Kėdainietės ūkininkų konsultantės – vienos geriausių šalyje

2014-07-15 10:06:08

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Kėdainių rajono biuras pagal 2013 m. rezultatus įvertintas kaip geriausias savo ekonominėje zonoje. Kėdainių r. biuro konsultantės kukliai svarsto, jog jų sėkmės priežastis – kruopštus ir kantrus kolektyvo darbas.

Teikia trejopas konsultacijas

Kėdainių krašte, pasižyminčiame ilgametėmis žemės ūkio tradicijomis, derlingomis žemėmis, gausu ūkininkų. Dauguma jų jau šešiolika metų, per kuriuos išplėtojo stambius ūkius, konsultuojasi būtent su LŽŪKT Kėdainių rajono biuro darbuotojomis – biuro vadove Irena Navickiene, konsultantėmis Marija Grybauskiene, Janina Barauskiene, Aurelija Žemaitiene, Nerija Matkuviene, Lida Ditkevičiene, Violeta Paulavičiene.

Čia dirbantis ilgametis, pastovus kolektyvas teikia konsultacijas žemės ūkio sektoriaus verslininkams ūkio apskaitos, ekonomikos ir gyvulininkystės klausimais. Taip pat biuras kasmet padeda organizuoti tradicines rajono ūkininkų šventes, rajonines ir respublikines artojų varžybas, lauko dienas, rajonines melžėjų varžytuves, prisideda prie rudeninio arimo bei rajono „Metų ūkio“ rinkimų rengimo.

Biuro konsultantės bendradarbiauja su Ūkininkų sąjunga, rajono savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriumi, rajone veikiančiais bankais, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir „Sodros“ padaliniais.

Dalijasi žiniomis

Pasak biuro vadovės Irenos Navickienės, daugiausia dirbama su ūkininkais, plėtojančiais augalininkystę ir daržininkystę. Iš septynių biure dirbančių konsultančių penkios užsiima ūkio apskaita, po vieną teikia ekonomikos ir gyvulininkystės konsultacijas.

Vadovė pažymi, kad biuro konsultantės dirba labai atsakingą darbą, pastoviai atnaujina savo žinias ir naujienomis dalijasi su klientais. Pavyzdžiui, įstatyminę bazę konsultantės turi ne tik išmanyti, bet ir sugebėti paaiškinti savo klientams.

Pasak I. Navickienės, viena iš puikių rezultatų pasiekimo priežasčių – konsultančių sugebėjimas pasidalinti žiniomis tarpusavyje, o iškilus klausimams – kartu ieškoti atsakymų. „Jeigu viena darbuotojo ką nors išmano – pasidalija ir padeda kitoms. Mūsų kolektyvas – tikrai draugiškas. Be to, jau ir susigyvenęs. Daugiau nei pusė darbuotojų čia dirba ilgiau nei 10 metų. Pastovus kolektyvas, pastovūs klientai. Jau dirbame su kita ūkininkų karta – klientų vaikai kuria savo ūkius, padedame jiems. Yra klientų, su kuriais per daugelį metų tapome ir draugais“, – pasakoja  I. Navickienė.

Anot biuro vadovės, nors konsultantės išmano daugybę ūkio apskaitos subtilybių, tapti ūkininke nė viena nesugalvojo.

Konsultantės  sakė, kad svarbiausia, – mėgti savo darbą. Taip pat būti darbščiam ir kruopščiam, atnaujinti savo žinias. Konsultantės teigė, kad dirbdamos su ūkininkais dažniausiai atsižvelgia į jų lūkesčius ir stengiasi, kad darbas būtų atliekamas pagal sutartus terminus, laiku pateikiami dokumentai, paaiškinami buhalteriniai rodikliai.

Įvertinimas – ne pirmas

Šis  įvertinimas ne pirmas. 2007 m. biuro konsultantė Janina Barauskienė apdovanota kaip viena geriausių Konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos konsultančių, tais pačiais ir 2010 m. šis apdovanojimas skirtas ir biuro vadovei, ūkio apskaitos konsultantei Irenai Navickienei.

Kėdainių r. biuro konsultantės iš kairės: sėdi Irena Navickienė, Nerija Matkuvienė, Aurelija Žemaitienė, stovi Janina Barauskienė, Marija Grybauskienė, Lida Ditkevičienė ir Violeta Paulavičienė.

Lina Fiodorova „Rinkos aikštė“