Lietuvos žemdirbių švietimu domėjosi svečiai iš Graikijos, Turkijos ir Kipro

2014-09-05 08:00:16

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kartu su partneriais iš Graikijos, Turkijos bei Kipro įgyvendina tarptautinį projektą „Gerosios patirties žemės ūkio sektoriuje plėtra“, finansuojamą Švietimo mainių paramos fondo. Esminiai projekto tikslai keistis gerąja patirtimi žemdirbių švietimo srityje, ieškoti alternatyvių būdų, padėsiančių sutrumpinti žinių perdavimo procesus, diegiant šiuolaikines informacines technologijas.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį 2013–2014 m. planuojama organizuoti 5-is susitikimus partnerių šalyse. Ketvirtasis susitikimas vyko rugsėjo 4 d., Konsultavimo tarnybos mokymų centre „Agroakademija“.
Konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė svečiams pristatė bendrąją Lietuvos švietimo sistemą. Daugiausia dėmesio buvo skirta esamai žemdirbių švietimo sistemai, aptartos šiuo metu Konsultavimo tarnybos  vykdomos mokymų programos.

Mokymų skyriaus vadovė Ingrida Babenskienė savo pranešime pabrėžė, kad Konsultavimo tarnyboje didelis dėmesys skiriamas įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei palaikymui, dauguma konsultantų yra akredituoti. Todėl žemdirbiams mokymų metu suteikiama naujausia bei aktualiausia informacija.

Projekto partneriams direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis pristatė įstaigos indėlį į elektroninių paslaugų, skirtų šalies žemdirbiams, kūrimą. Pristatytas kartu su partneriais – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Aleksandro Stulginskio universitetu, programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru – vykdomas projektas „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninės paslaugos vykdant integruotą augalų apsaugą“. Projekto rezultatas – 4 pažangios elektroninės paslaugos, kurioms teikti įdiegtos naujos informacinės sistemos:

1.  Augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimo analizės personalizuotų rezultatų pateikimas.
2. Interaktyvios konsultacijos dėl apsaugos priemonių taikymo paplitus ligai, piktžolėms ar kenkėjams,
3. Interaktyvios konsultacijos dėl integruotos augalų apsaugos taikymo.
4. Nuotoliniai ūkininkų, žemės ūkio specialistų ir konsultantų mokymai internetu, jų akreditacija ir pažymėjimų išdavimas.

Augalininkystės skyriaus vadovė Dijana Ruzgienė susitikimo svečiams pristatė tarp ūkininkų populiarumą įgijusią Konsultavimo tarnybos specialistų sukurtą kompiuterinę ūkio valdymo programą „e-GEBA“.  Užsieniečiai domėjosi programos kūrimo procesais, funkcionalumu ir kt.

Po teorinės vizito dalies, tarptautinio projekto partneriai lankėsi UAB „Dotnuvos eksperimentinis ūkis“ bei UAB „Dotnuvos projektai“. 

LŽŪKT inf.