Elektroninės paslaugos

IKMIS

Prisijungę prie sistemos IKMIS, lankytojai operatyviai informuojami apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose šalies rajonuose.

Šioje sistemoje skelbiami augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus.

Suteikiama galimybė interaktyviu būdu konsultuotis su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo.

Kita svarbi sistemos sritis – ūkininkų, žemės ūkio konsultantų mokymų nuotoliniu būdu sistema, jų akreditacija ir pažymėjimų išdavimas. Informacinėje sistemoje suteikiama galimybė gilinti žinias pagal daugiau nei 10 mokymų programų.

Ūkio valdymo programa „e-GEBA“

Ūkio valdymo programoje kaupiami ūkio duomenys, planuojama ūkio veikla, valdomos turimos atsargos, atliekama palyginamoji analizė, vertinimi ūkio veiklos rezultatai, rengiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms. Automatiškai gaunami ūkio duomenys iš išorinių duomenų valdytojų (NMA, ŽŪIKVC ir t. t.).