„Agrovizija 2014“ – nėra blogo oro, reikia tik noro!

2014-07-09 06:11:25

Nepaisant gamtos išdaigų, parodą „Agrovizija 2014“ pavertusių purvo slalomu, Konsultavimo tarnyba šiais metais žemdirbiams pristatė tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo naujoves, inovatyvias žemės ūkio technologijas, IT įrankius, kurie itin reikalingi modernėjantiems šalies ūkiams, elektronines paslaugas, susijusias su integruota augalų apsauga. Daug dėmesio sulaukė neįprastas stendo eksponatas – dirvožemio profilio demonstravimas, kuriame matėsi svarbiausi dirvožemio sluoksniai, augalininkystės specialistai kartu su parodos lankytojais diskutavo apie dirvožemio tyrimų svarbą ir kt. 

Žingsniai tausojančio ūkininkavimo link

Kaip teigia augalininkystės specialistai, vienas efektyviausių būdų ūkininkauti „draugaujant“ su gamta bei sutaupyti pinigų trąšoms – tręšimo planas, parengtas patyrusių specialistų, kurie remiasi ne tik mokslo pripažintomis žiniomis, bet ir tiksliais dirvožemio tyrimų duomenimis.

LŽŪKT stende augalininkystės specialistai pristatė naują savaeigę dirvožemio mėginių paėmimo sistemą. Ją naudojant, galima sudaryti tikslų dirvožemio mėginių paėmimo maršrutą, kuris naudojamas automatizuotai, greitai ir tiksliai paimti dirvožemio mėginius, jų vietai fiksuoti. Žinant dirvožemio agrocheminius rodiklius ir konkrečias lauko vietas, galima sudaryti tikslesnį tręšimo planą.

Žemdirbiai gali naudotis elektroninėmis paslaugomis

Pastaraisiais metais Konsultavimo tarnyba skiria daug dėmesio integruotai augalų apsaugai. Kartu su partneriais – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Aleksandro Stulginskio universitetu, programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru – dalyvauja projekte „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninės paslaugos vykdant integruotą augalų apsaugą“. Iki 2015 metų numatyta sukurti keturias elektronines paslaugas, kuriomis galės naudotis visi Lietuvos žemdirbiai.

Parodos lankytojams buvo pristatoma jau veikianti paslauga – kenksmingų organizmų ir piktžolių plitimo stebėjimų sistemos kūrimas ir palaikymas. Ši paslauga ne tik suteikia informacijos apie skirtinguose regionuose plintančias augalų ligas ir kenkėjus, bet taip pat ir prognozuoja ligų ir kenkėjų antplūdį, kas ypač naudinga ūkininkams – pagal stebėjimų rezultatus ir prognozes ūkininkai galės priimti atitinkamus sprendimus dėl augalų apsaugos produktų naudojimo. Šia paslauga žemdirbiai gali naudotis apsilankę agroverslo portale www.agroakademija.lt/Elektroninės paslaugos.

„e–GEBA“ – nepamainoma pagalba moderniems ir sumaniems!

Parodos metu buvo pristatoma Konsultavimo tarnybos specialistų sukurta lietuviška kompiuterinė ūkio valdymo programa „e–GEBA“, kurią sudaro Gyvulininkystės, Ekonomikos, Buhalterijos ir Augalininkystės moduliai.

Sistema padeda kaupti ūkio duomenis, planuoti ūkio veiklą, valdyti turimas atsargas, vertinti ūkio veiklos rezultatus. Taip pat galima suformuoti rekomendacijas, padėsiančias tobulinti veiklą, parengti ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms.

Vienoje didžiausioje vasaros parodoje dalyviai turėjo ne tik išskirtinę progą tiesiogiai pabendrauti su patyrusiais konsultantais, teikiančiais informaciją augalininkystės, miškininkystės, gyvulininkystės, ekonomikos, ūkio apskaitos, darbų saugos klausimais, bet taip pat galėjo išbandyti, jau minėtą, kompiuterinę ūkio valdymo programą „e–GEBA“.

LŽŪKT inf.