Išsiųsti linkėjimai Lietuvai

2018-03-12 08:27:32

 Artėjant Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, LŽŪKT komanda išsiuntė linkėjimus Lietuvai. Jie buvo užrašyti Vasario 16 d. švenčiant Lietuvos valstybingumo 100-mečio šventę. Lietuvai linkėta vienybės, susiklausymo, bendrystės, pakantumo, vaikų, ją mylinčių žmonių, verslumo, pilnų aruodų, besišypsančių žmonių, taikos, sutarimo, gerovės ir kt. Dažniausiai linkėta vienybės. Nuoširdžiai sugiedota Tautiška giesmė –  pakilus himnas vardan visų vienybės, šviesos, tiesos ir meilės Lietuvai. 

LŽŪKT informacija