Brėžiamos ES kaimo politikos gairės

2017-10-11 10:45:48

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis išvyko į Lisaboną (Portugalija) atstovauti Lietuvai ir LŽŪKT renginiuose, kuriuose numatomos ES kaimo politikos gairės, susijusios su agroinovacijomis.

Spalio 11–12 d. dr. Edvardas Makelis dalyvauja Portugalijos Vyriausybės, Europos Komisijos ir Europos kaimo plėtros tinklo organizuojamame aukščiausio lygio susitikime, kurio tikslas – didinti kaimo žmonių sąmoningumą ir tikėjimą agroinovacijomis, atkreipiant dėmesį į skaitmeninių inovacijų privalumus. Taip pat dalyvauja diskusijose dėl žemės ūkio inovacijų rėmimo Kaimo plėtros programų lėšomis, numatant inovacijų plėtros politikos gaires po 2020 metų.

Organizatoriai informuoja, kad renginyje dalyvauja daugiau kaip 500 dalyvių: ūkininkų, mokslininkų, kaimo plėtros institucijų atstovų, konsultantų, kaimo verslininkų iš įvairių Europos šalių.

Spalio 13 d. dr. Edvardas Makelis, kaip ekspertas nuo LŽŪKT, dalyvaus Europos Komisijos organizuojamame Europos inovacijų partnerysčių darbo grupės posėdyje. Jame didžiausias dėmesys bus skirtas inovacijų diegimui, ypač tiksliosios skaitmeninės žemdirbystės srityje. Taip pat bus planuojami su tuo susieti renginiai Europos mastu, kuriuos numatoma organizuoti 2018 metais.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos tikslai bus numatomi atsižvelgiant į ateities žemės ūkio politikos gaires.

Daugiau informacijos čia.

LŽŪKT informacija