Praėjusių metų darbas įvertintas apdovanojimu

2014-06-19 07:46:57

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, konsultuojanti ir mokanti ūkininkus bei kelianti jų kvalifikaciją, gyvuoja jau 21 metus. Įstaigos organizacinė struktūra apjungia centro ir 46 konsultavimo biurų skirtingų specialybių  darbuotojų komandas. Kupiškio rajono biuro kolektyvas visai neseniai iš tarnybos centro Akademijoje, Kėdainių rajone grįžo su svariu apdovanojimu – jis pripažintas geriausiu 2013 m. biuru vienoje iš keturių ekonominio palankumo zonų, į kurias yra suskirstyta Lietuva.

Savo zonoje – geriausi
Pasak Lietuvos žemės konsultavimo tarnybos Kupiškio rajono biuro vadovės, ekonomikos konsultantės Aušros Petronytės, Lietuvoje žemės nėra vienodo našumo, todėl visa respublika yra padalinta  į keturias ekonominio palankumo zonas. Pirmajai zonai priklauso rajonai, kuriose verstis žemės ūkiu palankiausia – tai Kėdainių, Šakių, kaimyniniai Biržų, Marijampolės, Pasvalio, Pakruojo, Šiaulių ir kiti. Iš viso – 12.  Antroji zona, kuriai priklauso ir Kupiškio rajonas, yra mažesnio palankumo. Jai dar priskiriami Jurbarko, Kelmės, Raseinių ir Akmenės rajonai. Trečioji – pati gausiausia, jai priklauso 17 rajonų. Mažiausiai žemdirbystei tinka ir prasčiausiu žemių našumu paisžymi Trakų, Utenos, Vilniaus, Zarasų, Ignalinos, Širvintų, Varėnos rajonai, Elektrėnų savivaldybė.

Po sveikinimo (iš kairės): Gintas Jakštonis, Ivanas Rotkinas, Iniolia Grubienė, Giedra Čepelienė, Vilma Gaidienė, LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis, Dalia Mulokienė ir Aušra Petronytė.

  ir „Atitinkamai pagal žemių našumą, ir Konsultavimo tarnybos biurų teikiamos paslaugos, ir klientų ratas, labai skirtingas. Kiekvienas biuras savo darbe stengiasi prisitaikyti prie savo klientų pageidavimų, lūkesčių ir teikti tokias paslaugas, kurios tame rajone reikalingiausios. Vienur aktyviau dirba augalininkystės, kitur  –gyvulininkystės, apskaitos, miškininkystės konsultantai. Kadangi įdirbis jau išties nemažas, įžengėme  į trečiąjį gyvavimo dešimtmetį, Konsultavimo tarnybos gimtadienio proga kasmet renkamės pasitarti, pabendrauti tarpusavyje, apžvelgti savo viziją – kaip keičiamės patys ir kaip kinta mūsų klientai. Stengiantis motyvuoti dirbančius specialistus, pagal veiklos rezultatus renkami geriausiai visose keturiose zonose dirbantys biurai. Džiugu, kad mūsų rajono biuras už visų praėjusių metų darbą buvo įvertintas. Buvom apdovanoti padėkos raštu ir suvenyru, o taip pat gavome 1000 litų vertės čekį apsipirkti Topo centre. Su darbuotojais jau planavome, kaip jį panaudosim,  – pasakojo biuro Kupiškyje vadovė.

Klientų nemažėja
A. Petronytė pabrėžė, kad šis apdovanojimas – ne vieno, bet visos septynių žmonių komandos įdirbis. Biure šiuo metu dirba augalininkystės konsultantas Gintas Jakštonis, gyvulininkystės klausimais pataria Ivanas Rotkinas, ekonomikos – biurui vadovaujanti A. Petronytė, ūkio apskaitos – keturios konsultantės  Iniolia Grubienė, Dalia Mulokienė, Giedra Čepelienė ir Vilma Gaidienė. Toks žmonių būrelis nesikeičia jau ketverius metus.

Pasak biuro vadovės, kuri darbuojasi nuo pat jo įsikūrimo, o vadovauja jau 7 metus, įstaigos klientai puikiai pažįstami: „Buvo minčių keisti darbą, tačiau gaila būtų buvę atsisveikinti su žmonėmis, kurių vaikai jau ateina pas mus konsultuotis. Įsijauti į kievieno džiaugsmus ir rūpesčius, juk neretai ūkininkai pas mus atbėga ne tik pasitarti, bet ir tiesiog pasikalbėti kaip ir kuo gyvena, kaip vaikai ar anūkai auga“.
Pasak jos, daugiausia žemdirbių antplūdžio sulaukiama žiemą, kai tenka sudarinėti sutartis, o taip pat rudeniop, po derliaus nuėmimo: „Vasarą visi laukuose pluša“.

„Pačią didžiausią mūsų darbo dalį sudaro ūkio apskaitos tvarkymas, keturios konsultantės šiuo metu tvarko 104 ūkių apskaitą, tad joms darbo tenka daugiausia. Jo tikrai nestinga ir kitiems specialistams. Dirbu jau dvi dešimtis metų ir galiu drąsiai pasakyti, kad ūkininkai labai sparčiai tobulėja – jie dalyvauja seminaruose, mokymuose, žinių gauna internete. Dabar aktualiausia, kaip tame didžiuliame žinių sraute nepasimesti ir atsirinkti tai, kas aktualiausia. Žinoma, ūkininkams labiausiai trūksta laiko, todėl didėja samdomų darbuotojų poreikis, tačiau pasiūla nėra didelė, ūkininkai linkę daugiausia dirbti patys avo jėgomis, todėl, kad kuo mažiau laiko atimtų dokumentacijos tvarkymas stengiasi pagelbėti mūsų tarnyba“, – akcentavo  A. Petronytė.

Moteris teigė, kad prie gauto įvertinimo prisidėjo ir biuro klientai: „Ūkininkai kartu su mumis augo, dabar jau priimame ir konsultuojame jų vaikus. Šiemet turime sudarę jau 120 sutarčių. Ruošiamės naujam 2014–2020 metų paramų gavimo etapui, kuriantis naujiems ūkiams, atsiranda naujas poreikis investicijoms, modernizuotis siekia ir jau veikiantys. Uždegta žalia šviesa besiverčiantiems gyvulininkyste – už paramos lėšas bus galima įsigyti galvijų. Mūsų pagrindinis tikslas – ūkininkui suteikti informaciją, visuomet stangiamės pateikti ją tikslią. Ką gerai žinai pats, tokiais klausimais ir patari“.

Naujovės
Pasak A. Petronytės, viena didžiausių praėjusių metų naujovių buvo kuo didesnį dėmesį skirti svarbiausių teikiamamų paslaugų – ūkio buhalterinės apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos kompleksinių paslaugų per kompiuterinės programos „eGEBA“ modulius teikimui: „Tai visas sritis apimanti unikali programa, kurios pagalba ūkininkas gali tvarkyti ūkio apskaitą  –augalininkyste užsiimantis žemdirbys gali pasidaryti augalų tręšimo planą, užpildyti augalų tręšimo priemonių naudojimo žurnalą, gyvulius auginantis – programos pagalba stebėti gyvulių kitimą ūkyje, susikurti gyvulių šėrimo planą, susiskaičuoti pašarų poreikį ir pan.

Kiekvienam ūkininkui labai svarbi finansinių rodiklių analizė – užbaigęs metus per keturis mėnesius žemdirbys turi pasidaryti ūkio finansines ataskaitas, o kad jos taip ir neliktų dulkėti, „eGEBOS“ pagalba galime palyginti jo ūkio rezultatus su kitų atitinkamo dydžio ūkių rajone bei visoje Lietuvoje rezultatais. Tuomet aiškiai matosi ūkio konkurencingumas. Tai kiekvienam ūkininkaujančiajam labai naudinga žinoti, jis orientuojasi, kuriuo keliu toliau eiti, kurias silpnąsias puses stiprinti. Jei problemų nėra – tiesiog kartu pasidžiaugiam.
Pagal šią programą mes dirbame jau antrus metus, pagal ūkininkų poreikius ji yra tobulinama, testuojama. Šia programa ūkininkai, su mumis sudarę sutartį, gali naudotis ir nuotoliniu būdu. Dauguma naudojasi kompiuteriais, tad jiems tereikia gauti prėimą prie programos. Rajone tokiu būdu programa kol kas naudojasi vienas ūkis, tačiau tikimės, kad norinčiųjų padaugės“.

Kupiškio rajono biure dirba akredituoti konsultantai, todėl nemažai jų paslaugų yra kompensuojamos Europos Sąjungos lėšomis – technologinės, konsultavimo, apskaitos tvarkymo klausimais. „Pas ūkininką, kuris yra sudaręs su biuru sutartį, augalininkystės ar gyvulininkystės konsultantai gali atvykti tiesiai į namus ir atlikti ūkio vertinimą  – ar jis atitinka Europos Sąjungos direktyvas bei reikalavimus, po to ūkininkui pateikima informacija, kuria linkme jam dirbti toliau, kaip tobulėti ir judėti į priekį. Svarbu, kad ši informacija pateikiama tik pačiam ūkininkui ir nebūna viešinama. Nauja mūsų darbe ir tai, kad jau dirbame su darbo saugos dokumentais. Miškininkystės konsultanto neturime, tačiau, jei ūkininkas pageidauja, jam į pagalbą pakviečiame ir šios srities specialistus. Visos minėtos paslaugos, o taip pat aktualiausios – konsultavimo apskaitos tvarkymo – yra kompensuojamos. 

Stengiamės dalyvauti lauko dienose, žemės ūkio technologijų parodose „Agrovizija“, rengiamose Kėdainių rajone, Dotnuvoje. Šiais metais liepą vyksiančiame renginyje, kur pagerbiami lojaliausi mūsų klientai, norime pasidžiaugti vis aktyviau ūkininkaujančių jaunimu. Liepos mėnesį mūsų rajone organizuosime Artojų varžybas, o vasarai baigiantis planuojame antrą kartą pakviesti į melžėjų varžytuves“, – apie artimiausius planus pasakojo A. Petronytė.

Unė Juodytė „Kupiškėnų mintys“