Atnaujinama duomenų į ŪADT teikimo sistema

2014-03-03 06:42:07

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) bendradarbiauja rinkdami ir sistemindami duomenis, reikalingus ES Ūkių apskaitos duomenų tinklui (ŪADT).
LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ vykusiame susitikime aptarti klausimai, susiję su duomenų, kuriuos reikia pateikti į ŪADT, formato, pildymo ir perdavimo pasikeitimais. Diskutuojant numatyta, kaip bus atliekami su pokyčiais susiję programavimo ir kiti reikalingi darbai.

Susitikime akcentuota, kad pasikeitimus inicijavo Europos Komisija, atsižvelgdama į žemės ūkio politikos pokyčius, atsiradusius nuo 2009 m. ES Tarybos patvirtinto reglamento, kuris pakeitė 1965 m. pirmąjį reglamentą dėl Bendrijos tinklo ūkio apskaitos duomenims  kaupti sukūrimo. LAEI specialistė Rima Daunytė sakė, kad šiuo metu yra  priimtas naujas duomenų pateikimo reglamentas.  Juo vadovaujantis į ŪADT bus teikiami ūkių duomenys už 2014 veiklos metus.

ŪADT – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama Bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši informacinė sistema, atspindi prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ji teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis. Tad darbas, kurį atlieka  LŽŪKT ir LAEI – labai svarbus ir reikalingas.

Visiems svarbius klausimus aptaria Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto  ir LŽŪKT Ūkio apskaitos bei Informacinių technologijų skyrių specialistai.

ŽŪKT informacija