Sėkme apvainikuoti du Šakių rajono biuro dešimtmečiai

2013-12-03 11:55:23

Lapkričio 29 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Šakių rajono biuro kolektyvas pakvietė klientus, bendradarbiaujančių organizacijų atstovus  į  savo veiklos dvidešimtmečio šventę. Ji sutapo ir su biuro įkurtuvėmis ir dar viena puikia žinia – biuro vadovė Aušrelė Pukinskienė apdovanota  ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“.

LŽŪKT Šakių rajono biure surengtoje spaudos konferencijoje trumpai apžvelgta du dešimtmečius trunkanti biuro veikla. Šakių  rajono biuras buvo įsteigtas 1993 m. gruodžio 14 dieną. Pirmasis neetatinis darbuotojas buvo Algimantas Špucis, vėliau biure pradėjo dirbti trys darbuotojai, biurui vadovavo Algimantas Aušiūra. Dabar konsultavimo biure darbuojasi 9 konsultantės, teikiančios įvairias paslaugas rajono ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms. Šiemet konsultavimo paslaugų teikimo sutartis jos pasirašė su 200 klientų.

„Galime pasidžiaugti, kad tarp LŽŪKT klientų mūsų rajono žemdirbiai pagal turto apskaitą yra turtingiausi. Biure tvarkančių ūkio apskaitą klientų turtas – daugiau kaip 250 mln. Lt, o jų deklaruotų pasėlių plotas – apie 30000 ha, arba 30 proc. rajono deklaruotų pasėlių“,–  savo klientais džiaugėsi  Aušrelė  Pukinskienė.
Biuro konsultantės ne tik tvarko ūkininkų ūkio buhalterinę apskaitą. Biure teikiamos kvalifikuotos konsultacijos ir paslaugos ūkio apskaitos, ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, darbų saugos, Europos Sąjungos paramos reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

Dvidešimtmetis prabėgo greitai. Jis buvo didelių permainų klientų, tuo pačiu ir LŽŪKT Šakių rajono biuro konsultantų gyvenime:  nuo švietėjiškos veiklos iki kompiuterinės ūkio valdymo programos „e-GEBA“ ir karvių melžimo robotų, nuo Žalios apskaitos knygos iki nuotolinės ūkio apskaitos tvarkymo programos.
„Darbo pradžioje tikrai negalvojome, kad sulauksime tokios dienos ir šventės, kurioje bus tiek daug garbių svečių, labai lauktų klientų“, – sakė biuro vadovė Aušrelė Pukinskienė. Ji pasidžiaugė, kad šiuo metu į biurą atėjo jau antroji ūkininkų karta. Net  25 proc. jaunuolių atvedė biuro klientai – jų tėvai.

Dėkota už profesionalumą ir bendradarbiavimą

Šventėje dalyvavusi  LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Giedrė Butkienė pabrėžė, kad Šakių rajono biuras jau ne vienus metus  yra vienas geriausiai dirbančių biurų Lietuvoje. Konsultantės niekam neužleidžia vietos geriausiųjų penketuke. Tad neatsitiktinai ordinas „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“  įteiktas ilgametei biuro vadovei, ekonomistei Aušrelei Pukinskienei.

Į Zyplių dvarą susirinkę ištikimi Šakių biuro klientai ir bičiuliai šventės proga negailėjo padėkos žodžių konsultantėms. Jos apdovanotos LŽŪKT direktoriaus  Edvardo Makelio, Šakių rajono savivaldybės mero Juozo Bertašiaus, Lietuvos ūkininkų sąjungos Šakių skyriaus pirmininko Rimanto Valiuko padėkos raštais.

Šventėje dalyvavęs LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys pasidžiaugė, kad biuro konsultantės dirbdamos itin atsakingą ir reikalingą darbą naudojasi pačiomis naujausiomis ir moderniausiomis informacinėmis technologijomis.

Konsultantes sveikino Zanavykų bankelio valdybos narys Vidmantas Muraška, Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės vadovas Petras Puskunigis, atstovaujantis Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai ir kiti svečiai.

Biuro vadovė Aušrelė Pukinskienė (kairėje) džiaugiasi, kad pirmoji biuro klientė Vida Ona Balkojienė į renginį atvyko su anūku Mantu, kuris studijuoja ASU. Jis – jau trečiosios biuro klientų kartos atsovas.“

Šakių rajono biuro vadovė Aušrelė Pukinskienė ir LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Giedrė Butkienė atsako į žurnalistų klausimus. 

Šakių rajono biuro konsultantės iš kairės: Modesta Kirvaitienė, Asta Kirvaitytė, Inga Bieliūnaitė, Aušra Baukuvienė, Aušrelė Pukinskienė, Irena Stasė Zakarkienė, Rimanta Sakalauskienė, Daiva Dražbienė, Vilija Daniliauskienė.

Gausus būrys šventės dalyvių – biuro klientų ir bendražygių.

Šventinis trio – ūkininkas  Zigmas Balnius su dukromis Rūta ir Paulina.

LŽŪKT informacija