.

Ukmergės r. biuro ūkio
apskaitos konsultantė Lina Kavaliauskaitė,
tel.: (8 340) 52 361, 8 699  96 507