Plungės biuras

Kaip pas mus atvykti?

Senamiesčio a. 7,
90162, Plungė
Tel. (8 448) 72 245
Faks.(8 448) 72 245

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Dalia Vaičekauskienė (Laikinas nedarbingumas ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 448) 72 245 8 655 54 684
Jurgita Gramauskienė (Nėštumo atostogos ) Gyvulininkystės konsultantė (8 448) 72 245 8 659 76 008
Ineta Vaičekauskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 448) 72 245 8 615 24 651
Gintautas Narmontas inžinierius konsultantas (8 448) 72 245 8 686 58 996
Aušra Zakalskienė Ekonomikos konsultantė (8 448) 72 245 8 612 54 085
Rita Bitarienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 448) 72 245 8 610 36 715
Neringa Uselienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 448) 72 245 8 610 36 713

Šiuo metu vadovą pavaduojantis darbuotojas : Gintautas Narmontas
Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Plungės r. biure šiuo metu dirba  konsultantai – Gintautas Narmontas, Aušra Zakalskienė, Rita Bitarienė, Neringa Uselienė, Dalia Vaičekauskienė, Jurgita Gramauskienė, Ineta Vaičekauskaitė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Ritą Bitarienę, Neringą Uselienę, Dalią Vaičekauskienę ir Inetą Vaičekauskaitę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti 

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro  konsultantes Aušrą Zakalskienę ir Neringą Uselienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė Jurgita Gramauskienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantas stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Inžinerinės paslaugos

   Jei kyla neaiškumų dėl ūkio statinių projektavimo, infrastruktūros, technologijų pritaikymo, mėšlo tvarkymo, ūkininkams patars inžinierius konsultantas Gintautas Narmontas. Taip pat  jis gali parengti tręšimo organinėmis trąšomis planus, išmatuoti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, padėti įbraižyti laukus bei užpildyti pasėlių deklaraciją elektroniniu būdu.

Dirbame mes su klientais ir nebijom konkurentų“,– sako biuro konsultantai (iš kairės) Jurgita Gramauskienė, Rita Bitarienė, Gintautas Narmontas, Dalia Vaičekauskienė, Neringa Uselienė, Aušra Zakalskienė ir laukia Jūsų. 2015

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Ineta Vaičekauskaitė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Plungės r. biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Senamiesčio a. 7.

Ūkio apskaitos konsultantei Inetai Vaičekauskaitei skambinkite tel. (8 615 24 651). Laukiame Plungės rajono biure!

Plungės r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Plungės rajono biurui.

Plungės r. biuro vadovė Dalia Vaičekauskienė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Plungės rajono respondentinių ūkių 2015 metų duomenų analizė

Plungės rajone 2015 m. surinkti 24 respondentinių ūkių duomenys. Ūkiai atrinkti pagal ekonominį dydį ir tipą. Rajone vyrauja kalvotas reljefas, žemės priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, todėl daugiausia yra gyvulininkystės ir mišrių ūkių.

Plungės rajono respondentinių ūkių vidutinis žemės plotas 2012 m. buvo 80,96 ha, 2013 m. – 84,33 ha, 2014 m. – 90,87 ha, o 2015 m. – tik 74,81 hektaro. Šiam rodikliui įtakos turėjo tai, kad 2015 m. į respondentinių ūkių atranką pateko daugiau smulkesnių ūkių.

Pagrindiniai žemės ūkio augalai, auginti Plungės rajono respondentiniuose ūkiuose, išliko tie patys – miežiai ir avižos. Jeigu ankstesniais metais daugiau auginta žieminių kvietrugių, tai 2015 m. – žieminių kviečių.

Augalų derlingumas, t/ha

Augintų žemės ūkio augalų derlius 2015 m. – didžiausias per pastaruosius ketverius metus. Žieminių rapsų neaugino nė vienas ūkis.

Iš atrinktų respondentų 16 laikė melžiamas karves. Vidutinis jų skaičius – 16. Vidutinis primilžis iš karvės 2012 m. – 5,13 t, 2013 m. – 4,85 t, 2014 m. – 5,15 t, 2015 m. – 4,9  tonos. Primilžis kasmet nežymiai kinta.

Nors gyvulininkystės ūkių rajone dauguma, augalininkystės pajamos viršijo gyvulininkystės. Jos sudarė 55 proc. visų pajamų.

Bendrasis mokumas rodo, kaip ūkis sugeba trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Jeigu bendrasis mokumo koeficientas didesnis negu 2,5, reiškia, kad ūkininkas yra sukaupęs tiek apyvartinių lėšų, jog nepajėgia jų visų panaudoti. Tokių ūkių Plungės rajone net 2/3.

Pusė rajono respondentinių ūkių 2015 m. iš gamybinės komercinės veiklos patyrė nuostolių. Subsidijų gamybai dalis pajamose kiekvienais metais didėja. Jos 2013 m. sudarė 34,92 proc., 2014 m. – 38,56 proc., 2015 m. – 43,54 procento. Taigi subsidijų įtaka ūkių ekonominiam gyvybingumui kasmet vis didėja.

Parengta pagal Plungės rajono 2015 m. respondentinių ūkių analizę.

Informaciją parengė ūkio apskaitos konsultantė
Rita Bitarienė, tel. (8 448) 72 245