Studentai domėjosi konsultavimo sistema

2014-03-06 14:49:09

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymo centre „Agroakademija“ lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto nuolatinių magistrantūros studijų Miškininkystės ir Taikomosios ekologijos studijų programos antrojo kurso studentai. Išvažiuojamojo seminaro metu jie supažindinti su LŽŪKT  veiklos organizavimu, inovacijų diegimu, teikiamomis paslaugomis.

Vienas iš atvykusių studentų  studijų dalykų yra Konsultavimo metodologija, todėl jiems buvo svarbu išsiaiškinti, kaip dirba įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis yra žemdirbių konsultavimas. Apie tai su studentais kalbėjosi  LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė. Ji akcentavo, kad su konsultavimu žmogus yra susijęs nuolatos ir ne vien darbinėje aplinkoje. Gebėjimas dalykiškai bendrauti, žinios ir mokėjimas jas tinkamai perduoti praverčia visose situacijose, todėl šios srities kompetencijas reikia ugdyti nuolatos. LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja jaunuoliams patarė ypatingą dėmesį atkreipti į žmonių išsakomą kritiką ir  nebijoti jos, nes tai rimtas postūmis tobulėti ir eiti pirmyn, tik reikia išmokti ją išgirsti ir tinkamai reaguoti.

Studentus atlydėjusi dėstytoja dr. Jolanta Stankevičiūtė sakė, kad konsultavimo metodologijos disciplina šiuo metu yra būtinybė. „Šie studentai yra pirmieji, kurie ASU Miškų ir ekologijos fakultete mokosi konsultavimo metodologijos“, – kalbėjo dėstytoja. –Todėl mums labai svarbu sužinoti, kaip organizuojamas konsultavimo procesas, kokių savybių reikia konsultantams“.

Studentai turėjo klausimų ūkio valdymo programą „e-GEBA“  pristačiusiam Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus specialistui Andriui Severinui. Labiausiai juos domino, ar numatytas miškininkystės modulis. LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė atsakė, kad apie miškininkystės modulį galvojama, tik reikia pasiekti tokį informacijos lygį, kad apjungti duomenys duotų realius sprendimus konsultacijoms teikti. Tai labai priklauso nuo esamų informacinių sistemų ir jų duomenų pritaikomumo.

 ASU studentai mokymų centre „Agroakademija“.

LŽŪKT informacija