Telšių biuras

Kaip pas mus atvykti?

Sedos g. 6,
87112, Telšiai
Tel. (8 444) 78 747
Faks.(8 444) 78 747

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Rima Skiotienė Ekonomikos konsultantė (8 444) 78 747 8 612 30 602
Virginija Navickienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747 8 612 33 845
Marija Vitkienė Ekonomikos konsultantė (8 444) 78 747 8 618 86 517
Kristina Sukauskienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747 8 650 14 834
Kristina Galinauskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747
Simona Bražienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747
Antanas Mažeika Augalininkystės konsultantas (8 444) 78 747 8 612 02 739

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

KIEKVIENA DETALĖ SVARBI!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

    LŽŪKT Telšių rajono biure šiuo metu dirba konsultantai – Antanas Mažeika, Rima Skiotienė, Virginija Navickienė, Marija Vitkienė ir Kristina Galinauskaitė.

Tvarkoma apskaita

    Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Virginiją Navickienę, Mariją Vitkienę ir Kristiną Galinauskaitę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

     Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Rimą Skiotienę ir Mariją Vitkienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantas Antanas Mažeika žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Geriausia mūsų reklama – paslaugų kokybė“, – sako biuro konsultantai ir yra pasirengę Jums patarti.

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Simona Bražienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Telšių rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Ūkio apskaitos konsultantei Simonai Bražienei skambinkite tel.: (8 444) 78 747,8 699  77 236. Laukiame Telšių rajono biure!

LŽŪKT informacija

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Kristina Galinauskaitė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Telšių r. biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Ūkio apskaitos konsultantei Kristinai Galinauskaitei skambinkite tel. (8 444) 78 747. Laukiame Telšių rajono biure!

Telšių r. biuras – strateginių tikslų 2016 m. įgyvendinimo lyderis
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Strateginių LŽŪKT tikslų įgyvendinimo lyderiu 2016 m. tapo Telšių rajono biuro kolektyvas.

Telšių r. biuro ekonomikos konsultantė Marija Vitkienė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu.

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą. „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

Telšių rajono respondentinių ūkių 2016 metų duomenų analizė

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis šaltinis, kuris pateikia duomenis apie ūkininkų pajamas ir žemės ūkio gamybos efektyvumą. Todėl kiekviena ES valstybė privalo pagal tam tikrus reikalavimus pateikti informaciją į ŪADT.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantai dirba su ūkininkais, atrenka respondentinius ūkius pagal pateiktas rekomendacijas, tvarko ūkininkų respondentinių ūkių apskaitą, analizuoja duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą.

Telšių rajone 2016 m. atlikta 28 respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizė. Ūkininkų ūkiai buvo įvairaus ekonominio dydžio ir skirtingų ūkininkavimo tipų. Bendras respondentinių ūkių valdomas žemės plotas 2016 m. buvo 3125,63 hektaro. Didžiausias ūkis turėjo 581,71 ha žemės ūkio naudmenų, vertėsi pienine gyvulininkyste ir augalininkyste, o 14 ūkių vertėsi vien augalininkyste. Pienininkystės ūkiuose laikyta nuo 10 iki 100 melžiamų karvių.

Didžiausias pieno primilžis 2016 m. siekė 7924 kg iš vienos karvės. Vidutinis pieno primilžis iš karvės Telšių r. respondentiniuose ūkiuose buvo 4961 kg per metus.

Visuose ūkiuose auginti javai. Didžiausią jų plotų dalį sudarė žieminiai kviečiai. Jų vidutinis derlingumas – 5,26 t/ha. Žieminių kvietrugių vidutinis derlingumas buvo 3,86 t/ha, vasarinių miežių – 2,64 t/ha, avižų – 2,47 t/ha. Vienas iš augalininkystės ūkių buvo daržininkystės, turintis 177,06 ha žemės. Šiame respondentiniame ūkyje daugiausia auginta burokėlių.

Analizuotose ūkiuose gyvulininkystės bendroji produkcija sudarė 32 proc., o augalininkystės – 68 procentus. Didžioji dalis pagamintos augalininkystės produkcijos sunaudota pašarams.

Net 20 iš 28 analizuojamų ūkių dirbo nuostolingai, todėl be tiesioginių išmokų ir kitų kaimo plėtros programų paramos būtų sudėtinga išgyventi. Telšių rajono respondnetinių ūkių pajamų subsidijos 2016 m. sudarė vidutiniškai 42,8 proc. visų pajamų.

Telšių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė Virginija Navickienė,
tel.: (8 444) 78 747, 8 612  33 845