Biržų biuras

Kaip pas mus atvykti?

Rotušės g. 13-1,
41138, Biržai
Tel. (8 450) 32 755
Faks.(8 450) 32 755

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Jūratė Ratnikienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 450) 32 755 8 663 53 793
Daiva Laumienė Ekonomikos konsultantė (8 450) 32 755 8 656 299 53
Inga Vidžiuvienė (Kasmetinės atostogos ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 450) 32 755 8 656 29 952
Diana Arlikevičienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 450) 32 755 8 698 05 213
Renata Giedrikienė Augalininkystės konsultantė (8 450) 32 755 8 686 25 147
Andrius Duderis Ūkio apskaitos konsultantas, teikiantis ir verslo ekonomikos paslaugas (8 450) 32 755 8 640 63 622

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma buhalterinė apskaita
LŽŪKT  Biržų r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia akredituoti, nuolat kvalifikaciją keliantys konsultantai Jūratė Ratnikienė, Daiva Laumienė, Inga Vidžiuvienė, Diana Arlikevičienė ir Andrius Duderis.
Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
Į konsultantus dėl apskaitos tvarkymo gali kreiptis ir ne žemės ūkio verslu užsiimantys verslininkai.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti
Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantus Daivą Laumienę ir Andrių Duderį, kurie turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
Konsultantai atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos
Augalininkystės konsultantė Renata Giedrikienė žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks taikomus aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Džiaugiamės, kad yra klientų, su biuru bendradarbiaujančių nuo pat jo gyvavimo pradžios“,– sako biuro vadovė Jūratė Ratnikienė. 

Biržų r. biuro konsultantės iš kairės: Daiva Laumienė, Renata Giedrikienė, Jūratė Ratnikienė, Audrius Duderis, Inga Vidžiuvienė ir Diana Arlikevičienė. 2017

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų rajono biuras plečia veiklą 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų rajono biuro kolektyvą papildė naujas darbuotojas – ūkio apskaitos konsultantas Andrius Duderis.

Konsultantas sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantas sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultanto paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ūkio apskaitos konsultantas Andrius Duderis pasirengęs bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Biržų rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Rotušės g. 13-1, Biržai.

Ūkio apskaitos konsultantui Andriui Duderiui skambinkite tel. 8 640 63 622. Laukiame Biržų rajono biure!

LŽŪKT informacija

Biržų rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Tai padeda daryti ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Į šį tinklą pateko 30 Biržų r. respondentinių ūkių anketų, kuriose apibendrinti 2015 m. veiklos duomenys.

ŪADT – pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą. Tinkle kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių skaičių, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus. Visi duomenys pateikiami neįskaičiavus pridėtinės vertės mokesčio (PVM). ŪADT duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos, nagrinėdamos rinkų (mėsos, pieno, javų ir kt.), žemės ūkio ir kitas problemas.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai pateikti 1000 respondentinių ūkių duomenis.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biure 2015 m. užpildyta 30 respondentinių ūkių anketų. Lygindami 4 m. teikiamų respondentinių anketų skaičių, matome, kad jis mažai keitėsi.

1 lentelė. Respondentinių ūkių anketų skaičiaus kitimas

Kai kurie ūkiai duomenis į ŪADT teikia jau daug metų. Rarp respondentinių 2015 m. buvo 16 augalininkystės ir 14 mišrių ūkių.

Augalininkystė

Ūkiuose daugiausia auginta kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų. Ūkininkai augino ir cukrinių runkelių, mišinių, grikių. Buvo palygintas rajono respondentinių ūkių 2015 m. augintų žemės ūkio augalų derlingumas, su ankstesnių metų derlingumu.

2 lentelė. Biržų r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų vidutinis
derlingumas 2012–2015 m., t/ha

Pagal pateiktus duomenis matome, kad visų žemės ūkio augalų derlingumas Biržų r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. didesnis nei visais praėjusiais metais. Tam įtakos turėjo palakios gamtinės sąlygos.

Gyvulininkystė

Vidutinis karvių skaičius Biržų r. respondentinuose ūkiuose – 45 vnt. Vidutinis primilžis iš karvės – 5,34 t pieno. Didžiausiame ūkyje augintos 135 melžiamos karvės, primilžis – 8978 kg pieno, o mažiausiame – 1 karvė, primilžis – 4480 kg pieno.

3 lentelė. Vidutinis karvių skaičius ir primilžis iš karvės Biržų r.
didžiausiame ūkyje 2012–2015 m.

Pagal pateiktus duomenis matyti, kad didžiausiame ūkyje melžiamų karvių skaičius išliko panašus, o daugiausia pieno primelžta 2015 metais. Galima daryti prielaidą, kad primilžio didėjimui įtakos turėjo investicijos į pieno ūkį.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Apskaičiavus gamybinės komercinės veiklos pelną, paaiškėjo, kad iš 30 respondentų 6 ūkiams 2015 m. buvo nuostolingi. Vidutinis rajono ūkių gamybinės komercinės veiklos pelnas 2015 m. siekė 36986 Eur.

Vidutinis rajono respondentinių ūkių bendrasis įsiskolinimas buvo 0,18. Lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu, Biržų r. respondentai patyrė didesnę finansinę riziką. Vidutinis Lietuvos bendrasis įsiskolinimas – 0,14.

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Rajono respondentų grynasis pelningumas buvo 0,17, o vidutiniškai Lietuvoje 2014 m. jis tesiekė 0,04. Žema šio rodiklio reikšmė rodo ūkių veiklos neefektyvumą.

Turto apyvartumas rajone siekė 0,32. Tiek pardavimo pajamų teko investuoto turto eurui. Kuo didesnis rodiklis, tuo veikla efektyvesnė. Vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių turto apyvartumo rodiklis siekė 0,28.

Kiekvienais metais leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“ respondentiniai ūkiai gali palyginti savo ūkio duomenis su kitų rajonų ūkių duomenimis. Leidinys skiriamas ūkininkams, bendrovių specialistams, žemės ūkio valdymo darbuotojams, mokslo ir mokymo specialistams bei visiems, besidomintiems žemės ūkio veikla.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis Europos Sąjungos ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba yra atsakinga už reikiamų ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, jų duomenų surinkimą ir pateikimą institutui.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik apibendrinti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Biržų r. biuro apskaitos konsultantė Jūratė Ratnikienė,
tel.: (8 450) 32 755, 8 663  53 793

 

 

 

 

Biržų rajono ūkyje – tarptautinė delegacija