Telšių biuras

Kaip pas mus atvykti?

Sedos g. 6,
87112, Telšiai
Tel. (8 444) 78 747
Faks.(8 444) 78 747

Darbo laikas

Darbo dienomis – nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 13.00


Jus visada išklausys ir patars:

Biuro vadovė Rima Skiotienė Ekonomikos konsultantė (8 444) 78 747 8 612 30 602
Virginija Navickienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747 8 612 33 845
Marija Vitkienė Ekonomikos konsultantė (8 444) 78 747 8 618 86 517
Kristina Sukauskienė (Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai ) Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747 8 650 14 834
Kristina Galinauskaitė Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747
Simona Bražienė Ūkio apskaitos konsultantė (8 444) 78 747
Antanas Mažeika Augalininkystės konsultantas (8 444) 78 747 8 612 02 739

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių -

DIRBAME, KAD JUMS BŪTŲ LENGVIAU!

    Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus.

    LŽŪKT Telšių rajono biure šiuo metu dirba konsultantai – Antanas Mažeika, Gražina Šiaulienė, Rima Skiotienė, Virginija Navickienė, Marija Vitkienė ir Kristina Galinauskaitė.

Tvarkoma apskaita

    Dėl ūkio apskaitos ūkininkai gali kreiptis į Gražiną Šiaulienę, Virginiją Navickienę, Mariją Vitkienę ir Kristiną Galinauskaitę. Ūkininkams labai svarbu, kad jų duomenys būtų apsaugoti.   Galime juos nuraminti, visi ūkių apskaitos duomenys yra archyvuojami LŽŪKT interneto serveriuose, užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Į rajono biurą dėl apskaitos gali kreiptis ne tik stambius ūkius turintys, bet ir tie ūkininkai, kurių ūkiuose finansinių operacijų nėra daug, bet jie yra PVM mokėtojai, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
    Taip pat dėl apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis mažų ir vidutinių ūkių savininkai, užsiimantys ne žemės ūkio veikla.

Rengiami verslo planai ES paramai gauti

     Jei Jums reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą, kreipkitės į biuro konsultantes Rimą Skiotienę ir Mariją Vitkienę. Jos turi ES paramos projektų rengimo patirties, žino naujausius reikalavimus, kelia savo kvalifikaciją. Verslo planai yra rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.
    Konsultantė atliks ir ūkio veiklos ekonominę analizę, kuri labai reikalinga planuojant tolesnę ūkio veiklą, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias jos puses.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

    Augalininkystės konsultantas Antanas Mažeika žemdirbiams padės užsipildyti visus privalomus dokumentus – augalų apsaugos, trąšų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalus, pagelbės rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuos į kliento ūkį ir paims dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų duomenimis, ūkininkas galės subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Viena svarbiausių teikiamų paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų išmokoms ar administracinių nuobaudų.

„Geriausia mūsų reklama – paslaugų kokybė“, – sako biuro konsultantai ir yra pasirengę Jums patarti.

Jeigu Jus domina kitos Konsultavimo tarnybos paslaugos, kreipkitės į biuro vadovę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Simona Bražienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Telšių rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Ūkio apskaitos konsultantei Simonai Bražienei skambinkite tel.: (8 444) 78 747,8 699  77 236. Laukiame Telšių rajono biure!

LŽŪKT informacija

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuras plečia veiklą

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Atsižvelgiant į klientų poreikį, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Kristina Galinauskaitė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Telšių r. biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Ūkio apskaitos konsultantei Kristinai Galinauskaitei skambinkite tel. (8 444) 78 747. Laukiame Telšių rajono biure!

Telšių r. biuras – strateginių tikslų 2016 m. įgyvendinimo lyderis
2017-02-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) rajonų biurų vadovai rinkosi į mokymų centre „Agroakademija“ vykusį susirinkimą. Jame aptarti įstaigos struktūros pokyčiai, Konsultavimo tarnybos veiklos rezultatai ir 2017 m. strateginiai tikslai, biurų vadovų vaidmuo ir atsakomybė organizuojant biuro veiklą ir kiti aktualūs klausimai.

Susirinkime Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis dėkojo biurų vadovams, kurių komandos 2016 m. pasiekė geriausius rezultatus ir pelnė didžiausią klientų pasitikėjimą. Strateginių LŽŪKT tikslų įgyvendinimo lyderiu 2016 m. tapo Telšių rajono biuro kolektyvas.

Telšių r. biuro ekonomikos konsultantė Marija Vitkienė (viduryje) su regionų vadove Irena Butkiene ir direktoriumi Edvardu Makeliu.

Puikus vadovybės įvertinimas ir klientų pasitikėjimas – kiekvieno biuro konsultanto kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas.

Kalbėdamas susirinkime, direktorius Edvardas Makelis akcentavo įstaigos pokyčių svarbą. „Esame konsultavimo paslaugų ir mokymų versle. Turime išnaudodami savo unikalius gebėjimus teikti kompleksiškas, įvairiapusiškas, tęstines ir aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Esame tinklinė organizacija, todėl dėl modernios infrastruktūros turime galimybę veikti visoje Lietuvoje ir būti arti kliento. Mes inovatyviai teikiame ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologines paslaugas, konsultacijas ir organizuojame mokymus tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, miško savininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, visų pirma veikiančioms kaimo vietovėse. Tai darydami turime siekti didinti visų ūkių konkurencingumą, vystyti subalansuotą ir stabilų žemės ūkį, miškininkystę ir darnią kaimo plėtrą,“– sakė direktorius.

LŽŪKT informacija

 Telšių rajono respondentinių ūkių 2015 metų duomenų analizė

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis ES įrankis, skirtas kaupti duomenis apie ūkių pajamų lygį ir valdymo sprendimų efektyvumą. Į ŪADT renkami duomenys apie žemės panaudojimą, gyvulių skaičių, produktyvumą ir rūšis, augalų derlingumą, darbo sąnaudas ir kitus ekonominius rodiklius. ŪADT tinklui 2015 m. pateikti 28 Telšių rajono ūkių duomenys.

Telšių rajone tarp respondentinių tik 9 iš 28 apklaustųjų buvo augalininkystės ūkiai. Visi kiti – mišrūs, vyraujant gyvulininkystei. Tai lėmė, kad rajono žemės yra mažiau derlingos ir nepalankios ūkininkauti.

Telšių r. 2015 m. vienas respondentinis ūkis valdė vidutiniškai 107,21 ha, tai yra 15,75 ha mažiau, lyginant su 2014 m., ir 8,77 ha mažiau, palyginus su 2013 m. duomenimis.

1 lentelė. Vidutinis valdomas žemės plotas 2013–2015 m. Telšių r.

Gyvulininkystės situacija

Melžiamų karvių turėjo 18 iš 28 respondentinių ūkių. Vidutinis karvių skaičius 2015 m. pabaigoje – 35 karvės, 2014 m. – 44 karvės, 2013 m. – 35 karvės. Melžiamų karvių skaičius 2015 m. sumažėjo 20,45 proc., lyginant su 2014 m., o lyginant su 2013 m., išliko nepakitęs.

Vidutinis primilžis iš vienos karvės 2015 m. pasiekė 2014 m. Lietuvos vidurkį ir buvo 5,22 tonos. 2014–2013 m. laikotarpiu primilžis iš vienos karvės buvo atininkamai 6 t ir 5,34 tonos. 

1 pav. Vidutinis melžiamų karvių skaičius ir primilžis Telšių rajone 2015 m.

Populiariausi 2015 m. Telšių r. respondentiniuose ūkiuose išliko vasariniai miežiai. Juos augino 19 iš 28 respondentinių ūkių. Vienų augalų derlingumas 2015 m. buvo didesnis, lyginant su 2014 m., o kai kurių (avižų, žieminių kvietrugių ir žieminių kviečių) pasiekė 2014 m. vidutinį Lietuvos lygį, nors Telšių r. žemės yra mažiau derlingos.

2 lentelė. Telšių r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų derlingumas, t/ha

Veiklos efektyvumo rodikliai

Analizuojant respondentinių ūkių duomenis, apskaičiuojti ūkių veiklos efektyvumo rodikliai: kapitalo pakankamumas, bendrasis įsiskolinimas, bendrasis mokumas, grynasis pelningumas ir subsidijų dalis pajamose.
Vidutinis Telšių r. respondentinių ūkių kapitalo pakankamumas 2015 m. buvo 85,54 procento. Tai reiškia, kad ūkiai stabilūs ir 85,54 proc. viso kapitalo sudarė nuosavas ūkininkų turtas.

Bendrasis įsiskolinimas rodo, kiek 1 turto eurui tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo labiau skolos padengtos turtu. Vidutinis Telšių r. respondentinių ūkių rodiklis 2015 m. buvo 0,14.

Bendrasis mokumas rodo gebėjimą grąžinti skolas, suėjus jų mokėjimo terminui. Šis rodiklis 2015 m. buvo 32,31. Tai reiškia, kad rajono ūkiai gebėjo grąžinti skolas.

Grynasis pelningumas Telšių r. buvo 28 procentai. Tai rodo, kad 1 pardavimo eurui teko 0,28 ct grynojo pelno.

2 pav. Veiklos efektyvumo rodiklių vidurkis Telšių r. respondentiniuose ūkiuose, lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu

Subsidijų gamybai dalis pajamose Telšių r. respondentiniuose ūkiuose kasmet didėja. Subsidijos 2015 m. sudarė 39,31 proc. visų pajamų, 2014 m. – 32,89 proc., o 2013 m. – 35,61 procento. Vertinant šį rodiklį, galima daryti išvadą, kad subsidijos ūkio ekonominiam gyvybingumui labai svarbios. Be jų ūkiai neveiktų pelningai.

Telšių r. biuro ekonomikos konsultantė Ramunė Berankytė,
tel. (8 444) 78 747