Pasvalio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vytauto Didžiojo a. 6,
39149, Pasvalys
Tel. (8 451) 52 684

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Eglė Baltrūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 686 61 789
Ramunė Vaitekūnienė Ekonomikos konsultantė (8 451) 52 684 8 610 11 226
Dalė Pociūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 610 01 457
Lina Židonienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Augalininkystės konsultantė (8 451) 52 684 8 612 90 607
Loreta Remeikaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 650 59 119
Nijolė Bernotienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 686 11 699
Birutė Lapinskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 620 82 410

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Pasvalio r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Ramunė Vaitekūnienė, Nijolė Bernotienė, Dalė Pociūnienė, Eglė Baltrūnienė, Birutė Lapinskienė ir Loreta Remeikaitė.
  Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Ramunę Vaitekūnienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

„Gyventi – reiškia veikti“, – sako biuro konsultantės ir laukia Jūsų.

 

Pasvalio r. biuro konsultantės iš kairės: Eglė Baltrūnienė, Birutė Lapinskienė, Nijolė Bernotienė, Lina Židonienė, Dalė Pociūnienė. 2015 lapkritis

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Pasvalio r. biuras – strateginių tikslų 2016 m. įgyvendinimo lyderis
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Strateginių LŽŪKT tikslų įgyvendinimo lyderiu 2016 m. tapo Pasvalio rajono biuro kolektyvas.

Pasvalio r. biuro vadovė Eglė Baltrūnienė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Loreta Remeikaitė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ūkio apskaitos konsultantė Loreta Remeikaitė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Pasvalio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Ūkio apskaitos konsultantei Loreta Remeikaitei skambinkite tel. (8 451) 52 684. Laukiame Pasvalio rajono biure!

Pasvalio rajone 2016 m. rungėsi kartos

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuro konsultantai, organizuodami rajono artojų varžybas ar arimo pamokas, jau daug metų bendradarbiauja su Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio paslaugų mokykla.

Šiemet tradiciniame renginyje arė ir vienas iš kito mokėsi net 10 artojų. Su ūkininkais varžėsi jaunimas – žemės ūkio paslaugų mokyklos moksleiviai.

„Tokių renginių tikslas – geresnė arimo kokybė. Juk nuo arimo daug priklauso būsimas derlius“,– sakė Pasvalio rajono biuro vadovė Eglė Baltrūnienė.

Prieš stratą

Kelių kartų artojų varžybos – puiki tobulėjimo pamoka. Varžybų dalyviai prieš startą

Pasvalio r. biuro vadovė Eglė Baltrūnienė – viena iš renginio iniciatorių ir organizatorių

Ariama pirmoji vaga

LŽŪKT informacija

Pasvalio rajono 2015 m. respondentinių ūkių analizė

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT, angl. FADN – Farm Accountancy Data Network) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją žemės ūkio situaciją. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis.

Lietuva, įstojusi į ES, kasmet Europos Komisijai teikia respondentinių ūkių duomenis. Jie surenkami iš ūkininkų, tvarkančių apskaitą dvejybine arba supaprastinta apskaitos sistema, laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakingi už duomenų surinkimą ir apdorojimą. Kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių skaičių ir jų rūšis, produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimą žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus.

Pasvalio rajono respondentinių ūkių situacija

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biure 2015 m. buvo užpildytos 29 respondentinių ūkių anketos. Iš surinktų duomenų matyti, kad pagal žemės plotą rajone vyravo didesni nei vidutiniai ūkiai. Vidutinis vieno respondentinio ūkio plotas buvo180,26 ha, kai tuo metu 2014 m. Lietuvos vidutinis respondentinio ūkio dydis – 43,27 hektaro. Iš atrinktų respondentų 15 ūkių vertėsi augalininkyste, 1 – daržininkyste, 12 ūkių buvo mišrūs. Analizuojamų ūkių dydis – nuo 13,58 iki 742,27 hektaro.

Rajone daugiausia auginta kviečių, miežių ir rapsų. Kviečius augino 75,86 proc. visų respondentinių ūkių, miežius – 65,52 proc., rapsus – 44,83 proc. respondentų. Mažiausiai auginta avižų ir rugių. Iš 29 ūkių juos augino tik 2.

Pav. Vidutinio žemės ūkio augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Palyginę vidutinį Lietuvos respondentinių ūkių (2014 m.) ir Pasvalio r. respondentinių ūkių (2015 m.) žemės ūkio augalų derlingumą, matome, kad mūsų rajono derlingumas ženkliai didesnis: kviečių – 30,5 proc., rugių – 66 proc., miežių – 13 proc., avižų – 78 proc., kvietrugių – 66 proc., grūdinių mišinių – 81 proc., rapsų – 48 procentais.

Vidutinis melžiamų karvių skaičius viename rajono respondentiniame ūkyje 2015 m. buvo 42 karvės. Didžiausiame iš analizuotų ūkių laikytos 172 karvės. Vidutinis primilžis iš karvės buvo 4993 kg per metus. Didžiausias primilžis iš karvės siekė 7205 kg per metus, o vidutinis iš vienos karvės – 5101 kg, mažai skyrėsi nuo vidutinio primilžio Lietuvoje, kuris buvo 5220 kilogramų.

Tik vienas respondentas 2015 m. augino penimų kiaulių. Jų auginimas – nepopuliari ūkininkavimo šaka Pasvalio rajone.

ŪADT sudaro galimybę pažvelgti ir į svarbius kapitalo pakankamumo, bendrojo įsiskolinimo, bendrojo mokumo, grynojo pelningumo, turto apyvartumo rodiklius, taip pat subsidijų dalį pajamose.

Lentelė. Rajono respondentinių ūkių ekonominių rodiklių palyginimas su Lietuvos

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, kiek turto įmonė įsigijusi nuosavomis lėšomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo ūkis stabilesnis. Žvelgdami į 2015 m. rodiklius, matome, kad Pasvalio r. ūkiai stabilūs, nes kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 76,31, o Lietuvoje šis rodiklis 2014 m. buvo vidutiniškai 84,3.

Bendrojo įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika. Pasvalio r. ūkių bendrojo įsiskolinimo koeficientas 2015 m. buvo 0,24. Tai rodo, kad ūkiai mažai įsiskolinę, nėra finansinės rizikos.

Bendrojo mokumo koeficientas rodo ūkio gebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklis didesnis, tuo įmonė patrauklesnė kreditoriams ir yra likvidesnė. Šis rodiklis 2015 m. buvo 6,60. Tai dideli rodikliai, kurie rodo, kad rajono respondentiniai ūkiai buvo sukaupę pakankamai apyvartinių lėšų ir buvo pajėgūs atsiskaityti už trumpalaikius įsipareigojimus. Žemesnė nei 0,5 rodiklio reikšmė laikoma bloga, normali – apie 1, daugiau nei 2 – gera.

Grynojo pelningumo rodiklis pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Žemesnė kaip 0,5 rodiklio reikšmė laikoma labai bloga, normali – apie 1, o daugiau kaip 2 – gera. Šis Pasvalio r. respondentinių ūkių rodiklis 2015 m. buvo labai blogas – 0,27. Tai rodo ūkių problemas kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos išlaidų.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Pasvalio r. respondentinių ūkių turto apyvartumo rodiklis nebuvo didelis, t. y. 2015 m. 1 turto euras uždirbo 0,33 euro pajamų.

Apskaičiuota subsidijų dalis pajamose. Rodiklio reikšmė 2014 m. buvo 22,73 procento. Tai reiškia, kad net 22,73 proc. visų ūkio gaunamų pajamų sudarė subsidija.

Paanalizavus visus gautus duomenis, galima teigti, kad Pasvalio r. respondentiniai ūkiai buvo sukaupę pakankamai kapitalo ir buvo gana stabilūs. Ūkiuose maža finansinė rizika, tačiau rodikliai taip pat parodė, kad ūkiai turėjo problemų kontroliuojant savo gamybos išlaidas ir nesugebėjo efektyviai valdyti turimo turto, kad 1 turto euras sukurtų kuo daugiau pajamų.

Tad ŪADT ūkiams pateikia daug naudingos informacijos, kurią išanalizavus galima išvengti ūkininkavimo klaidų.

Pasvalio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Eglė Baltrūnienė,
tel.: (8 451) 52 684, 8 686 61 789