Posėdyje pristatyta nauja Konsultavimo tarnybos strategija

2015-01-22 06:37:42

Sausio 20 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre „Agroakademija“ vyko įstaigos Nacionalinės priežiūros tarybos posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.
Susitikimo metu LŽŪKT dr. Edvardas Makelis pristatė 2015–2018 m. įstaigos veiklos strategiją. Pristatyme buvo išskirti svarbiausi naujosios strategijos aspektai, įstaigos misija, vizija, vertybės bei atskirų struktūrinių padalinių misijos.

Rengdama 2015–2018 m. strategiją, Konsultavimo tarnyba įvertino praeito strategijos įgyvendinimo laikotarpio patirtį ir įžvalgas, atsižvelgė ne tik į Lietuvos, bet ir į visos ES 2014–2020 m. programavimo periodo strategines nuostatas, pasaulines žemės ūkio, klimato kaitos, socialines, visuomenės raidos ir kitas tendencijas.

Posėdžio dalyviai iš kairės: Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas, Kėdainių r. Ažytėnų žemės ūkio bendrovės pirmininkas Š. Šiušė, Šiaulių r. žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų agrofirma“ vadovas A. Grubliauskas, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas R. Juknevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos r. skyriaus pirmininkė M. Lukaševičienė,  Konsultavimo tarnybos direktorius  E. Makelis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė V. Daugalienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos Telšių r. skyriaus pirmininkas V. Rakickas, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius V. Skulskis.

Naujoji LŽŪKT misija bei strateginės kryptys

Konsultavimo tarnyba sėkmingai įgyvendino 2008–2013 m. strategiją, o pereinamuoju laikotarpiu, t. y. 2014 m., tęsti ankstesni tikslai ir formuojama nauja strategija. 2015–2018 m. strategija bei misija kurta, remiantis modernia, sėkmingose pasaulio verslo įmonės pripažinta misijų vadybos koncepcija.

E. Makelis, kalbėdamas apie klientams skirtą strateginę kryptį, pabrėžė, kad pasirinktas ilgalaikės perspektyvos veiklos orientyras – kompleksinės paslaugos, sistemingai nukreiptos į visą ūkyje taikomą gamybos technologiją, didesnis paslaugų ir būtiniausių žinių prieinamumas elektroninėje erdvėje, naujų tiksliojo ūkininkavimo paslaugų kūrimas ir diegimas, elektroninių paslaugų ir programų plėtra, ūkyje taikomų technologijų ekonominė analizė ir gautų duomenų panaudojimas ūkio vadybiniams sprendimams priimti.

Pristatant strategiją, pabrėžta, kad didelis dėmesys bus skiriamas žemdirbių ir kaimo žmonių kompetencijų didinimui, konsultavimui, inovacijų kūrimui ir diegimui. Žemdirbiams ir kaimo verslininkams bus teikiamos paslaugos siekiant kuo efektyviau pasinaudoti Kaimo plėtros programos priemonių teikiama investicine ir kitokia parama.

Konsultavimo tarnyba, būdama viena didžiausių ir geriausiai išplėtotų, kompetentingų ir esančių arčiausiai žemdirbių konsultavimo įstaigų, supranta savo svarbų vaidmenį kaimo plėtros procese ir įgyvendindama savo strategiją numato svariai prisidėti siekiant užsibrėžtų bendrų tikslų kuriant žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką.

Suprasdama, kad darbuotojai yra vertingiausias organizacijos turtas, Konsultavimo tarnyba išsikėlė tikslą  atrinkti tinkamus naujus darbuotojus, ugdyti ir atskleisti jų kompetencijas. Priimtas sprendimas strategijos įgyvendinimo laikotarpiu sukurti ir taikyti darbuotojų kompetencijų didinimo modelį, susietą su Konsultavimo tarnybos vizija, misija, vertybėmis ir strategija.

Posėdyje apie 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programą ir šių metų lūkesčius kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugelienė.

LŽŪKT informacija