Biržų rajono ūkyje – tarptautinė delegacija

2014-09-16 13:25:04

Bendra veikla subūrė žemės ūkio paslaugas teikiančius konsultantus iš Rytų Europos šalių, susivienijusių į žemės ūkio konsultantų asociaciją „EUFRAS“. Latvijoje organizuotoje konferencijoje jie aptarė šalims aktualius žemės ūkio ir kaimo plėtros, bendradarbiavimo klausimus, lankėsi Latvijos ir Lietuvos ūkiuose.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo Rimtauto Petraičio ir Biržų rajono biuro konsultančių iniciatyva asociacijos veikloje dalyvaujančių šalių žemės ūkio specialistai buvo pakviesti į Lamokų kaime (Biržų r.) įsikūrusį Petro Aukštikalnio šeimos ūkį.

„Šis ūkis yra labai perspektyvus. Džiaugiamės, kad  tarp mūsų klientų yra Petras Aukštikalnis. Mūsų biuro paslaugomis jis naudojasi nuo 2000 metų. Ūkininkas dalyvavo visose ES paramos programose. Šiame ūkyje organizuojamos rajono ūkininkų šventės, seminarai,“ – sakė Biržų rajono biuro vadovė Jūratė Ratnikienė.

Petras Aukštikalnis svečiams pasakojo, kad šiuo metu ūkio valda užima 350 hektarų. Pusė jos – nuosava, kita – nuomojama. Ūkyje dirba 8 darbuotojai. Jame laikoma 140 melžiamų karvių ir tiek pat prieauglio.  Iš karvės per metus primelžiama 10 t pieno. Ūkyje yra visa reikalinga  technika, pastatai.

Svečiai domėjosi ūkio įsikūrimo istorija, produkcijos realizavimu, gyvulių šėrimu. Jie klausė apie bendradarbiavimo su LŽŪKT konsultantais svarbą. Ūkininkas labiausiai akcentavo konsultantų profesionalumą rengiant investicinius projektus. „Nei vienas biuro rengtas investicinis projektas ES paramai gauti nebuvo atmestas. Įsisavinus paramą, ūkyje padaryta labai daug,“ – akcentavo Petras Aukštikalnis.

Daug klausimų Rytų Europos šalių žemės ūkio specialistai turėjo LŽŪKT direktoriaus pavaduotojui Rimtautui Petraičiui. Juos domino bendra Lietuvos žemės ūkio situacija, jaunųjų ūkininkų mokymai, LŽŪKT paslaugos, finansavimas ir kiti klausimai.

 Ūkininkas Petras Aukštikalnis (pirmas iš dešinės) sakė, kad karvių produktyvumas padidėjo, kai pašarus  pradėjo stumdyti robotas.

Į svečių klausimus atsako LŽŪKT direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis (pirmas iš dešinės). 

 Delegacija ūkio kieme.

 Padėka  svetingiems ūkio šeimininkams.

LŽŪKT informacija