Apibendrinta ŪADT projekto veikla

2013-11-29 07:07:11

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) rajonų biurų ūkio apskaitos ir ekonomikos  konsultantai kasmet renkasi aptarti, kaip pavyko atlikti vieną iš svarbiausių jiems patikėtų darbų – surinkti duomenis į Europos Sąjungos ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT).

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre „Agroakademija“ vykusiame seminare drauge su Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto (LAEI) specialistais aptarta LŽŪKT veikla įgyvendinant ŪADT projektą, respondentinių ūkių duomenų pateikimo už 2012 apskaitos metus rezultatai. Nagrinėti ūkių veiklos analizės teikiamų duomenų iš apskaitos probleminiai aspektai.

LŽŪKT rajonų biurų konsultantai supažindinti su naujovėmis. Jie sužinojo, kaip respondentinių ūkių anketoje ir šablone reikės pateikti 2013 apskaitos metų duomenis, kokia bus ŪADT sistema nuo 2014 apskaitos metų. Be to, konsultantai dalijosi darbo patirtimi, įgyta pildant respondentinių ūkių anketas. Aptartos ir tiesioginio darbo – ūkių apskaitos paslaugos teikimo 2013 m. ir 2014 m. naujovės.

Už 2012 apskaitos metus 2013 metais LAEI pateiktos 1303 respondentinių ūkių anketos, kurias pildė 168 LŽŪKT ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantai. Jie parengė 40 informacinių lapelių, parašė 5 straipsnius, kuriuose supažindino su apibendrintais visų Lietuvos rajonų respondentinių ūkių veiklos duomenimis. Šią informaciją kiekvienas besidomintis gali rasti informaciniame portale www.agroakademija.lt, LŽŪKT tinklapyje www.lzukt.lt. Be to, informaciniai lapeliai siunčiami į kiekvieną seniūniją ir žemės ūkio skyrių.
 

LŽŪKT informacija