Suomijos ūkininkai domėjosi Lietuvos pieno ūkiais

2014-02-14 08:03:43

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą (LŽŪKT) ir Suomijos žemės ūkio konsultavimo centrų asociaciją Proagrija bendradarbiavimo ryšiai sieja jau daugelį metų. LŽŪKT specialistai ir rajonų biurų konsultantai ne kartą lankėsi Suomijos ūkininkų ūkiuose, domėjosi, kaip dirba šios šalies žemės ūkio konsultantai. Šį kartą Suomijos ūkininkai ir konsultantai atvyko į Lietuvą. Jiems buvo įdomu sužinoti, kaip Lietuvoje vyksta žemės ūkio procesai, kaip sekasi konsultantams  ir ūkininkams.

Susitikimas prasidėjo Konsultavimo tarnybos mokymų centre „Agroakademija“. Šio centro ir LŽŪKT veiklą svečiams pristatė direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis ir Mokymų skyriaus vadovė Ingrida Babenskienė. Bendraujant atsakyta į svečius dominančius  klausimus apie deklaruojamą  žemę, ūkių dydžius, pieno gamybos  ir eksporto tendencijas, ūkiams teikiamą paramą ir kt.

Svečiai apsilankė Aleksandro Stulginskio universitete įsikūrusiame LŽŪKT Kauno rajono biure. Juos pasitikusi biuro vadovė Jadvyga Ditkevičienė džiaugėsi biuro konsultantų darbo sąlygomis, dalykišku ir nuoširdžiu bendravimu su klientais.

 Kauno rajono biuro vadovė Jadvyga Ditkevičienė kviečia svečius užeiti į biurą.

Pristatoma LŽŪKT veikla.

Ūkiuose
Svečiams buvo suteikta galimybė apsilankyti keturiuose  skirtinguose  ūkiuose. Pirmasis iš jų – Dotnuvos eksperimentinis ūkis (Kėdainių r.). Suomiai pamatė nepriekaištingai sutvarkytą Valinavos kompleksą, jo tvartuose maistingą pašarą ramiai rupšnojančius juodmargius buliukus ir aubrakų veislės žindenes telyčias. Svečiai labai domėjosi mėsos ir pieno perdirbimu, mat ūkis prekiauja gyvulių mėsa ir pagamintu natūraliu jogurtu.

ASU mokomajame ūkyje suomių delegaciją pasitiko inžinierius mechanikas Kęstutis Sirtautas ir  zootechnikė Dalė Genienė. Juos pristatydama Jadvyga Ditkevičienė akcentavo, kad LŽŪKT Kauno rajono biuras su šiuo ūkiu yra sudaręs neterminuotą bendradarbiavimo sutartį  ir  glaudžiai dirba kartu.

Ūkyje šiuo metu laikoma per 400 galvijų, iš jų 154 melžiamos karvės. Jos produktyvios. Iš karvės per metus primelžiama vidutiniškai per 6 t pieno. Akcentuota, kad pienas kokybiškas. Ūkis jį parduoda ne tik stambiesiems pieno perdirbėjams, bet ir vykdo mažmeninę žaliavinio pieno prekybą Kauno mieste. Suomiai apipylė ūkio specialistus klausimais. Juos domino bandos šėrimo, karvių melžimo procesas, sėklinimas, gyvulių stebėjimas, mėšlo šalinimas, ūkio pelningumas.

 Fiksuojami ASU mokomojo ūkio pasiekimai.

Ūkininkų Romualdo ir Danutės Starevičių ūkyje, įsikūrusiame  Didvyrių kaime, Raudondvario seniūnijoje (Kauno r.) svečiai sužinojo ūkio kūrimosi ir plėtros istoriją. Jadvyga Ditkevičienė, pristatydama savo biuro klientus, akcentavo, kad tvartą, kuriame laikoma karvių banda, projektavo pats Romualdas. Suomius domino, ar žada ūkininkauti Romualdo ir Danutės vaikai. Ūkininkai sakė, kad tikisi, jog šiuo metu žemės ūkio mokslus studijuojančios atžalos perims jų sukurtą verslą.

Romualdo ir Danutės Starevičių (dešinėje) ūkyje.

Kolegas iš Suomijos svetingai priėmė Ričardas Maldutis,  ūkininkaujantis Vosiškių kaime, Babtų seniūnijoje (Kauno r.). Ne kartą tituluotas kaip vienas iš geriausių Kauno rajono ūkininkų, augalininkyste besiverčiantis Ričardas džiaugėsi ūkio pasiekimais – įsigyta moderniausia technika, sklandžiai vyksta darbai, verslas pelningas. „Svarbu, kad būtų kam tęsti pradėtus darbus,“ – sakė Ričardas, visas viltis kreipdamas į sūnų, kuris, pasak ūkininko, nesibodi žemės ūkio darbų.

 Jadvyga Ditkevičienė pasidžiaugė biuro kliento Ričardo Maldučio (centre) verslo rezultatais.

 Diskusija ūkininko Ričardo Maldučio ūkyje.

Su kolegomis iš Suomijos žemės ūkio konsultavimo centrų asociacijos Proagrija diskutuoja direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis ir Gyvulininkystės skyriaus vadovė Daiva Gurauskienė (dešinėje).

Atsisveikindami suomiai dėkojo LŽŪKT direktoriaus pavaduotojui Rimtautui Petraičiui  už galimybę pamatyti, sužinoti  ir palyginti.

LŽŪKT informacija