Baltijos valstybių seminaro dalyvių akiratyje – ŪADT pokyčiai per 20 metų

2018-05-10 07:45:53

LŽŪKT centrinėje buveinėje vyko praktinis Baltijos valstybių seminaras „ŪADT Baltijos šalyse – nuo 20 metų eskizų į modernias sistemas“.

Seminare savo šalių Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistemas pristatė Žemės ūkio konsultavimo tarnybų ir Agrarinės ekonomikos institutų specialistai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Aptarta šalių bendroji žemės ūkio politika, ŪADT sistemų pokyčiai per du veiklos dešimtmečius, kalbėta apie duomenų srautus ir jų bazes, programinę įrangą ir kt. Daugiau dėmesio skirta klausimams dėl žemės ūkio bendrovių įtraukimo į ŪADT tyrimą, šio tinklo duomenų naudojimo mokslinių tyrimų tikslais, diskutuota kitais aktualiais klausimais.
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių veiklos rezultatų tyrimo skyriaus tyrėja Rima Daunytė sakė, kad tokie susitikimai vyksta ne pirmą kartą. „Mums svarbu dalintis patirtimi, vieniems iš kitų mokytis. Kiekvienos šalies ŪADT sistemos skirtingos, o tikslas vienas – į ES ŪADT laiku pateikti tinkamus respondentinių ūkių duomenis. Vis dar yra kur tobulėti, o iš praktikų mokytis geriausia“.  

 

Seminaro dalyviai prie LŽŪKT centrinės buveinės pastato

LŽŪKT konsultantai pildo respondentinių ūkių anketas

Duomenų surinkimas ir pateikiamas į Lietuvos ŪADT sistemą – vienas iš svarbių LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus ir apskaitą tvarkančių konsultantų darbų. Pasak Ūkio apskaitos skyriaus vadovės Zitos Sinickienės, per 20 metų Lietuvos ŪADT sistema labai patobulėjo. Daug reikalingų duomenų gaunama automatiškai, taupomas konsultantų darbo laikas, mažiau klystama.
Ūkio apskaitos skyriaus vyriausioji ūkio apskaitos specialistė Lina Minkevičienė sakė, kad šiais metais pagal ES pateiktą ūkių tipologiją visuose Lietuvos rajonuose atrinkti 1300 respondentinių ūkininkų ūkių, kurie sutiko teikti duomenis į ŪADT. Jų anketas pildys 206 LŽŪKT konsultantai. Šiuo metu jau užpildyta 990 respondentinių ūkių anketų.

Lankėsi daržininkystės ūkyje

Seminaro dalyviai vyko į Plikių kaime (Raseinių r.) įsikūrusį Vaido Nagreckio daržininkystės ūkį. Stebėjo pirmojo derliaus nuėmimo, salotų sodinimo procesą. Ūkininkas teikia duomenis į ŪADT, jo ūkio apskaita tvarkoma LŽŪKT Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų biure. 

Vaido Nagreckio daržininkystės ūkyje

LŽŪKT Tiksliojo ūkininkavimo biuro specialistė Lina Juknienė teikia Vaidui Nagreckiui ūkio buhalterinės apskaitos paslaugą

 

LŽŪKT informacija