Miško diena – atsakingas žvilgsnis į ateitį

2014-07-04 08:16:32

Kasmet rengiamoje miško dienos konferencijoje apsilankė ne tik valstybiniai miškų ir darbo inspekcijos pareigūnai, bet taip pat ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai. Vertinimo komisijoje dalyvavo LŽŪKT miškininkystės specialistai L. Daukša ir R. Cicėnas.

Šių metų birželio 26 d. Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) suorganizavo išvažiuojamąją konferenciją–miško dieną „Miškininkystės kaip alternatyvios žemės ūkiui veiklos plėtra kaimo vietovėse“ bei aplankė Jolantos ir Stepono Vaitkų – konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privataus miško valda 2013“ nugalėtojų – miško valdas.

Diskusija jaukioje pavėsinėje.

LMSA vasaros pradžioje organizuoja jau tradicine tapusią išvažiuojamąją miško dieną, kurios metu pasidalinama atsakingo ir pavyzdingo ūkininkavimo patirtimi prižiūrint nuosavą mišką, apžiūrimos nugalėtojo valdos, aptariamos miškininkystės aktualijos. Šiais metais konferencija vyko Žemaitijoje – Telšių rajone.

V. Jusas ir J. Liekis dalinosi naudinga informacija miškininkams

LMSA valdybos narys, Marijampolės skyriaus pirmininkas Vidmantas Jusas, apžvelgė daugumai miško savininkų aktualią temą „Žemės ūkio paskirties ir apleistos ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku” ir pristatė būsimos paramos miškų įveisimo, priežiūros ir kitas 2014–2020 m., kaimo plėtros programos miškininkystei skirtas priemonių perspektyvas.

Konferencijoje taip pat svečiavosi Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vyriausias darbo inspektorius Jonas Liekis, kuris kalbėjo apie saugų darbų organizavimą miškininkystėje. Pranešimo metu buvo pažymėta, kad privačiuose miškuose daugėja mirtinų, nelaimingų atsitikimų, todėl LMSA pastaruoju metu plėtoja ir ieško bendradarbiavimo galimybių su Valstybine darbo inspekcija pasitelkiant ilgametę patirtį turinčius darbų saugos specialistus miškininkystėje, tokius kaip Mocevičiaus firmos „Ginalas“ technikos konsultantas Eduardas Derenka.

Nugalėtojų miško valda – itin pavyzdinga

Stepono ir Jolantos valdose dėmesį prikausto ne tik kruopščiai sutvarkytas miškas, bet taip pat ir pagal planą padaryti retinimo, atvejinis, pagrindinis kirtimai bei pagal taisykles vykstantis miško atkūrimas, tvarkingi riboženkliai ir ribinės linijos. Tačiau investicijų mastas, technologinis ir infrastruktūrinis miško sutvarkymas, nustelbia viską. Nežinodamas nė neįtartum, kad pasukęs iš rajoninės reikšmės vieškelio važiuoji privačiu keliu – tokia pati sankasa, pakelės grioviai, išlygintas paviršius ir beveik toks pats plotis. Iš konsoliduoto 128 ha ploto tik apie trečdalį sudarė miškas, visa kita – karklynai. Dabar jų vietoje – išpuoselėtos pievos ir miško želdiniai. Pasinaudojant ES parama įveista 38 ha naujo miško: minkštųjų lapuočių (beržų ir juodalksnių), kai kur mišrintų su eglėmis. Visame plote sutvarkyta infrastruktūra: miške – valksmai, pravažiavimai, laukuose – takai ir keliukai. Iškasta 17 tvenkinių, įrengti du apžvalgos bokšteliai ant pylimų. Dalį darbų miško savininkas atliko pasinaudodamas ES parama infrastruktūros ir kraštovaizdžio gerinimui. Susirinkusieji žavėjosi pavyzdinga valdos priežiūra. Buvo akivaizdu, kad miškas yra svarbi visos šeimos gyvenimo dalis.

Jolantos ir Stepono Vaitkų valdose.

Jau tradiciniu tapęs konkursas atneša vis naujų įžvalgų – kompleksinis privačių miško valdų vertinimas duoda galimybę pasireikšti ne tik miškininkystę ir gamtosaugą propaguojantiems savininkams, bet ir infrastruktūrą bei rekreaciją vystantiems žmonėms. Taip pat išryškėja sena problema – darbo saugumas. Prognozuojama, kad artimiausiu metu darbo inspekcija sugriežtins darbo taisykles miško savininkams, dirbantiems su mechanine technika (pjūklais, krūmapjovėmis, smulkintuvais, traktoriais), pareikalaus, kad jie būtų apmokyti.  Manoma, kad ne profesionaliems kirtėjams reikėtų sukurti specialią, palengvintą programą.

Įdomu tai, kad tų metų nugalėtojas Steponas Vaitkus savo kandidatūrą iškėlė pats, nelaukdamas nei miškų inspektorių, nei kitų pareigūnų paskatinimo. Savo miško valdas užsiregistravo jau besibaigiant konkursui, tačiau Telšių apskrityje valdų vertinimas jau buvo atliktas, tad teko vykti.

Miško dienos dalyviai – jo ateities kūrėjai.

Kviečiame dalyvauti konkurse

Vykdant konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2014“, tarpininkauja Aplinkos ministerija. Svetainėje „Lietuvos miškai“ bei daugelyje rajoninių laikraščių pasirodys straipsniai, kviečiantys visus miško savininkus jame dalyvauti. Kviečiame ir mes, šio konkurso organizatoriai. Laimi visi – ir gavę prizus, ir likę be jų. Valdų vertinimas vyks  spalio mėnesį, o baigiamoji konferencija – gruodžio pradžioje. Iki pasimatymo jūsų miško valdoje.

LŽŪKT miškininkystės specialistas Romualdas Cicėnas