LŽŪKT dalyvauja pasaulinio Agri benchmark tinklo ekspertų grupės veikloje

2015-03-04 12:33:31

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus specialistai ir rajonų biurų konsultantai dalyvauja Lietuvos agri benchmark tinklo ekspertų grupės veikloje. Būti partnere šioje veikloje LŽŪKT  pakvietė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Bendrą veiklą paskatino Vokietijos agrarinės ekonomikos institutas, priėmęs sprendimą įtraukti Lietuvą į agri benchmark – pasaulinį pelno nesiekiantį tinklą, kuris naudodamas tarptautinius standartizuotus metodus analizuoja ūkius, jų gamybos technologijas ir  žemės ūkio verslo efektyvumą.

Įvairios pasaulio šalys, susijungusios į  Agri benchmark tinklą, siekia nustatyti ir suprasti globalaus žemės ūkio plėtros ir pokyčių varomąsias jėgas, analizuoti ekonominių, technologinių ir politinių sąlygų pokyčio poveikį ūkininkavimo verslui, ūkio struktūrai ir žemės ūkio gamybai. Taip pat jos teikia patikimą informaciją visiems klientams, kurie nori sustiprinti savo poziciją pasaulinėje žemės ūkio ekonomikoje.

Susitikimo dalyviai iš kairės: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė, Kauno rajono ūkininkas Vytautas Žilinskas, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Nelė Jurkėnaitė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuro ūkio apskaitos konsultantė Dalė Jančauskienė, Kauno rajono ūkininkas Nikolajus Dubnikovas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius dr. Virgilijus Skulskis.

LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė informavo, kad ekspertai pagal Ūkio apskaitos duomenų tinklo duomenis į  agri benchmark tinklą šiuo metu atrinko 2 ekologinius ir 2 tradicinius Lietuvos ūkius. „Svarbiausias šios veiklos rezultatas – galimybė LŽŪKT ir atrinktiems ūkininkams prisijungti prie pasaulinės duomenų bazės“, – sakė Zita Sinickienė.

LŽŪKT informacija