Joniškėlio bandymų stotyje diskutavo agronomai

2014-03-12 06:43:31

Kovo 5 d. Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) nariai pakvietė kolegas į Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotį. Diskutuota apie Europos Sąjungos Žalinimo programą, tartasi dėl agronomo profesoriaus Petro Vasinausko atminimo įamžinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Prasidėjus naujam ES finansavimo laikotarpiui, vis daugiau diskutuojama apie naujus reikalavimus. Viena iš naujovių – su tiesioginėmis susietos išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą – žalinimas. Pranešimą šiuo klausimu skaitė Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento specialistas Antanas Karbauskas. Aktyviai diskutuota apie tai, kad „žalinimo“ taisyklėse yra agronominių neatitikimų pūdimų, daugiamečių pievų, įsėlių klausimais, kuriuos reikėtų ištaisyti arba patikslinti, kol reikalavimai dar neįsigaliojo. Pritarta, kad šiuo atveju svarbios ir LAS agronomų įžvalgos.

2016 m. bus minimos 110-osios agronomo profesoriaus Petro Vasinausko gimimo metinės. Apie šį išskirtinį Pasvalio krašto žmogų prisiminimais dalinosi su juo bendravęs buvęs Pasvalio krašto muziejaus darbuotojas Albinas Kazlauskas ir Joniškėlio bandymų stoties direktorė Stanislava Maikštėnienė. „Daug ką padaryčiau, kad liktų mano tėviškė“, – profesoriaus žodžius citavo Albinas Kazlauskas. Ar pavyks išpildyti šį prašymą – Petro Vasinausko tėviškėje įkurti muziejų, pastatyti paminklinį akmenį, išleisti profesoriaus dienoraštį? Agronomai aptarė situaciją, diskutavo apie galimybes.

Kolegos išklausė svetingai juos priėmusios Stanislavos Maikštėnienės pranešimą apie Joniškėlio bandymų stotyje atliekamus fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus.

Svarbūs darbai aptarti LAS valdybos posėdyje – planuoti išvažiuojamieji posėdžiai, spręsta, kokius aktualius klausimus reikėtų aptarti gegužės mėnesį organizuojamame LAS suvažiavime.

 Su kolegomis sveikinasi LAS pirmininkė, LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Giedrė Butkienė.

 

Į agronomų klausimus atsako Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento specialistas Antanas Karbauskas.

 Diskusijų momentas.

 Albinas Kazlauskas priminė apie profesoriaus Petro Vasinausko išsakytą norą jo tėviškėje pastatyti paminklinį akmenį su Maironio žodžiais „Ir pamėgau pamylėjau vargdienių dūmas.“ 

Savo ir Petro Vasinausko giminių nuomonę apie profesoriaus atminimo išsaugojimą išsako A. Stulginskio universiteto Bandymų stoties direktorius prof. Rimantas Velička. 

 LAS pirmininkė Giedrė Butkienė dėkoja svetingai kolegas priėmusiai Joniškėlio bandymų stoties direktorei Stanislavai Maikštėnienei ir istorikui Albinui Kazlauskui.  

Po diskusijų.

LAS informacija
Nuotraukos Tomo Maikštėno