Skaitė gamtos raštą

2014-01-27 14:28:55

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) centrinę buveinę papuošė nauja fotografijų paroda. Paskaityti fotoaparatu užfiksuoto gamtos rašto pakvietė skirtingo amžiaus ir savito meninio braižo Kėdainių krašto fotografai Milda Augustaitytė, Saimonas Mureika, Aistė Čerenkovienė ir Vaidas Juška.

Savo mokinių ir kolegės Aistės Čerenkovienės  darbus apibūdinęs LŽŪKT Komunikacijos skyriuje dirbantis fotografas Vaidas Juška sakė, kad visi kūrėjai ieško originalaus savitumo. Jų bandymai savaip pasižiūrėti į supančią aplinką ne kartą yra gerai įvertinti įvairiose parodose, konkursuose.

 Vaidas Juška supažindina su savo meninėmis įžvalgomis.

Diskutuota apie tai, kad menas visada sukelia minčių ir galimybę interpretuoti.

LŽŪKT informacija