Vilkaviškio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Gedimino g. 16,
70145, Vilkaviškis
Tel. (8 342) 20 116, 20 117
Faks.(8 342) 20 117

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Vilija Ševčenkienė Ekonomikos konsultantė (8 342) 20 116 8 618 05 817
Reda Keršienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 342) 20 116 8 618 07 628
Ilona Čėplienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 342) 20 116 8 650 14 823
Ingrida Zmitrevičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 342) 20 116 8 663 53 792
Kęstutis Bukauskas Augalininkystės konsultantas (8 342) 20 117 8 614 41 858
Irena Mikalainienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 342) 20 116 8 663 53 790
Žydrūnė Stočkienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 342) 20 116 8 614 644 92
Eglė Baranauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 342) 20 116 8 638 80264
Vilma Brakauskaitė (Kasmetinės atostogos ) Augalininkystės konsultantė (8 342) 20 117 8 649 43 035

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

    LŽŪKT Vilkaviškio rajono biure šiuo metu dirba Vilija Ševčenkienė, Reda Keršienė, Ilona Čėplienė, Ingrida Zmitrevičienė, Kęstutis Bukauskas, Irena Mikalainienė,  Žydrūnė Stočkienė, Vilma Brakauskaitė.

Tvarkoma apskaita

    Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Redą Keršienę, Iloną Čėplienę, Ingridą Zmitrevičienę, Ireną Mikalainienę, Žydrūnę Stočkienę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
    Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

    Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Viliją Ševčenkienę. Ji turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantai Kęstutis Bukauskas ir Vilma Brakauskaitė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

    „Mums svarbus kiekvienas klientas“, – sako biuro konsultantai ir yra pasirengę Jums patarti.

 

    Vilkaviškio rajono biuro konsultantai (iš kairės) sėdi: Žydrūnė Stočkienė, Vilija Ševčenkienė, Irena Mikalainienė, stovi: Kęstutis Bukauskas, Ingrida Zmitrevičienė, Vilma Brakauskaitė, Ilona Čėplienė ir Reda Keršienė. 2017

     Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Vilkaviškio r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Vilkaviškio rajono biurui.

Vilkaviškio r. biuro vadovė Vilija Ševčenkienė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu.

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Vilkaviškio rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Įgyvendinant Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima ir kasmet atliekama ES šalių ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė analizė. Tai padaryti padeda ŪADT– ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo šaltinis.

ES ŪADT sistemoje kaupiami 82000 respondentinių ūkių duomenys. Šie ūkiai atstovauja daugiau negu 5 milijonams ES šalyse esančių ūkių.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. ŪADT plėtojimo darbus atlieka ir duomenis ES teikia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Apibendrinti rajono respondentinių ūkių duomenys

LŽŪKT Vilkaviškio r. biuro konsultantai 2015 m. pateikė institutui 29 augalininkystės, 1 gyvulininkystės ir 18 mišrių respondentinių ūkių duomenis. Jų bendras žemės plotas – 7655 hektarai.

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia rajone auginta kviečių, rapsų, kvietrugių. Jų derlius, lyginant su 2014 m, buvo 4–8 proc. mažesnis. Pvz., kviečių derlingumas svyravo nuo 3,16 t/ha iki 9,77 t/ha. Rajono vidurkis – 6,55 t/ha, tai yra 0,23 t/ha mažiau, nei 2014 metais. Mažesniam javų derliui įtakos turėjo gamtinės sąlygos. Geresnius rezultatus gavo ūkiai, kurie papildomai tręšė pasėlius.

Respondentiniuose ūkiuose sumažėjo gyvulių skaičius. Rajone 2014 m. buvo vidutiniškai 37 melžiamos karvės, o 2015 m. 8,12 proc. mažiau, t. y. 34 melžiamos karvės. Pieno primilžis iš karvės svyravo nuo 3,4 iki 5,8 tonos. Nors vidutiniškas pieno primilžis sumažėjo neženkliai (nuo 5 iki 4,7 t), gyvulininkystės bendroji produkcija, lyginant su 2014 m., sumažėjo 25 procentais. Tam įtakos turėjo pieno supirkimo kainų mažėjimas.

Bendrąją produkciją sudaro augalininkystės, gyvulininkystės produkcija ir kita pelninga veikla ūkyje. Rajone bendroji augalininkystės produkcija sudarė 78,38 proc., gyvulininkystės – 19,72 proc., kita pelninga veikla – 1,9 procento.

Pav. Bendrosios produkcijos struktūra 2015 m., proc.

Pateiktoje diagramoje matome, kad augalininkystės dalis bendrosios produkcijos struktūroje daug didesnė, nei gyvulininkystės. Kadangi rajone esančios žemės naudingumo balas yra aukštas, o ūkiai valdo vidutiniškai 162,88 ha žemės, tai sudaro sąlygas daugiau verstis augalininkyste.

Vertinant ūkinę veiklą, labai svarbūs ūkio veiklos efektyvumo rodikliai.

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kiek turto ūkis įsigijęs nuosavomis lėšomis. Vilkaviškio r. respondentinių ūkių rodiklis gana aukštas – 80,4, t. y. 1,29 didesnis nei 2014 m. rajono vidurkis, bet 3,82 mažesnis, nei respublikos respondentinių ūkių vidurkis. Vadinasi, mūsų rajono ūkių stabilumas didėja.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Normalu, kai šis rodiklis yra iki 0,6. Vilkaviškio r. bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2015 m. buvo 0,2. Vadinasi, finansinė rizika nėra didelė.

Bendrojo mokumo koeficientas rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Mūsų rajone šis rodiklis yra labai aukštas. Tai reiškia, kad ūkininkai yra sukaupę tiek apyvartinių lėšų, kad nepajėgia visų panaudoti. Šis rodiklis yra ypač aukštas mažuose ūkiuose.

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Kadangi rajono ūkiuose šio rodiklio reikšmė yra 0,12, reiškia, kad yra problemų kainodaroje ar kontroliuojant gamybos išlaidas.

Turto apyvartumas rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Vilkaviškio r. šis rodiklis 2015 m. buvo 0,33, t. y. 0,03 mažesnis nei 2014 m., bet 0,05 didesnis už Lietuvos vidurkį. Taigi, Vilkaviškio r. ūkininkai turtą valdo efektyviai.

Ūkininkai 2015 m. gavo įvairių subsidijų, t. y. tiesioginių išmokų už pasėlius, išmokų už pirmuosius hektarus, žalinimo išmokų, už baltyminių augalų auginimą, agrarinės aplinkosaugos ir kt. išmokų. Jos sudarė per 22 procentus. Panaši situacija ir visoje šalyje. Tai ženkli parama ūkiams, padedanti išlaikyti ūkių stabilumą.

Vilkaviškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
Irena Mikalainienė, tel. (8 342) 20 116