Lankėsi Gruzijos žemės ūkio viceministras

2014-04-07 12:03:31

Lietuvos  žemės  ūkio konsultavimo tarnyboje (LŽŪKT)  lankėsi Gruzijos žemės ūkio viceministras Davidas Galegašvili bei Eurointegracijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vadovė Lita Surmava.  Delegaciją lydėjo Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė ir Žemės ūkio ministerijos  Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Bagdonas.

Pasak  su svečiais bendravusios LŽŪKT direktoriaus pavaduotojos Astos Šakickienės, svečius domino LŽŪKT sistema – funkcijos, atsakomybė, santykiai su klientais, jų konsultavimo metodai.

Kitą dieną svečiai lankėsi parodoje „Ką pasėsi...2014“.  LŽŪKT stende jie daug klausimų turėjo ūkio valdymo programą „e-GEBA“ pristačiusiems specialistams. Ypač domėjosi augalininkystės ir gyvulininkystės moduliais.

Gruzijos žemės ūkio viceministrui Davidui Galegašvili ūkio valdymo programą „e-GEBA“ Gyvulininkystė pristato Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus specialistė Žydrė Kažukalovienė.

„Gruzijoje žemdirbių konsultavimo sistema kuriama, todėl svarbi LŽŪKT  patirtis. Bendradarbiavimą numatyta tęsti. Gegužės mėnesį į Gruziją turėtų vykti mūsų specialistų delegacija“, – sakė Asta Šakickienė.

Po susitikimo LŽŪKT centrinėje buveinėje iš kairės: Žemės ūkio ministerijos Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Bagdonas, Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė, LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė, Gruzijos žemės ūkio viceministras Davidas Galegašvili bei Eurointegracijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vadovė Lita Surmava. 

 

LŽŪKT informacija