Laboratoriniai tyrimai

Laboratorijoje tiriami visi klientų ūkiuose paimti dirvožemio, taip pat vandens, nuotekų, mėšlo ir kiti ėminiai.

Laboratorijoje tiriama medžiaga nevienalytė, todėl pirminio ėminio turi būti daugiau, negu reikia analizei.

Ėminiai į laboratoriją pristatomi su užpildyta užsakymo forma. Užsakyme turi atsispindėti visa užsakovui reikalinga informacija apie ėminį. Kiekvienas ėminys turi turėti identifikavimo numerį. Užrašai turi būti aiškiai įskaitomi. Atlikus užsakytas analizes, užsakovui atiduodamas tyrimų rezultatų protokolas.

Pastaba. Užsakovas turi pateikti visą reikalingą informaciją sąskaitai išrašyti.

Reikalingas ėminio kiekis

  • dirvožemio – 0,5 kg;
  • mėšlo – 0,5 kg;
  • srutų – 0,5 l;
  • nuotekų (priklausimai nuo užsakomų analizių skaičiaus) – 1–1,5 l;
  • paviršinio, gruntinio vandens (priklausimai nuo užsakomų analizių skaičiaus) – 1,5–2,0 litro.

Dirvožemio ėminys

Dirvožemio ėminys laboratorijai paruošiamas iš jungtinių ėminių, labai gerai sumaišius, sandariai uždarytoje taroje.

Identifikavimo numeris neturi turėti sąlyčio su analizuojamu dirvožemiu.

Svarbiausios makrokomponentinės cheminės analizės dirvožemyje – judrusis fosforas ir judrusis  kalis, pH, humusas, mineralinis azotas.

Vandens ėminys

Vandens ėminiai pristatomi švarioje plastikinėje ar stiklinėje taroje, kuri pažymėta identifikavimo numeriu.

Riebalams nustatyti mėginys turi būti pristatomas atskirame inde.

Pastaba. Dėl nestandartinių užsakymų pristatymo, kiekio iš anksto derinti su laboratorija.

Nuotekų, paviršinio vandens mėginių paėmimo protokolo forma

Dirvožemio mėginių paėmimo protokolo forma

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 682 38 503; el. paštu lina.smakoviene@lzukt.lt