Pasvalio biuras

Kaip pas mus atvykti?

Vytauto Didžiojo a. 6,
39149, Pasvalys
Tel. (8 451) 52 684

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Eglė Baltrūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 686 61 789
Ramunė Vaitekūnienė Ekonomikos konsultantė (8 451) 52 684 8 610 11 226
Dalė Pociūnienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 610 01 457
Lina Židonienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Augalininkystės konsultantė (8 451) 52 684 8 612 90 607
Loreta Remeikaitė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 650 59 119
Sonata Žukauskienė Ūkio apskaitos konsultantė
Nijolė Bernotienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 686 11 699
Birutė Lapinskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 451) 52 684 8 620 82 410

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

Tvarkoma apskaita

   LŽŪKT  Pasvalio r.  biure šiuo metu ūkio apskaitos paslaugas teikia nuolat kvalifikaciją keliančios konsultantės Ramunė Vaitekūnienė, Nijolė Bernotienė, Dalė Pociūnienė, Eglė Baltrūnienė, Birutė Lapinskienė, Loreta Remeikaitė ir Astra Stragienė.
  Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
  Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro ekonomikos konsultantę Ramunę Vaitekūnienę, kuri turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantė  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

„Gyventi – reiškia veikti“, – sako biuro konsultantės ir laukia Jūsų.

 

Pasvalio r. biuro konsultantės iš kairės: Eglė Baltrūnienė, Birutė Lapinskienė, Nijolė Bernotienė, Lina Židonienė, Dalė Pociūnienė. 2015 lapkritis

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.
 

Pasvalio r. biuras – strateginių tikslų 2016 m. įgyvendinimo lyderis
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Strateginių LŽŪKT tikslų įgyvendinimo lyderiu 2016 m. tapo Pasvalio rajono biuro kolektyvas.

Pasvalio r. biuro vadovė Eglė Baltrūnienė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Pasvalio rajono biure dirba nauja ūkio apskaitos konsultantė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Astra Stragienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Pasvalio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Ūkio apskaitos konsultantei Astrai Stragienei skambinkite tel.: (8 451) 52 684, 8 672  09 590. Laukiame Pasvalio rajono biure!

LŽŪKT informacija

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Loreta Remeikaitė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ūkio apskaitos konsultantė Loreta Remeikaitė pasirengusi bendradarbiauti su klientais

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Pasvalio rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys.

Ūkio apskaitos konsultantei Loreta Remeikaitei skambinkite tel. (8 451) 52 684. Laukiame Pasvalio rajono biure!

Pasvalio rajone 2016 m. rungėsi kartos

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuro konsultantai, organizuodami rajono artojų varžybas ar arimo pamokas, jau daug metų bendradarbiauja su Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio paslaugų mokykla.

Šiemet tradiciniame renginyje arė ir vienas iš kito mokėsi net 10 artojų. Su ūkininkais varžėsi jaunimas – žemės ūkio paslaugų mokyklos moksleiviai.

„Tokių renginių tikslas – geresnė arimo kokybė. Juk nuo arimo daug priklauso būsimas derlius“,– sakė Pasvalio rajono biuro vadovė Eglė Baltrūnienė.

Prieš stratą

Kelių kartų artojų varžybos – puiki tobulėjimo pamoka. Varžybų dalyviai prieš startą

Pasvalio r. biuro vadovė Eglė Baltrūnienė – viena iš renginio iniciatorių ir organizatorių

Ariama pirmoji vaga

LŽŪKT informacija

Pasvalio rajono 2016 m. respondentinių ūkių analizė

ES šalyse įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. vertinama ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Siekiant gauti kuo tikslesnius duomenis, sukurta unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą – Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT). Tai pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis. Jame kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai – rodantys žemės naudojimą, gyvulių (paukščių) skaičių ir jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus. Visi duomenys pateikiami neįskaičiavus PVM mokesčio.

Šiuo metu ES ŪADT sistemoje kaupiama per 100 tūkst. respondentinių ūkių, atstovaujančių daugiau negu 5 mln. ūkių, informaciją. Reikia pabrėžti, kad visa surinkta informacija į ŪADT teikiama laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Lietuva, įstojusi į ES, kasmet Europos Komisijai teikia respondentinių ūkių duomenis. Už šių duomenų surinkimą ir apdorojimą atsakingos dvi institucijos: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Pasvalio r. respondentinių ūkių duomenų analizė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biure 2016 m. užpildytos 32 respondentinių ūkių anketos. Susisteminti rezultatai parodė, kad 20 respondentinių ūkių vertėsi augalininkyste, o likusieji 12 buvo mišrūs, t. y. plėtojo augalininkystę ir gyvulininkystę.

Išanalizavus surinktus duomenis, matyti, kad vidutinis rajono respondentinio ūkio plotas buvo 182,09 ha, tai yra 4 kartus didesnis nei 2015 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis (42,4 ha). Analizuotų ūkių dydžiai – nuo 15,8 iki 787,13 hektaro.

1 pav. Ūkių dirbamos žemės plotai, ha

Pasvalio r. respondentiniuose ūkiuose auginti įvairūs grūdiniai augalai, daugiausia kviečių, miežių ir rapsų. Atlikti skaičiavimai parodė, kad kviečius augino 84,38 proc. visų respondentinių ūkių, miežius ir rapsus – atitinkamai po 53,13 procento. Mažiausiai auginta avižų, rugių, grikių.

Palyginus Pasvalio r. respondentinių ūkių (2016 m.) ir Lietuvos (2015 m.) respondentinių ūkių augintų grūdinių augalų vidutinį derlingumą, matyti, kad daugumos derlingumo rodikliai svyruoja.

2 pav. Grūdinių augalų derlingumas, t/ha

Iš pateiktos diagramos matyti, kad dažniausiai augintų javų ir rapsų derlingumas mažesnis nei vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių: atitinkamai kviečių – 9,33 proc. (0,53 t/ha), miežių – 13,15 proc. (0,53 t/ha), rapsų – 13,66 proc. (0,47 t/ha). Tuo metu rečiau auginami rugiai, kvietrugiai, avižos, grikiai ir grūdiniai mišiniai 2016 m. derėjo gausiau. Galima išskirti grikius ir kvietrugius, kurių buvo prikulta 1,01 t/ha (47,42 proc.) ir 1,54 t/ha (43,50 proc.) daugiau nei Lietuvos vidurkis.

Reikia paminėti, kad Pasvalio r. 2 analizuojami ūkiai augino bulves, kurių derlingumas buvo 36,17 proc. didesnis nei vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių 2015 metais.

3 pav. Bulvių derlingumas, t/ha

Pasvalio r. be jau aptartos augalininkystės, ūkininkai verčiasi ir gyvulininkyste. Iš 32 respondentinių ūkių 12 laikė melžiamų karvių. Didžiausiame ūkyje laikytos 206 karvės, mažiausiuose – tik po vieną, o vidutiniškai 42 karvės.

4 pav. Primilžis iš karvės, t

Pateiktoje diagramoje matyti, kad Pasvalio r. respondentiniuose ūkiuose 2016 m. vidutinis primilžis iš karvės buvo šiek tiek didesnis (0,19 t arba 3,63 proc.) nei Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis 2015 metais.

Norint detaliai išanalizuoti ūkių finansinį stabilumą ir veiklos efektyvumą, reikia apžvelgti vienus svarbiausių rodiklių: kapitalo palankumą, bendrąjį įsiskolinimą, bendrąjį mokumą, grynąjį pelningumą ir turto apyvartumą.

5 pav. Veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, kitaip tariant, kiek įmonė įsigijusi turto nuosavomis lėšomis. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo didesnis ūkio stabilumas. Pasvalio r. respondentiniai ūkiai stabilūs, nes rodiklis pakankamai aukštas, nors, lyginant su Lietuvos vidurkiu, – 9,82 punkto mažesnis.

Bendrasis įsiskolinimo rodiklis nusako, kokia ūkio turimo turto dalis finansuojama skolintomis lėšomis. Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnė finansinė rizika. Analizuojami rajono ūkiai mažai įsiskolinę, rodiklis žemas, nors, lyginant su Lietuvos vidurkiu, bendrasis įsiskolinimo koeficientas yra 0,1 punkto didesnis.

Bendrasis mokumo rodiklis apibūdina ūkio gebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklis didesnis, tuo ūkis likvidesnis ir patrauklesnis kreditoriams. Diagramoje puikiai matyti, kad rajono ūkininkai pakankamai sukaupę apyvartinių lėšų, kuriomis gali padengti trumpalaikius įsipareigojimus, nes mokumas sudarė 15,59 punkto ir buvo 11,21 punkto didesnis nei Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis.

Grynasis pelningumo rodiklis rodo, kiek vienam pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Žemesnė kaip 0,5 rodiklio reikšmė laikoma labai bloga, normali – apie 1, o didesnė kaip 2 – gera. Pasvalio r. šis rodiklis 2016 m. buvo labai blogas – 0,05 punkto. Tai rodo ūkių problemas kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos išlaidų.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kiek vienas turto euras sukuria pajamų, kaip efektyviai ūkis naudoja visus turimus išteklius. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo efektyviau valdomas turtas. 2016 m. Pasvalio rajono analizuojamų ūkių turto apyvartumo rodiklis žemas – 0,07 punkto, kitaip tariant 1 turto euras uždirbo 7 centus pajamų.

Be analizuojamų respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklių apžvelgta ir subsidijų dalis pajamose. Kaip matyti diagramoje, 2016 m. Pasvalio rajone 23,45 proc. visų ūkio gaunamų pajamų sudarė subsidijos.

6 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad Pasvalio r. respondentiniai ūkiai dirba stabiliai, yra sukaupę pakankamai kapitalo. Finansinė rizika maža, tačiau grynojo pelningumo ir turto apyvartumo rodikliai rodo, kad ūkininkai turi problemų kontroliuojant gamybos išlaidas ir nesugeba efektyviai valdyti turimo turto.

 Pasvalio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Loreta Remeikaitė,
tel.: (8 451) 52 684, 8 650  59 119