Patirtimi dalintasi su Makedonijos žemės ūkio specialistais

2013-12-06 06:46:49

Gruodžio 5 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje lankėsi Makedonijos žemės ūkio, miškininkystės ir vandens ūkio ministerijos atstovai – ministro patarėjai Perica Ivanoski, Margarita Deleva ir Draganco Stojcev.

Pagrindinis makedonų vizito tikslas Lietuvoje – dvišalio bendradarbiavimo perspektyvos, ypatingai akcentuojant mūsų šalies pagalbą Makedonijai  fitosanitarijos ir veterinarijos srityse. Glaudus bendradarbiavimas su Makedonija užsimezgė 2012 m., pasirašius Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Makedonijos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir vandens ūkio ministerijos Protokolą dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje ir susijusiuose sektoriuose, kurio pagrindu sudarytas priežiūros komitetas bei kiekvienais metais rengiamas veiklos planas.

LR žemės ūkio ministerija, siekdama svečius kuo plačiau supažindinti su šalies žemės ūkio sektoriumi, organizavo susitikimus su Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomene, Konsultavimo tarnybos vadovybe ir specialistais, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto atstovais, UAB „Dotnuvos eksperimentinio ūkio“ vadovu bei darbuotojais.

Konsultavimo tarnybos struktūrą ir valdymo sistemą, paslaugų spektrą žemdirbiams, diegiamas inovatyvias IT žemės ūkio programas pristatė LŽŪKT direktorius dr. E. Makelis ir direktoriaus pavaduotojas R. Petraitis. Susitikimo metu Makedonijos atstovai labiausiai domėjosi Lietuvos žemdirbių konsultavimo sistema, konsultavimo metodais.

P. Ivanoski sakė, kad Makedonijoje taip pat bandoma kurti patikimą žemdirbių konsultavimo sistemą. Šalyje jau veikia apie 150 konsultantų tinklas, kuris tiesiogiai priklauso žemės ūkio ministerijai, tačiau dar reikia įdėti nemažai pastangų, kad jis funkcionuotų sklandžiai. Anot svečio, apsilankymo Konsultavimo tarnyboje metu jis sužinojo daug vertingos informacijos, kuria būtinai pasidalins su savo kolegomis, dirbančiais žemdirbių konsultavimo srityje.

Vizito Akademijoje (Kėdainių r.) metu apsilankyta ir Žemdirbystės institute. Svečiai supažindinti su įstaigos veikla, moksliniais tyrimais, apžiūrėtos modernios tyrimų laboratorijos.

Vykta ir į UAB „Dotnuvos eksperimentinis ūkis“. Įmonės direktorius A. Turskis makedonus supažindino su ūkio veikla, parodė mėsos ir pieno perdirbimo cechus, gyvulių fermas, pasakojo apie vykdomus projektus bei ateities plėtros perspektyvas.

Svečiai supažindinami su LŽŪKT veikla.

Žemdirbystės instituto laboratorijoje.

Diskusija eksperimentiniame ūkyje.

LŽŪKT ir ŽŪM inf.