Naujos darbuotojos LŽŪKT Tauragės rajono biure

2018-02-12 09:04:47

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau 25 metus Lietuvos žemdirbiams teikia ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuoja įvairius mokymus. Visų žemės ūkio sričių konsultantai paslaugas teikia kiekviename šalies rajone ir kai kuriose savivaldybėse.

Nauja ūkio apskaitos konsultantė

Atsižvelgiant į klientų poreikį, LŽŪKT Tauragės rajono biuro kolektyvą papildė nauja darbuotoja – ūkio apskaitos konsultantė Monika Mukauskienė.

Ūkio apskaitos konsultantė sutvarkys ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, taip pat apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudarys pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengs dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuos samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padės tinkamai su jais atsiskaityti. Naudojantis konsultantės paslaugomis, pavyks išvengti brangiai kainuojančių klaidų, susijusių su mokesčių mokėjimu.

Ūkio apskaitos konsultantei Monikai Mukauskienei skambinkite tel.: 8 446) 72 377, 8 655 56578.

Nauja augalininkystės konsultantė

Biure pradėjo dirbti nauja augalininkystės konsultantė Sonata Naugžemienė. Ji pasirengusi konsultuoti ūkininkus augalininkystės klausimais. Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo plano konkretiems pasėliams sudarymas pagal dirvožemio tyrimų rezultatus, pasėlių vertinimas augalų vegetacijos metu – jos darbo sritys. Taip pat konsultantė padės užpildyti dokumentus, kurie privalomi visos augalų vegetacijos metu, planuojant kurti ekologinį ūkį.

Augalininkystės konsultantei Sonatai Naugžemienei skambinkite tel. (8 446) 72 377, 8 630 90 452.

Atsakingai dirbanti LŽŪKT Tauragės rajono biuro komanda visada pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, padėti įsisavinti ES paramos lėšas. Biuras įsikūręs adresu Stoties g. 15, Tauragė. Laukiame Tauragės rajono biure!

LŽŪKT informacija