Kaimyniška diskusija oficialaus vizito metu

2014-05-20 12:27:19

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą ir Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centrą sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Drauge dalyvauta ne viename projekte, organizuotos konferencijos, tartasi įvairiais klausimais. Bendraudami ir iš šalies stebėdami vieni kitų veiklą, abiejų šalių specialistai dalinasi patirtimi ir mokosi vieni iš kitų. Šį kartą Latvijos specialistų delegacija atvyko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą daugiau sužinoti apie pokyčius  ir kaimyniškai bendraujant aptarti  kitus aktualius klausimus.

Susitikimo metu LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis supažindino svečius su naujovėmis organizuojant ir tobulinant įstaigos veiklą. Diskutuojant aptarti kolegas iš Latvijos dominantys klausimai apie duomenų surinkimą  į ŪADT tinklą ir jų tikrinimo mechanizmą, ūkių ekonominę  analizę, informacijos į žemės ūkio portalus surinkimo sistemą.

LŽŪKT vadovus ir specialistus labiausiai domino Latvijoje įvykę pokyčiai, susiję su euro įvedimu.  Nuosekliai dirbant  Latvijoje jie vyko pagal Latvijos Vyriausybės patvirtintą programą. Joje buvo paskelbti vieningi nurodymai. Taigi, pasak kolegų, perėjimas nebuvo sudėtingas. Jis vyksta dar iki šiol ir baigsis, kai bus parengtos finansinės ataskaitos už 2014 metus. Diskutuojant aptartos konkretesnės su euro įvedimu susijusios situacijos dėl buhalterinės apskaitos programų, sutarčių su klientais, personalo dokumentų pertvarkymo.

Nuotaikinga diskusijos akimirka

Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centro direktorius Martins Cimermains diskutuoja su LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickiene.

LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis pristato svečiams įstaigos veiklos planus.

LŽŪKT informacija