Aptarta mokslo ir informacijos svarba priimant agronominius sprendimus

2013-12-05 06:28:00

Lietuvos mokslų akademijoje vyko Lietuvos agronomų sąjungos valdybos posėdis. Jo iniciatorius – Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų skyriaus pirmininkas, profesorius Zenonas Dabkevičius. Jis supažindino agronomus su Mokslo akademijos ir Žemės ūkio ir miškų skyriaus veikla.

Posėdyje dalyvavę agronomai diskutavo apie agronominio mokslo plėtrą Lietuvoje, išklausė LŽŪKT Augalininkystės skyriaus vadovės Dijanos Ruzgienės pranešimą apie duomenų ir informacijos svarbą priimant agronominius sprendimus.

Posėdžio akimirka. Iš kairės agronomai: profesorius Leonas Kadžiulis, LŽŪKT Vidaus audito skyriaus vadovė Ona Račkienė, Biržų r. ūkininkas Kęstutis Armonas, LAS pirmininkė, LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Giedrė Butkienė, LAMMC direktorius, profesorius Zenonas Dabkevičius.

 Posėdžio dalyviai.

LAS informacija