Plungės biuras

Kaip pas mus atvykti?

Senamiesčio a. 7,
90162, Plungė
Tel. (8 448) 72 245
Faks.(8 448) 72 245

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Dalia Vaičekauskienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 448) 72 245 8 655 54 684
Jurgita Gramauskienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 2 metai ) Gyvulininkystės konsultantė (8 448) 72 245 8 659 76 008
Ineta Vaičekauskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 448) 72 245 8 615 24 651
Gintautas Narmontas inžinierius konsultantas (8 448) 72 245 8 686 58 996
Aušra Zakalskienė Ekonomikos konsultantė (8 448) 72 245 8 612 54 085
Rita Bitarienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 448) 72 245 8 610 36 715
Neringa Uselienė Ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas (8 448) 72 245 8 610 36 713

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

   Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

   LŽŪKT Plungės r. biure šiuo metu dirba  konsultantai – Gintautas Narmontas, Aušra Zakalskienė, Rita Bitarienė, Neringa Uselienė, Dalia Vaičekauskienė, Jurgita Gramauskienė, Ineta Vaičekauskaitė.

Tvarkoma apskaita

   Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Ritą Bitarienę, Neringą Uselienę, Dalią Vaičekauskienę ir Inetą Vaičekauskaitę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
   Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti 

   Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro  konsultantes Aušrą Zakalskienę ir Neringą Uselienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
   Konsultantės  atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos gyvulininkystės paslaugos

   Norint, kad laikomi gyvuliai būtų sveiki ir produktyvūs, reikia pasirūpinti jų gerove, įsitikinti, kad jiems duodamas pašaras subalansuotas ir atitinkantis jų poreikius. Biure dirbanti gyvulininkystės konsultantė Jurgita Gramauskienė įvertins ūkyje turimų pašarų kiekį ir kokybę, išanalizuos skirtingų gyvulių grupių produktyvumą ir poreikius, kompiuterine šėrimo programa parengs šėrimo planą. Be to, konsultantas stebės gyvulių produktyvumo kitimą, analizuos priežastis ir ras kritinius taškus, dėl kurių nepasiekiamas lauktas rezultatas. Jis pateiks išvadas ir rekomendacijas, kaip išvengti šėrimo klaidų užtikrinant santykį tarp gyvulių sveikatingumo, produktyvumo didinimo ir ekonomiško pašarų panaudojimo, GPS aparatu patikslins deklaruojamų pasėlių plotus.

Inžinerinės paslaugos

   Jei kyla neaiškumų dėl ūkio statinių projektavimo, infrastruktūros, technologijų pritaikymo, mėšlo tvarkymo, ūkininkams patars inžinierius konsultantas Gintautas Narmontas. Taip pat  jis gali parengti tręšimo organinėmis trąšomis planus, išmatuoti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, padėti įbraižyti laukus bei užpildyti pasėlių deklaraciją elektroniniu būdu.

Dirbame mes su klientais ir nebijom konkurentų“,– sako biuro konsultantai (iš kairės) Jurgita Gramauskienė, Rita Bitarienė, Gintautas Narmontas, Dalia Vaičekauskienė, Neringa Uselienė, Aušra Zakalskienė ir laukia Jūsų. 2015

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Ineta Vaičekauskaitė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Plungės r. biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Senamiesčio a. 7.

Ūkio apskaitos konsultantei Inetai Vaičekauskaitei skambinkite tel. (8 615 24 651). Laukiame Plungės rajono biure!

Plungės r. biuras sėkmingai įgyvendino 2016 m. strateginius tikslus
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Už sėkmingą LŽŪKT strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 m. dėkota Plungės rajono biurui.

Plungės r. biuro vadovė Dalia Vaičekauskienė su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą.  „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Plungės rajono respondentinių ūkių 2016 metų veiklos apžvalga

Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą, įsipareigojo teikti Europos Komisijai 1000 respondentinių ūkių duomenis. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) atsakingas už Ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) plėtojimo darbus, duomenų sisteminimą ir pateikimą į ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsako už ūkių įtraukimą į ŪADT, apskaitos tvarkymą, duomenų surinkimą ir perdavimą LAEI.  Respondentinių ūkių yra visuose Lietuvos rajonuose, esančiose skirtingose gamtinėse zonose, todėl duomenys atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas.

Apibendrinti 27 ūkių duomenys

Šiais metais į ŪADT Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro darbuotojos rinko 27 ūkių 2016 m. veiklos duomenis.

Analizuodami Plungės r. atrinktų respondentinių ūkių bendrą žemės plotą, matome, kad 2016 m. rajone vienas ūkis dirbo vidutiniškai 89,61 ha žemės, o 2015 m. Lietuvoje vidutiniškai vienas respondentas dirbo 42,40 ha žemės. Galime teikti, kad vidutinis Plungės r. ūkis didesnis už vidutinį Lietuvos ūkį.

Daugiausia respondentiniuose ūkiuose auginta miežių, avižų, kviečių, kvietrugių. Viename ūkyje 2016 m. auginti rapsai. Vis daugiau ūkininkų rinkosi auginti bulves.

Vyrauja gyvulininkystė

Plungės r. patenka į Žemaitijos zoną, kurioje vyrauja mažesnį našumą turintys žemės plotai, todėl šiame regione labiau išvystyti pienininkystės ūkiai. Melžiamos karvės 2016 m. laikytos 21 iš 27 respondentinių ūkių. Vidutiniškai po 26 karves. Primilžis iš vienos karvės 2016 m. – 5160 kg, o 2015 m. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose iš vienos karvės primelžta vidutiniškai 5040 kg. Galime pasidžiaugti, kad primilžiai pamažu didėja.

Ūkių ekonominiai rodikliai

Išanalizavus 2016 m. ūkių veiklos ekonominius rodiklius Plungės r., matyti, kad bendrosios produkcijos procentas pasiskirstė taip: augalininkystės pajamos sudarė 45,78 proc. (šalies vidurkis – 71 proc.), o gyvulininkystės – 54,22 proc. (šalies vidurkis – 26 proc.).

Pastovios ir kintamos sąnaudos Plungės r. respondentiniuose ūkiuose buvo daug didesnės nei vidutinės Lietuvoje 2015 m., atitinkamai 18752 Eur (vidutiniškai Lietuvoje – 8723 Eur) ir 32970 Eur (vidutiniškai Lietuvoje – 12190 Eur).

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, kiek turto ūkis įsigijęs nuosavomis lėšomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnis ūkio stabilumas. Vidutiniškai 2016 m. Plungės r. šis rodiklis siekė 86,40, o 2015 m. šis visų Lietuvos respondentinių ūkių rodiklis siekė vidutiniškai 83,55.

Bendrojo įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika. Plungės r. ši reikšmė siekė 0,14. Normalu, kai rodiklis 0,4–0,6.

Bendrasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Plungės r. šis rodiklis nėra geras – vidutiniškai -0,13. Normalu, kai šis rodiklis yra apie 1. Iš 27 respondentinių ūkių 12 pasiekė neigiamą rodiklį ir lėmė bendrą rajono būklę.

Turto apyvartumas rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Plungės r. 2016 m. šis rodiklis buvo 0,20. Lyginat su vidutiniu Lietuvoje 2015 m., nelabai skiriasi – 0,24. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas.

Subsidijų dalies pajamose rodiklis rodo, kiek gaunama parama svarbi ūkių ekonominiam gyvybingumui. Plungės r. respondentiniuose ūkiuose vidutiniškai 44,40 proc. visų pajamų sudarė gautos subsidijos, o Lietuvoje – 26,26 procento. Iš pakankamai aukšto rodiklio rajone matome, kad be gautų subsidijų ūkininkams dirbti būtų kur kas sunkiau, o kai kuriems iš viso neįmanoma.

Parengta pagal Plungės r. 2016 m. respondentinių ūkių analizę.

Informaciją parengė ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas Neringa Uselienė, tel.: (8 448) 72 245, 8 610  36 713