Planuojantiems pokyčius ukrainiečiams svarbi LŽŪKT patirtis

2018-06-13 05:31:32

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymo (LŽŪKT) centre „Agroakademija“ lankėsi specialistai iš Ukrainos valstybinės augalininkystės tarnybos. Stažuotės tikslas – sužinoti, kaip Lietuvoje organizuojama veikla, susijusi su augalų apsauga.

Ukrainoje kol kas nėra ūkininkus konsultuojančios tarnybos, o Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai yra ir ūkininkų patarėjai dėl augalų apsaugos produktų naudojimo pasėliuose, ir jų tikrintojai. Suprantama, kad reikia sprendimų, padėsiančių šaliai keisti situaciją.

Nuo LŽŪKT įkūrimo iki inovacijų

Svečius domino LŽŪKT patirtis įvairiausiais klausimais: įstaigos kūrimosi procesas, augalininkystės konsultantų veiklos sritys, jų kvalifikacijos tobulinimas, ekologinių ūkių konsultavimas ir paslaugos, augalų apsaugos kursų organizavimas ir kt. Į juos atsakė LŽŪKT Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė.
Didelio susidomėjimo sulaukė LŽŪKT sukurta elektroninių paslaugų sistema IKMIS, kurios galimybes pristatė Vilniaus rajono biuro vadovė, augalininkystės konsultantė Teresa Gerdvilienė. Svečiai domėjosi, kaip konsultantai atlieka pasėlių stebėjimus ūkininkų ūkiuose, informuoja apie kenkėjų ir ligų plitimą, kaip į sistemą patenka informacija apie registruotus augalų apsaugos produktus ir kt., taip pat patys išbandė IKMIS galimybes.

Akcentuotas IKMIS unikalumas

Pasak ukrainiečius lydėjusios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistės Lidijos Necajevos, LŽŪKT sukurta sistema IKMIS, kurioje skelbiami su meteorologinėmis stotelėmis susieti duomenys apie kenksmingų organizmų plitimą, informuojama apie augalų apsaugos produktų naudojimą, integruotą augalų apsaugą, skelbiami ūkininkaujantiems reikalingi katalogai, yra gerai apgalvota, unikali, informatyvi, įgijusi valstybinį statusą, todėl labai svarbu buvo su ja supažindinti pokyčius planuojančius Ukrainos specialistus.

Pagalba teikiama įgyvendinant ES projektą

Ukrainiečių stažuotė Lietuvoje – viena iš ES finansuojamo projekto „Pagalba Ukrainai priartinant teisinį reikalavimą prie ES augalų apsaugos produktų ir augalų sveikatos teisinės bazės, stiprinant susijusias patikras ir laboratorines paslaugas“ veiklos dalių. Įgyvendinant šį projektą, pagalbą teikia ekspertai iš Latvijos, Lietuvos ir Vokietijos. Lietuvoje už projekto įgyvendinimą atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.Svečiai sutikti LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“LŽŪKT veiklą pristato Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė

Sistemą IKMIS pristatyti ruošiasi Vilniaus r. biuro vadovė, augalininkystės konsultantė Teresa GerdvilienėAtidūs susitikimo dalyviai

LŽŪKT informacija