Anykščių biuras

Kaip pas mus atvykti?

Dariaus ir Girėno g. 8,
29131, Anykščiai
Tel. (8 381) 58 914, 51 756

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Vilma Lebedė Ekonomikos konsultantė (8 381) 58 914 8 655 56 579
Inga Lazickienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 381) 51 756 8 610 36 722
Agnė Jurkėnienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 381) 58 914 8 659 76 053
Aušra Vareikytė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 381) 58 914
Rasa Martišienė Augalininkystės konsultantė 861510310
Albina Kišūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 381) 51 756 8 612 13 409

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

LŽŪKT  Anykščių r.  biure šiuo metu dirba konsultantės  Albina Kišūnienė, Inga Lazickienė, Vilma Lebedė   Aušra Vareikytė ir Rasa Martišienė.

Tvarko buhalterinę apskaitą
Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Albiną Kišūnienę,  Ingą Lazickienę ir Aušrą Vareikytę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Į konsultantes dėl apskaitos tvarkymo gali kreiptis ir ne žemės ūkio veikla užsiimantys verslininkai.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ir užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į konsultantes Vilmą Lebedę ir Aušrą Vareikytę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą. 
Konsultantės atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos
 Augalininkystės konsultantė Rasa Martišienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Ar snigs, ar lis, ar saulė švies – Anykščių konsultantai visuomet Jums padės“, – sako biuro darbuotojos (iš kairės) Aušra Vareikytė, Albina Kišūnienė, Vilma Lebedė ir Inga Lazickienė. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę. 

Anykščių r. biuras 2016 m. sėkmingai pasiekė finansinius rezultatus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą.

Vadovaujantis klientų pasitenkinimo anketų duomenimis, didžiausią pasitikėjimą 2016 m. pelnė Anykščių rajono biuras.

Anykščių r. biuro vadovė Vilma Lebedė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“ – sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Aušra Vareikytė.

Konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Anykščių rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padeda įsisavinti ES lėšas.

Biuras įsikūręs adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai. Konsultantams galima skambinti telefonu (8 381) 58 914.

LŽŪKT informacija

Anykščių rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Remdamiesi 2015 m. apskaitos duomenimis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro konsultantai į ŪADT parengė 30 rajono respondentinių ūkių duomenų analizes.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ji veikia nuo 1965 metų. Tai ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje.

Informacijos turinys griežtai apibrėžtas ir vienodas visoms ES valstybėms. Kiekviena ES valstybė narė privalo teikti informaciją į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Plečiantis ES, atitinkamai plečiamas ir ŪADT tinklas.

Lietuva duomenis į ŪADT pradėjo teikti nuo 1996 metų. Už šios informacijos surinkimą ir sisteminimą atsakingi Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Susisteminti rajono respondentinių ūkių duomenys

Remiantis ūkių apskaitos duomenimis, 2015 m. Anykščių r. parengtos 30 respondentinių ūkių analizės.

Analizuodami 2011–2015 m. duomenis matome, kad Anykščių r. į ŪADT teikusių ūkių skaičius didėjo (1 lentelė). Ūkiai buvo įvairaus dydžio, skirtingas jų gyvulių skaičius, pasėlių plotai, todėl ir gamybiniai bei ekonominiai rodikliai skirtingi.

1 lentelė. Respondentinių ūkių skaičius Anykščių r. 2011–2015 m.

Parinktuose ūkiuose 15 ūkininkų vertėsi gyvulininkyste ir augalininkyste, 14 užsiėmė vien augalininkyste, o 1 iš jų – specializuota daržininkyste.

Analizuojami ūkiai pagal dirbamų hektarų plotą buvo nuo 6,45 iki 497,83 hektaro. Vidutinis 2015 m. respondentų valdomas žemės plotas – 121,74 hektaro.

1 pav. Bendras respondentinių ūkių žemės plotas, ha

Anykščių rajone žemės yra mažiau palankios ūkininkauti. Respondentiniuose ūkiuose ūkininkai vertėsi augalininkyste – augino kviečius, kvietrugius, miežius, avižas, rugius, grikius, mišinius ir lauko daržoves.

Atliekant respondentinių ūkių analizę, palyginami 4 m. vidutiniai duomenys. Analizės duomenys pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Grūdinių žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Atlikus analizę matyti, kad, 2012 m. lyginant su 2013 m., buvo palankūs ūkininkams, kurie augino avižas, grūdinius mišinius ir grikius, o visų kitų žemės ūkio augalų derlingumas sumažėjo. Tai lėmė sunkios žiemojimo sąlygos, daug žieminių augalų iššalo. Jas ūkininkai turėjo atsėti. 2015 m. lyginant su 2014 m., paaiškėjo, kad 2015 m. buvo palankūs ūkininkauti ir gauti didesnį pelną. Gautas didesnis beveik visų grūdinių augalų derlius.

2 pav. Vidutinis javų derlingumas Anykščių r. 2015 m. ir Lietuvoje 2014 m., t/ha

Pateiktame 2 pav. matyti, koks buvo vidutinis javų derlingumas Anykščių r. ir Lietuvos respondentiniuose ūkiuose. Kvietrugių ir grikių derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose buvo didesnis nei vidutinis, pasiektas Lietuvos respondentininiuose ūkiuose.

Gyvulininkystės pokyčiai rajono respondentiniuose ūkiuose

Išanalizavus ir palyginus gyvulių produktyvumo duomenis, matosi, kad ūkiuose nuo 2012 m. po truputį mažėjo vidutinis karvių skaičius, taip pat ir primilžis iš karvės. Tam įtakos turėjo žemos produkcijos supirkimo kainos, Rusijos embargas.

3 lentelė. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Anykščių r. vienam respondentiniam ūkiui 2015 m. teko vidutiniškai 22 pieninės karvės, tačiau Lietuvos vidurkis 2014 m. buvo 4,1. Vidutinis primilžis viename respondentiniame ūkyje beveik 9 proc. mažesnis, palyginus su Lietuvos vidurkiu.

Bendroji produkcija rodo gamybinės žemės ūkio veiklos apimtį pinigine išraiška. 4 lentelėje matome, kad augalininkystės bendroji produkcija užėmė didžiąją dalį.

4 lentelė. Bendroji produkcija, Eur

3 pav. Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos santykis bendrojoje produkcijoje 2013–2015 m., proc.

Diagramoje (3 pav.) pavaizduota, kiek procentų mišriuose respondentiniuose ūkiuose sudarė augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija. Kaip rodo paskutinių 3 m. duomenys, augalininkystės produkcija kasmet didėjo, o gyvulininkystės – mažėjo. Didėjančios žaliavų kainos ir mažėjančios pajamos vis daugiau ūkininkų skatino mažinti pienines gyvulininkystės bandas ir auginti javus.

Ekonominių rodiklių apžvalga

Analizuojant pelningumo rodiklį Anykščių r. 2015 m., iš atrinktų 30 respondentinių ūkių pelningai dirbo 50 proc. ūkių. Likusieji patyrė nuostolių. Grynojo pelningumo vidutinis rodiklis buvo –0,12. Nors šis rodiklis 2 kartus sumažėjo, palyginus su 2014 m., jo neigiama reikšmė reiškia, kad daugumos ūkių veikla nebuvo efektyvi. Vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių pelningumo rodiklis 2014 m. buvo –0,04.

Lietuvoje esant sudėtingai situacijai, didelės reikšmės turi valstybės ir ES parama bei tiesioginės išmokos. Anykščių  r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. jos sudarė vidutiniškai 37,79 proc. visų pajamų. Tai yra apie 1,5 karto daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje 2014 m. (23,93 proc.). Matome, kad rajono ūkiams išgyventi be tiesioginių išmokų ir subsidijų būtų labai sunku.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Anykščių r. vidutinis bendrasis įsiskolinimo rodiklis 2015 m. sudarė 0,28. Finansinė rizika gera, nors šis rodiklis 1,75 karto didesnis, palyginus su vidutiniu Lietuvos bendrojo įsiskolinimo rodikliu 2014 m. (0,16). Normalu, kai šis rodiklis yra nuo 0,4–0,6.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Anykščių r. respondentinių ūkių veiklos duomenimis, 2015 m. vidutinis turto apyvartumo rodiklis yra 0,26, tai yra 0,02 punkto didesnis nei 2014 m., kuris sudarė – 0,22. Tai rodo, kad ūkininkai stengiasi vis geriau išnaudoti savo turimus išteklius. Nors, palyginus su vidutiniu Lietuvos rodikliu 2014 m., kai turto apyvartumo rodiklis buvo – 0,28, 2015 m. jis buvo 0,02 punkto mažesnis.

Išsamesni respondentinių ūkių duomenys bus paskelbti el. leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai. ŪADT tyrimo duomenys 2015“. Visi, besidomintys žemės ūkio veikla, galės palyginti įvairių ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus.

Parengta pagal ūkio apskaitos konsultančių atliktą respondentinių. ūkių 2015 m. analizę.

Anykščių rajono konsultavimo biuro
ūkio apskaitos konsultantė Inga Lazickienė
Tel. 8 610 36 722