Gilinamasi į darbuotojų saugos ir sveikatos deklaravimo procesą

2013-11-27 14:42:25

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) specialistai ne tik konsultuoja žemdirbius darbų saugos klausimais, bet atsižvelgdami į ūkio specifiką, naudojamą techniką, darbuotojų specialybes ir jų atliekamus darbus instruktuoja, rengia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus bei  organizuoja darbų saugos mokymus.

Norėdami profesionaliai atlikti minėtas paslaugas, specialistai ir konsultantai nuolat seka su darbų sauga susijusią informaciją ir reaguoja į atsiradusius naujus teisinius reikalavimus.

Šiuo metu aktualu išsiaiškinti, kaip atliekant privalomą darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimą užpildyti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) parengtą klausimyną. Jį užpildyti ir nusiųsti VDI turės visi Lietuvoje registruoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą ir turi samdomų darbuotojų,  tarp jų ir LŽŪKT klientai – ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kt.

LŽŪKT prašymu lapkričio 25 dieną Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje lankėsi ir  pranešimus skaitė Valstybinės darbo inspekcijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas, Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vedėjo pavaduotojas Juozas Jucevičius ir Techninės saugos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Vincas Čenkus.

LŽŪKT informacija