Informacinės technologijos – ūkininkų ūkiams

2014-03-07 12:47:03

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus specialistai organizavo atvirų durų dienas, kurių metu visiems besidomintiems pristatytos kompiuterinės  ūkio valdymo programos „e-GEBA“ Augalininkystė, „e-GEBA“ Gyvulininkystė, „e-GEBA“ Buhalterija ir „e-GEBA“ Ekonomika.

Tris dienas į LŽŪKT mokymo centrą „Agroakademija“ rinkosi žemdirbiai. Jie ne tik išgirdo apie programų galimybes, bet ir pamatė, kaip jos veikia.

Išklausiusi programos pristatymus, Rukų kaime (Kėdainių r.) esančio 800 ha augalininkystės ūkio buhalterinę apskaitą tvarkanti Salomėja Mitrienė sakė, kad jai buvo svarbu sužinoti, kaip veikia visa sistema, atsirinkti, ką galima pritaikyti savame ūkyje. Ją labiausiai domino augalininkystės ir buhalterijos programos. Salomėjos Mitrienės manymu, reikia gilintis į naujoves, nes ateityje be jų neišsiversi. Pasak jos, programa gali palengvinti ūkio valdymą, nes atlikus ūkio veiklos analizę, galima numatyti, kurioje srityje taupyti. Be to, gaunama daugiau duomenų apie ūkį, jo rezultatus, o juos analizuojant galima priimti apgalvotus sprendimus.

Kęstutis Jungevičius į renginį atvyko su sūnumi Tautvydu. Jis sakė, kad dvejuose ūkiuose, įsikūrusiuose Galstų kaime (Lazdijų r.) ir užimančiuose per 400 ha, ūkininkauja jo sūnūs. Ūkiai mišrūs, verčiamasi mėsine gyvulininkyste ir augalininkyste. „Žiema – planavimo metas. Ūkių rezultatų analizę atliekame kas savaitę. Šia programa galima gauti daugiau išsamių duomenų analizei ir diskusijoms. Juk vienoje vietoje sukaupiami ir planuojami, ir faktiniai duomenys. Manau, kad programa „e-GEBA“ palengvintų visus darbus“, – kalbėjo ūkininkas. Jis pageidavo, kad ateityje programa „e-GEBA“ Gyvulininkystė būtų labiau pritaikyta mėsinei gyvulininkystei.

Pasak Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus vadovės Irenos Butkienės, renginys sulaukė dėmesio. „Atvyko žemdirbių iš Kupiškio, Raseinių, Kėdainių, Radviliškio, Lazdijų, Plungės rajonų. Džiaugiamės, kad jie susidomėjo pačia naujausia programos dalimi „e-GEBA“ Buhalterija. Kai kurie jau užsiregistravo į šios programos įsisavinimo kursus. Yra ir apsisprendusių įsigyti programą „e-GEBA“ Augalininkystė. Manome, kad tokius renginius organizuosime kasmet“, – apibendrino Irena Butkienė.

 Programą „e-GEBA“ Ekonomika pristato Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus specialistas Andrius Severinas.

 Atidūs klausytojai.

 Kęstutį Jungevičių kalbina redaktorė Jolanta Dalia Abarienė.

LŽŪKT informacija