Surėmę pečius dėl Ventos ir Lielupės

2014-01-22 13:27:55

Lietuvos aplinkos apsaugos politikos centras, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), Latvijos žemės ūkio konsultavimo ir mokymo centras ir Latvijos universiteto biologijos institutas įgyvendina projektą, kurio tikslas – imtis bendrų aplinkos apsaugos veiksmų siekiant mažinti Lielupės ir Ventos upių užterštumą, kurį sukelia žemės ūkio veikla.  Šiuo metu planuojama moksliškai pagrįsta šalia minėtų upių gyvenančių ir dirbančių ūkininkų apklausa.

Bendrojoje vandens politikos direktyvoje 2000/60/EB nustatyta, jog vandens ištekliai turi būti valdomi upių baseinų rajonuose. 2010 m. buvo parengtas Upių baseinų rajono valdymo planas. Jame numatyti veiksmai, kuriuos per šešerius metus turi atlikti Latvija ir Lietuva, siekdamos sumažinti Lielupės ir Ventos upių baseinų taršą. Nežiūrint į tai, dar yra neišspręstų klausimų. Kai kuriuos iš jų numatyta išspręsti projekto metu.

LŽŪKT centrinėje buveinėje (Akademija, Kėdainių r.) vykusiame projekto dalyvių susitikime didžiausias dėmesys skirtas ūkininkų apklausos tobulinimui. Šiuo metu jau apklausta po 50 ūkininkų Latvijoje ir Lietuvoje. Aptariant anketų duomenis, svarstyta, ką dar reikėtų patobulinti. Pataisius ir papildžius anketą, bus apklausti dar po 300 šalia Ventos ir Lielupės ūkininkaujančių kiekvienos šalies ūkininkų. Organizuojant apklausą,  pirmiausiai siekiama išsiaiškinti ūkininkų požiūrį į vandens taršą ir jos mažinimo priemonių efektyvumą.

Susitikime (iš kairės) Dijana Ruzgienė, Dalia Pociuvienė, Renata Giedrikienė, Vilma Živatkauskienė, Laura Kirsanova,  Oskars Balodis, Nita Cielava ir Ilze Skudra.

Pasak projekto veikloje dalyvaujančių LŽŪKT specialisčių Dijanos Ruzgienės, Kristinos Narvidienės ir Vilmos Živatkauskienės, surinkus duomenis,  atlikus biologinių rodiklių testus ir žinant šalia upių ūkinę veiklą vykdančių ūkininkų požiūrį į vandens taršą, bus galima veiksmingiau spręsti problemas.

LŽŪKT informacija